สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

ธรรมะสาระ => สนทนาธรรม ทั่วไป ตามความชอบใจของท่าน => ข้อความที่เริ่มโดย: เสกสรรค์ ที่ ตุลาคม 30, 2012, 07:00:12 AMหัวข้อ: พระพุทธเจ้า มี พุทธมารดา 2 องค์
เริ่มหัวข้อโดย: เสกสรรค์ ที่ ตุลาคม 30, 2012, 07:00:12 AM
(http://www.bloggang.com/data/t/travelaround/picture/1242320048.jpg)
ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.bloggang.com (http://www.bloggang.com)

องค์ที่ 1 คือ พระนางสิริมหามายา พระพุทธเจ้า ได้เสด็จตามไปโปรดในพรรษา 1 ที่ชั้นดาวดึงส์

    พระนางสิริมหามายา มีพระนามเต็มว่า พระนางสิริมหามายา ศากยราชเทวี เป็นพุทธมารดาในพระพุทธเจ้า (พระโคตมพุทธเจ้า) ผู้มีบุญญาธิการเป็นพระศาสดาเอกของโลก เป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ และเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอัญชนาธิปราช กษัตริย์ราชสกุลโกลิยวงศ์แห่งกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ

หลังจากพระนางสิริมหามายา อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุทโธทนะ ไม่นาน วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในคืนนั้นพระนางสิริมหามายากำลังบรรทมหลับสนิท ทรงสุบินว่าพระนางไปอยู่ในป่าหิมพานต์ มีช้างเชือกหนึ่งลงมาจากยอดเขาสูงเข้ามาหาพระนาง นำดอกบัวมาให้ เมื่อพระนางรับดอกบัวไว้แล้วก็ตื่นขึ้น ภายหลังโหราจารย์ประจำราชสำนักทำนายว่าเป็นสุบินนิมิตที่ดี จะมีพระราชโอรสผู้ประเสริฐอุบัติบังเกิด

เมื่อใกล้กำหนดพระประสูติกาลที่กรุงเทวทหะ เมืองต้นตระกูลพระนาง ตามธรรมเนียมประเพณีพราหมณ์พระนางจะต้องเดินทางกลับ ในระหว่างเดินทาง ระหว่างกรุงกบิลพัศด์กับกรุงเทวทหะ บริเวณที่เรียกว่า “สวนลุมพินีวัน” พระนางได้หยุดพักพระอิริยาบถ (ปัจจุบันคือตำบล “รุมมินเด แขวงเปชวาร์” ประเทศเนปาล) โดยประทับยืนพระหัตถ์ขึ้นเหนี่ยวกิ่งสาละ จนรู้สึกประชวรพระครรภ์ และได้ประสูติพระสิทธัตถะกุมาร เมื่อวันศุกร์ เพ็ญเดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี

ภายหลังประสูติพระโอรสได้ 7 วัน พระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนม์ พระโอรสจึงอยู่ในความดูแลของพระนางปชาบดีโคตมี พระกนิษฐาของพระนางสิริมหามายา

ครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำริ กระทำการสนองพระคุณพุทธมารดา จึงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สำหรับพระนางสิริมหามายานั้นอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต พระอินทร์จึงนำพระพุทธองค์ขึ้นไป เมื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนาประทานแก่พุทธมารดาจบลง องค์พระสิริมหามายา พุทธมารดา ก็บรรลุโสดาปัตติผล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับโลกมนุษย์เมื่อ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

 th.wikipedia.org/wiki/พระนางสิริมหามายา  (http://"http://th.wikipedia.org/wiki/พระนางสิริมหามายา")


องค์ที่ 2 คือ มหาปชาปตีโคตมี ซึ่งเป็นน้องสาวของ พระนางสิริมหามายา

        [๒๖๙]  นาค    อสูร    และพรหม
                  ต่างก็พากันบูชาพุทธมารดาผู้นิพพานซึ่งถูกเขานำออกไปแล้ว
                  ตามความสามารถตามกำลัง
        [๒๗๐]  ภิกษุณีผู้เป็นโอรสของพระสุคต
                  ซึ่งนิพพานแล้วทั้งหมดถูกอัญเชิญไปข้างหน้า
                  พระโคตมีเถรีผู้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้า
                  ผู้อันเทวดาและมนุษย์สักการะแล้วถูกอัญเชิญไปข้างหลัง


   พระสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  อปทาน  [๒.  เอกูโปสถิกวรรค]
              ๗.  มหาปชาปตีโคตมีเถริยาปทาน เล่มที่  ๓๓ หน้าที่ ๔๒๓


   


หัวข้อ: Re: พระพุทธเจ้า มี พุทธมารดา 2 องค์
เริ่มหัวข้อโดย: winyuchon ที่ ตุลาคม 30, 2012, 01:57:27 PM
ก็หมายถึง  องค์ที่ 1 คือ พระพุทธมารดา ที่ให้กำเนิด  แม่แท้ ๆ
            องค์ที่ 2 คือ พระพุทธมารดา ที่เลี้ยงดู    แม่บุญธรรม

   :25: :25: :25: :c017: :c017: :c017:


หัวข้อ: Re: พระพุทธเจ้า มี พุทธมารดา 2 องค์
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 31, 2012, 09:37:41 AM
อนุโมทนา นะจ๊ะ ที่นำเรืี่องนี้มาให้ทราบกัน

  สำหรับพุทธมารดา องค์ที่ 1 นั้นสำเร็จเป็นพระโสดาบัน นะจ๊ะ
 
  สำหรับพุทธมารดา องค์ที่ 2 นั้นสำเร็จเป็น พระอรหันต์สาวิกา นะจ๊ะ

 เจริญธรรม
 


หัวข้อ: Re: พระพุทธเจ้า มี พุทธมารดา 2 องค์
เริ่มหัวข้อโดย: Admax ที่ พฤศจิกายน 03, 2012, 03:26:35 PM
สาธุขอบคุณเจ้าของกระทู้ที่นำบทความที่ดีมีประโยชน์มาให้อ่าน และ ขอบคุณพระอาจารย์ที่ชี้แนะให้เข้าใจถูกต้องครับ