สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => เกี่ยวกับหลวงปู่สุก ไก่เถื่อน => ข้อความที่เริ่มโดย: สมภพ ที่ มกราคม 31, 2012, 08:24:51 AMหัวข้อ: หลวงปู่สุก ได้สำเร็จ สมาธิ สองส่วน
เริ่มหัวข้อโดย: สมภพ ที่ มกราคม 31, 2012, 08:24:51 AM
ทรงได้สมาธิสองส่วน
พระอาจารย์สุก ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติภาวนาพระกรรมฐาน จนจบ
สามห้องแรก ขึ้นห้องที่สี่คือห้องอานาปานสติ และพระองค์ท่านเคยได้สมาธิสองส่วน
มาแล้ว ครั้งศึกษาพระกรรมฐานกับ ท่านขรัวตาทอง แต่การได้ครั้งนั้น เป็นอย่างโท
ครั้งนี้พระองค์ท่าน ก็ทรงบรรลุสมาธิโดยส่วนสอง ขั้นประณีตยิ่งขึ้นไปอีก
เรียกว่าเป็นอย่างเอกคือเห็นรูปทิพย์ ฟังเสียงทิพย์ หรือเรียกว่ากระทบจิตได้ เป็นอย่างเอก
สมาธิส่วนแรก พระองค์ท่าน ทรงบรรลุ สมาธิเฉพาะส่วนที่หนึ่ง คือ เห็นนิมิต
รูปทิพย์ได้ ทั้งทางทิศเหนือ ทางทิศใต้ ทางทิศตะวันออก ทางทิศตะวันตก ทางทิศเบื้อง
ขวาง ทางทิศเบื้องบน ทางทิศเบื้องต่ำ

สมาธิส่วนที่สอง พระองค์ท่าน ทรงบรรลุสมาธิเฉพาะส่วนที่สอง คือ ฟังเสียง
ทิพย์ ด้วยการแผ่วิตก คือความตรึกไป ได้ทั้งทางทิศเหนือ ทางทิศใต้ ทางทิศตะวันออก
ทางทิศตะวันตก ทางทิศเบื้องขวาง ทางทิศเบื้องบน ทางทิศเบื้องต่ำ

การบรรลุสมาธิทั้งสองส่วนนี้ ทำให้พระองค์ท่านทรงได้ศึกษา วิชาการทางจิต
ต่างๆ จากพระอาจารย์ ก่อนเก่า ทางสมาธิจิตอันละเอียดประณีต ในพรรษาแรกๆนั้น


ขอบคุณเนื้อหาจากหนังสือประวัติหลวงปู่ หน้า 51
โดย พระครูสิทธิสังวร คณะ 5 วัดราชสิทธาราม


เมื่อก่อนผมฟังทางรายการ RDN ไม่ค่อยจะเข้าใจ กับเรื่อง สมาธิโดยส่วนสอง และ จัดระดับสมาธิ เป็น ตรี โท เอก จากพระอาจารย์ ครั้นเมื่อได้มาทบทวน ในประวัติหลวงปู่ก็มีการกล่าวเรื่องนี้ไว้ ครับ
 
 ขอบคุณ miracle ที่มาจุดประกาย การอ่านประวัติหลวงปู่ครับ


(http://2.bp.blogspot.com/_WUsZEaTS5f8/THfM6f_TkMI/AAAAAAAAAF8/9BwPNtFSlX0/s320/headphone_meditation.jpg)
ขอบคุณภาพจาก http://2.bp.blogspot.com (http://2.bp.blogspot.com)
 


หัวข้อ: เคล็ดวิชาเจริญ สมาธิ สองส่วน
เริ่มหัวข้อโดย: สมภพ ที่ มกราคม 31, 2012, 08:34:46 AM
พระครูรักขิตญาณ (สี) กล่าวส่งท้ายอีกว่า เหตุปัจจัยนี้แหละ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย
ที่พระภิกษุผู้บำเพ็ญสมาธิ บางท่าน บางองค์ จึงเห็นรูปทิพย์ที่น่ารัก แต่มิได้ยินเสียงทิพย์
อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เพราะบำเพ็ญสมาธิ เฉพาะส่วน
เดียวคือเห็นรูปทิพย์

มีพระภิกษุบางองค์บางท่าน ได้ฟังเสียงทิพย์อันไพเราะ เพราะบำเพ็ญสมาธิโดย
ส่วนเดียว คือฟังเสียงทิพย์ แต่มิได้เจริญเพื่อเห็นรูปทิพย์ ภิกษุบางองค์ บางท่าน เห็นรูป
ทิพย์ที่น่ารัก ได้ยินเสียงทิพย์อันไพเราะ เพราะท่านเหล่านั้น ตั้งใจบำเพ็ญสมาธิโดยส่วน
สอง การฟังเสียงทิพย์นั้น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การกระทบจิต ซึ่งเป็นเหตุ และผลใน
การบำเพ็ญสมาธิ


ขอบคุณเนื้อหาจากหนังสือประวัติหลวงปู่ หน้า 57
โดย พระครูสิทธิสังวร คณะ 5 วัดราชสิทธาราม


(http://www.adhdthai.com/image/samati1.jpg)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่สุก ได้สำเร็จ สมาธิ สองส่วน
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ พฤษภาคม 31, 2015, 08:20:16 PM

       หลวงปู่ สุก ทรงสำเร็จสมาธิ สองส่วน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่สุก ได้สำเร็จ สมาธิ สองส่วน
เริ่มหัวข้อโดย: Panacob ที่ มกราคม 21, 2016, 06:29:21 PM
ผมเป็นคนที่มีจิตไม่ค่อยนิ่งเหมือนคนอื่นครับ ผมพยายามนั่งสมาธิให้สำเร็จแล้วแต่ก็ทำไม่ได้ครับมีใครพอจะแนะนำได้บ้างครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่สุก ได้สำเร็จ สมาธิ สองส่วน
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 22, 2016, 06:45:54 AM
      ท่านได้ขึ้นกรรมฐานหรือยัง....ถ้ายังไม่ขึ้น....ก็ควรไปขึ้น....แล้วท่านจะรู้วิธีฝึกเบื้องต้นด้วยตัวท่านเอง

    เพราะครูบาอาจารย์ก็จะแนะนำท่านครับ

      ไปที่ คณะห้า วัดราชสิทธาราม ครับ พระอาจารย์กรรมฐานท่านรับขึ้นกรรมฐานทุกวัน