สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => เกี่ยวกับหลวงปู่สุก ไก่เถื่อน => ข้อความที่เริ่มโดย: sutthitum ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2012, 05:47:53 PMหัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อน ทรงเป็นครั้งแรก ของกรุงรัตนโกสินทร์
เริ่มหัวข้อโดย: sutthitum ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2012, 05:47:53 PM
(http://images.palungjit.com/attachments/18581-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81-%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-2611-jpg)

สมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อน ทรงเป็นครั้งแรก ของกรุงรัตนโกสินทร์ หลายอย่าง หลายประการ

๑.ทรง เป็นพระอาจารย์ พระองค์แรก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑ ทรง อาราธนามากรุงเทพฯ

๒.ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นที่ พระญาณสังวรเถร พระองค์แรก ของกรุง รัตนโกสินทร์

๓.ทรงเป็น พระราชาคณะผู้ใหญ่ ที่ พระญาณสังวร พระองค์แรก ของกรุงรัตนโกสินทร์

๔.ทรงเป็นเจ้าอาวาส พระองค์แรก ของวัดราชสิทธาราม ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์

๕.ทรงเป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่สมเด็จพระญาณสังวร พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์

๖.ทรง เป็นสมเด็จพระราชาคณะ พระองค์แรก ที่นั่งหน้า สมเด็จพระสังฆราช องค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากมีพรรษากาลมากกว่า

๗.ทรงเป็นสมเด็จ พระสังฆราชที่มาจาก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์

๘.ทรง เป็นองค์ประธานสังคายนาพระกรรมฐาน พระองค์แรก ของกรุงรัตนโกสินทร์

๙.ทรง เป็นพระสงฆ์ และสมเด็จพระสังฆราช พระองค์แรก ที่ได้รับพระราชทานพระโกศทองใหญ่

๑๐.ทรงได้รับพระราชทานพระโกศทองใหญ่ พระองค์แรก ของกรุงรัตนโกสินทร์

๑๑. ทรงเป็น พระองค์แรก ทีมีลูกศิษย์ เป็นพระสังฆราชถึง ๕ พระองค์

๑๒.ทรงเป็น พระองค์แรก ที่มีลูกศิษย์ เป็นสมเด็จราชาคณะ ถึง ๑๐ พระองค์

๑๓.พระเจ้าแผ่นดิน ทรงให้ช่างปั้นรูปเหมือนของพระองค์เป็น พระองค์แรก ของกรุงรัตนโกสินทร์

๑๔.ทรง เป็นสมเด็จพระสังฆราช ที่เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูง พระองค์แรก ของกรุงรัตนโกสินทร์

๑๕.ทรงเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าแผ่นดินถึง ๔ พระองค์เป็น พระองค์แรกและองค์สุดท้าย ของกรุงรัตนโกสินทร์

๑๖.ทรงเป็น พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ พระองค์แรก ของกรุงรัตนโกสินทร์

๑๗.ทรง เป็นสมเด็จพระสังฆราช ที่พระอัฏฐิธาตุ พระเกสาธาตุ พระอังคารธาตุแปรเป็นพระธาตุ พระองค์แรก ของกรุงรัตนโกสินทร์

๑๘.ทรง พระราชทานฉัตรเจ็ดชั้น เมื่อคราวออกพระเมรุ ณ ท้องสนามหลวง เป็น พระองค์แรก ของกรุงรัตนโกสินทร์

๑๙.ทรง ได้รับพระราชทาน พัดสองด้าม พัดแฉกใบสาเก ฝ่ายคันถธุระ๑ พัดงาสาน ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ๑ ครั้งเป็นสมเด็จราชาคณะ พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์

๒๐.ทรง ได้รับพระราชทาน พัดสองด้าม พัดแฉกใบสาเก ฝ่ายคันถธุระ ๑ พัดงาสานฝ่ายวิปัสสนาธุระ ๑ครั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ จึงถือเป็นประเพณีสืบมา ทรงโปรดพระราช
ทานสมเด็จพระสังฆราช องค์ต่อมาด้วย มายกเลิกในรัชกาลที่๕

๒๑.ทรงพระราชทาน ผ้ารัดประคตพระอุระ (อก) หนามขนุนสีทองพระองค์แรก ของกรุงรัตนโกสินทร์

๒๒.ทรง พระราชทานของที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงสามพระองค์เป็น พระองค์แรก ของกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงถวายพระตระกรุตมหาจักรพรรคิ์ และสมเด็จพระอรหัง แด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑ ถวายสมเด็จพระอรหัง แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๓

๒๓.ทรง เป็นพระสงฆ์ปาปมุต พ้นจากบาปทั้งปวง พระองค์แรก ของกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนองค์ที่ ๒ คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)
ฯลฯ


พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจ้า (สุกไก่เถื่อน)
www.somdechsuk.org (http://www.somdechsuk.org)


http://www.somdechsuk.org/node/216#comment-78 (http://www.somdechsuk.org/node/216#comment-78)


หัวข้อ: Re: สมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อน ทรงเป็นครั้งแรก ของกรุงรัตนโกสินทร์
เริ่มหัวข้อโดย: VongoleX ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2012, 08:23:30 PM
อนุโมทนา ด้วยครับ

 ช่วยนำเสนอกันต่อไปนะครับ

  :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: สมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อน ทรงเป็นครั้งแรก ของกรุงรัตนโกสินทร์
เริ่มหัวข้อโดย: pongsatorn ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2012, 06:43:53 AM
ไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อน เลยนะครับ ขอบคุณผู้ที่นำเนื้อหาส่วนนี้มาโพสต์ให้อ่านครับ
ผมรู้น้อย เรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่ มากจริง ๆ ครับ

 :c017: :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: สมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อน ทรงเป็นครั้งแรก ของกรุงรัตนโกสินทร์
เริ่มหัวข้อโดย: เสกสรรค์ ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2012, 10:10:50 AM
เป็นเรื่องที่ศิษยนับถือ พระองค์ท่าน สมเด็จพระสังฆราช ( หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน ) ควรจะรู้ไว้บ้างครับ

ว่าครูอาจารย์ พระองค์ท่านประเสริฐควรกล่าวเล่าขาน และ สดุดี ในฐานะ พระสามีจิปฏิปันโน ครับ

  :s_hi: :49: :c017: :25:


หัวข้อ: Re: สมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อน ทรงเป็นครั้งแรก ของกรุงรัตนโกสินทร์
เริ่มหัวข้อโดย: Hero ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2012, 08:54:18 PM
เพื่อน ๆ ยังไม่ทราบ กันก็ควรอ่านครับ ดูจากจำนวนอ่านแล้วยังน้อยอยู่ครับ


  :25:


หัวข้อ: Re: สมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อน ทรงเป็นครั้งแรก ของกรุงรัตนโกสินทร์
เริ่มหัวข้อโดย: วิชชุดา ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2012, 11:56:30 AM
ไม่เคยทราบมาก่อน เลยคะ ขอบคุณมากคะ

รู้สึกภูมิใจ ที่ได้นับถือหลวงปุ่ จริง ๆ เลยคะ ว่า พระองค์ท่าน มีความดี เป็นเลิศที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว
แต่ก็แปลกใจทำไม ปัจจุบันมีคนกล่าวกิตติคุณหลวงปู่น้อย กับไปกล่าวกิตติคุณของศิษย์ อย่างหลวงปู่โต แทนมากกว่า อาจจะเป็นเพราะว่า หลวงปู่สุก เป็นสังฆราช ก็เลยไม่มีใครกล้าพูดถึง หรือไม่ ใช่หรือไม่ คะ

  :25: :25: :25: :c017:


หัวข้อ: Re: สมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อน ทรงเป็นครั้งแรก ของกรุงรัตนโกสินทร์
เริ่มหัวข้อโดย: Namo ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2012, 12:22:08 PM
สาธุ สาธุ สาธุ

เป็นเรื่องที่ทราบแล้ว รู้สึกภูมิใจมากคะ ว่า สมเด็จหลวงปู่สุก พระองค์ท่านเป็นพระสังฆราชที่ยอดเยี่ยมในกรุงรัตนโกสินทร์ นี้จริง ๆ คะ

  :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: สมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อน ทรงเป็นครั้งแรก ของกรุงรัตนโกสินทร์
เริ่มหัวข้อโดย: tcarisa ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2012, 11:43:56 AM
อนุโมทนา สาธุ คะ ศิษย์กรรมฐาน ท่านไหนยังไม่ทราบ ควรอ่านตรงนี้ด้วยนะคะ

 นับว่า เป็นกิตติคุณของ พระอาจารย์ใหญ่ ในกรุงรัตนโกสินทร์ นะคะ ผู้สืบทอดกรรมฐาน มัชฌิมา ไว้ให้เราได้ภาวนากันในยุคนี้

  สาธุ สาธุุ สาธุ

  :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: สมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อน ทรงเป็นครั้งแรก ของกรุงรัตนโกสินทร์
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 19, 2015, 09:55:02 AM
ทรงเป็นครั้งแรก มากมาย แห่ง รัตนโกสินทร์


หัวข้อ: Re: สมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อน ทรงเป็นครั้งแรก ของกรุงรัตนโกสินทร์
เริ่มหัวข้อโดย: Admax ที่ มกราคม 19, 2015, 06:43:41 PM
 st12 st12 st12