ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
  • สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน
แสดงกระทู้
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
    Messages   Topics Attachments  

  Messages - ธัมมะวังโส
หน้า: [1] 2 3 ... 122
1  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: อานาปานสติ ตอนไหนเป็นการภาวนา สมถะ ตอนไหน เป็น วิปัสสนา ครับ เมื่อ: วันนี้ เวลา 08:12:26 AM
อานาปานสติ มี 4 ห้อง

ห้องที่ 1 คู่ที่ 1 - 4 เป็นห้อง สติ ผลคือ สัมปชัญญะ และ อุปจาระสมาธิ
ห้องที่ 2 คู่ที่ 5 - 8 เป็นห้อง สมถะ ผลคือ อุปจาระสมาธิ
ห้องที่ 3 คู่ที่ 9 - 12 เป็นห้อง อัปปนา ผลคือ อัปปนาสมาธิ และ สมาธินิมิต
ห้องที่ 4 คู่ที่ 13 - 16 เป็นห้อง วิปัสสนา

ห้องที่ 1 - 3 จัดเป็น สมถะ
ห้องที่ 4 จัดเป็น วิปัสสนา

อย่างไรก็ตาม การฝึกอานาปานสติ มี 2 สาย
สายที่ 1 เป็นปัญญาวิมุตติ ใช้ลมหายใจเข้า ใช้ลมหายใจออก ตั้งแต่ต้นจนจบ
สายที่ 2 เป็นเจโตวิมุตติ ใช้ สมาธินิมิต แทนลมหายใจเข้า และลมหายใจออก

สายที่ 1 และ 2 ฝึกเสมอกันในห้องที่ 1 สำหรับ อานาปานสติสันโดด
แต่ถ้าฝึก พุทธานุสสติ มาก่อน สายเจโต จะเริ่ม ห้องที่ 3 - 4 ใช้อุคคหนิมิต จาก พุทธานุสสติ ต่อเป็นปฏิภาคนิมิต ในห้องที่ 3

เจริญธรรม / เจริญพร
2  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม กรรมฐาน มีประโยชน์ อะไรเบื้องต้น อะไรท่ามกลาง อะไรเป็นที่สุดครับ จงตอบด้วย เมื่อ: วันนี้ เวลา 08:09:24 AM
ถาม กรรมฐาน มีประโยชน์ อะไรเบื้องต้น อะไรท่ามกลาง อะไรเป็นที่สุดครับ ขอท่าน จงตอบด้วย

ตอบ กรรมฐาน มีประโยชน์

เบื้องต้น ทำให้เป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะ รักษากุศล คุณความดี ไม่เป็นโรคซึมเศร้า ไม่ต้องฆ่าตัวตาย ไม่ต้องเป็นทุกข์ในเหตุสังคม ไม่ต้องกินยาแก้ปวดหัว ทำให้สุขภาพดี บรรเท่ากรรมบางส่วน

ในท่ามกลาง ทำให้เป้นผู้มีสติปัญญา มองเห็นตามความเป็นจริง รอบคอบ และหนักแน่น เยือกเย็น

ในที่สุด ทำให้พ้นจากโลก

เจริญธรรม / เจริญพร
3  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / คำกล่าวคำขอขมา พระรัตนตรัย ก่อนนั่งเข้ากรรมฐาน เมื่อ: วันนี้ เวลา 08:03:43 AM
คำกล่าวคำขอขมา พระรัตนตรัย ก่อนนั่งเข้ากรรมฐาน

อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต ,มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง , สามินา กะตัง ปุญญัง, มัยหัง ทาตัพพัง , สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต

กราบ
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต , อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง , สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต , อุกาะส ขะมามิ ภันเต

กราบ
คำแปล ตามศัพท์ ไม่ยกศัพท์

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอโอกาส ข้าพเจ้า ขอทำความเคารพ ต่อท่าน

โทษกรรมใด ๆ ทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วต่อท่าน
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงอดงดซึ่งโทษนั้นแก่ข้าพเจ้า
บุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ขอท่านจงพึงอนุโมทนา เถิด
บุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ขอท่านจงให้เป็นทานแก่ข้าพเจ้าเถิด

ดีละ ดีละ ข้าพเจ้าย่อม อนุโมทนา ด้วยการอดซึ่งโทษและเป็นทานของท่าน
โทษกรรมใด ๆ ทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วต่อท่าน
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงอดงดซึ่งโทษนั้นแก่ข้าพเจ้า
( กราบ )

โทษกรรมใด ๆ ทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วต่อท่าน
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงอดงดซึ่งโทษนั้นแก่ข้าพเจ้า
ขอโอกาส ไม่ว่ากรรมใด ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแล้ว ในวันและคืนที่ผ่านมา
โทษกรรมใด ๆ ทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วต่อท่าน
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงอดงดซึ่งโทษนั้นแก่ข้าพเจ้า
ขอโอกาส ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ให้ข้าพเจ้าได้ ได้กล่าวขอโทษเถิด
( กราบ )

คำแปลตามศัพท์โดยอรรถ ยกศัพท์ให้ไพเราะ
ขอพระพุทธเจ้า ขอพระธรรมเจ้า ขอพระอริยสงฆ์
กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าล่วงเกินแล้ว ด้วยกายวาจาใจ ทั้งที่รู้และไม่รู้ ทั้งที่ทราบ และมิได้ทราบ ด้วยความประมาท ขาดสติ
ขอพระรัตนตรัย จงอดงดซึ่งโทษนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิด
ขอพระรัตนตรัย จงอนุโมทนา ยินดี ในกรรมที่ข้าพเจ้าได้ขอขมานี้เถิด

ใช่แล้ว ใช่แล้ว ข้าพเจ้าจักยินดี ในการอดงดซึ่งโทษนั้นแก่ข้าพเจ้า
ขอพระรัตนตรัย จงอดงดซึ่งโทษนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิด
( กราบ )

กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าล่วงเกินแล้ว ด้วยกายวาจาใจ ทั้งที่รู้และไม่รู้ ทั้งที่ทราบ และมิได้ทราบ ด้วยความประมาท ขาดสติ
ขอพระรัตนตรัย จงอดงดซึ่งโทษนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิด
โทษกรรมใด ที่ผ่านมาแล้ว ทั้งวันและคืน เหล่านั้น
ขอพระรัตนตรัย จงอดงดซึ่งโทษนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิด

ขอพระรัตนตรัย จงรับซึ่งการขอโทษ อโหสิกรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิด
( กราบ )
4  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม ใน กรรมฐาน พุทธานุสสติ นั้นควรเริ่มต้นอย่างไร เมื่อ: ตุลาคม 15, 2019, 07:51:01 AM
ถาม ใน กรรมฐาน พุทธานุสสติ นั้นควรเริ่มต้นอย่างไร

ตอบ ควรเริ่มต้น ที่ห้องที่ 1 ให้เข้าใจ ทุกฐาน เสียก่อน ส่วนใหญ่ จะช้ากันอยู่ที่นี่ ในห้องที่ 1 มี 5 ฐาน

5 ฐาน 5 ธาตุ 5 ปีติ 5 ลักษณะ 5 รัศมี 5 พุทโธ (พุทธคุณ ) 5 โคจร 5 ลำดับธรรม 5 ดวงนิมิต 5 วิปัสสนา

ถ้าเข้าใจห้องนี้ดี ห้องอื่นก็ไม่ใช่เรื่อง ยาก

เจริญธรรม / เจริญพร
5  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม พระพุทธานุสสติ มีกี่ห้อง เจ้าคะ เมื่อ: ตุลาคม 15, 2019, 07:50:24 AM
ถาม พระพุทธานุสสติ มีกี่ห้อง เจ้าคะ

ตอบ พระพุทธานุสสติ ตามแบบมูลกรรมฐาน มี แค่ 3 ห้อง

1. ห้อง พระธรรมปีติ มี 5 ขั้น
2. ห้อง พระยุคลธรรม มี 6 ขั้น
3. ห้อง พระสุขสมาธิ มี 2 ขั้น

รวมทั้งหมดนี้เรียกว่า พุทธคุณฝ่ายสมาธิ มี 13 หรือเรียกย่อ ๆ ว่า พุทธคุณ 13

เจริญธรรม / เจริญพร
6  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม ขอรายละเอียดในการฝึก ห้อง พระธรรมปีติ หน่อยคะ เมื่อ: ตุลาคม 15, 2019, 07:49:10 AM
ถาม ขอรายละเอียดในการฝึก ห้อง พระธรรมปีติ หน่อยคะ

ตอบ รายละเอียดห้องพระธรรมปีติ จะสอนได้เป็นศิษย์ ที่ขึ้นกรรมฐาน เท่านั้นแต่สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่ได้ขึ้นกรรมฐานด้วย ครูอาจารย์อนุโลมให้สอนขั้นที่ 1 เป็นไปตามวาสนา

สำหับขั้นที่ 1 อยู่ในห้อง ที่หนึ่ง มีวิธีการย่อ ๆ ดังนี้

1. ตั้งิจ ให้พุทธคุณ เกิดขึ้นในใจ
( ตามระเบียบ ให้เกิด ได้ 2 ที่ คือ มหาสูญ ( หน้าผาก ) และ หทัยวัตถุ ( หัวใจ ) )

2. ให้กำหนดจิตลงไปที่ ศูนย์นาภี ( สะดือ ) จากนั้น อธิษฐาน เข้าสัมปยุต พุทธานุสสติ ลง ศูนย์นาภี ด้วยการว่า พุทธคุณทั้ง 9 จบ ด้วย สัมมาอรหัง 3 ครั้ง และ อรหัง 3 ครั้ง ให้ทำ 3 ครั้ง ( รอบ )

3. อธิษฐานเลื่อนจิต จากศูนย์นาภี ลงต่ำไป 2 ก้านนิ้วทาน โดยประมาณ แล้วกำหนดว่า จักปฏิบัติภาวนาในฐานจิตที่ 1 คือ พระขุททกาปีติ แล้ว นำพุทโธ บรรจุจาก มหาสูญ หรือ หทัยวัตถุ ลงรวม ที่ฐานที่ 1 จนเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน เรียกว่า รวมศุนย์จิตเป็น พุทโธ ที่ฐานจิตที่ 1

4. เมื่อจิตรวมลงแล้ว ก็ให้อธิษฐาน เข้าธาตุวิปัสสนา ซึ่งในฐานที่ 1 มี 21 โกฏฐาส ( ส่วน ) ตามลำดับวิปัสสนา เพื่อเข้า ธาตุพุทธคุณ ให้ เป็นสมาธิฝ่ายพุทธ ที่เป็น มรรคสมังคี

5. เมื่อจิตอยุ่ในสมาธิ มั่นคงดีแล้ว ก็ให้ออกจากสมาธิ เมื่อออกจากสมาธิ ก็ให้แผ่ส่วนกุศล

ตามลำดับย่อ เบื้องต้น ก็มีแค่นี้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นศิษย์ ก็จะสอนแค่นี้

เจริญธรรม / เจริญพร
7  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: นักเที่ยว-ปชช.เฮลั่น บั้งไฟพญานาคหนองคายมาตามนัด เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 10:37:17 AM
สาธุ อยากไปชมกับเขาสักปี เห็นกับตาสักครั้ง

เจริญธรรม / เจริญพร
8  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / สภาวะ เศรษฐกิจไทย ไม่ดีขึ้น ของจะแพงขึ้น ดังนั้นขอให้ทุกท่าน อย่าได้ฟุ้งเฟ้อกัน เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 10:13:05 AM
สภาวะ เศรษฐกิจไทย ไม่ดีขึ้น ของจะแพงขึ้น ดังนั้นขอให้ทุกท่าน อย่าได้ฟุ้งเฟ้อกันเกินไป สำรองเงินกันไว้ยามเศรษฐกิจตกกันบ้าง

วันนี้ พอจ เห็นชัดจากเมื่อวาน ข้าวเหนียว ถุงละ 10 บาทฉันได้ 3 คำเท่านั้น กับข้าว อาหารบ้างก็ขึ้นราคาแล้ว บ้างก็กำลังจะขึ้น คนไปซื้อแจ้งมาว่า ร้านค้าบอกว่าจะขึ้นราคาอาหาร เป็น 50 บาทต่อถุง จาก 40 บาท

ฟังแล้ว ก็ทราบว่า ค่าเงินมันน้อยลง เศรษฐกิจ ขายไม่ค่อยได้ ก็ต้องขึ้นราคา เพื่อความอยู่รอด ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ก็ขึ้นแล้ว ค่าครองชีพมันก็ขึ้นตามไปด้วย

โลก ก็วุ่นวายอย่างนี้ไม่รู้จบ
ไม่อยากวุ่นวาย ก็รีบภาวนาให้พ้นจากโลก ซะ

เจริญธรรม / เจริญพร
9  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม ถ้าเราไม่สำเร็จ พุทธานุสสติ แล้วจะฝึกอานาปานสติ ได้หรือไม่ครับ เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 10:12:36 AM
ถาม ถ้าเราไม่สำเร็จ พุทธานุสสติ แล้วจะฝึกอานาปานสติ ได้หรือไม่ครับ

ตอบ ในทางปริยัติ นั้นสามารถกระทำได้ ที่ วิตกจริต เท่านั้นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ แต่สำหรับ จริต ที่มิใช่วิตกจริต พระพุทธเจ้าแนะนำว่า ควรผ่าน พุทธานุสสติ เสียก่อน

เจริญธรรม / เจริญพร
10  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม คนที่มีลักษณะวิตกจริต คืออย่างไร ครับ เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 10:12:19 AM
ถาม คนที่มีลักษณะวิตกจริต คืออย่างไร ครับ

ตอบ คนที่ลักษณะวิตกจริต เป็นคนมีลักษณะ ครุ่นคิดอยู่เสมอ การครุ่นคิด จะเป็นเรื่องการพะวงต่ออนาคต เสียมากกว่า ออกจะบ้า ๆ บ๊องส์ เช่น พะวง โลกจะแตก วันนี้พรุ่งนี้ ภัยพิบัติ จะมีวันนี้พรุ่งนี้ หรือนั่งคิดเรื่องไร้สาระ ที่ไม่มีตัวตน สร้างวิมาน ชอบฝัน ประมาณนี้ หนัก ๆ ก็คิดแต่เรือ่งไร้สาระ ที่เป็นอนาคตเสียมากกว่า มีลักษณะใกล้เคียงคนบ้าง ย้ำคิด ย้ำทำ ไม่ปล่อยเวลาให้ว่างจากความคิด มีลักษณะเป็นคนเครียด ๆ ประมาณนี้

ในความเป็นจริงแล้วทุกคน มีทุกจริต แต่จริตไหนมาก ไหนน้อย ก็ต้องมาสอบอารมณ์ ก่อน การดูจริต บางครั้งก็ดูได้ยาก เหมือน พระอาจารย์สารีบุตร ท่านดูนายช่างทองผิดไป ในเรื่องจริตจึงให้กระทำที่ผิดไปปฏิบัติ จนสัทธิวิหาริก ของท่าน อยากสึก เพราะภาวนาไม่ได้ จนต้องให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็น พระสัพพัญญูจึงรู้ว่า สัทธิวิหาริก ของพระสารีบุตร เป็น โทสะจริตจึงมอบดอกบัวทองให้ไปเพ่งแทน ท่านจึงสำเร็จธรรม

ดังนั้นการสอบจริต จึงมีบรรทัดฐาน ทางมูลกัจจายนะจะให้สอบ ไม่ต่ำกว่า 7 สัปดาห์ ( 49 วัน ) คนที่สอบต้องมาอยู่ปฏิบัติ จนครูอาจารย์สอบทุกวัน ประมาณ 50 วัน จึงจะทราบว่าเป็นจริตอะไรด้วยวิธีการทางกรรมฐาน ที่สืบทอดกันมา

เจริญธรรม / เจริญพร
11  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม พอจ ครับ เว็บเห็นมีแต่คนอ่าน ไม่มีคนโพสต์เลย นะครับ เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 10:11:57 AM
ถาม พอจ ครับ เว็บเห็นมีแต่คนอ่าน ไม่มีคนโพสต์เลย นะครับ

ตอบ ตัวเราที่ถามก็ยังไม่โพสต์เลย .....ใช่ไหม

อันนี้ขวางกระแส โซเชียล เฟส ไลน์ ตอนนี้ไม่ได้ คนชอบใช้เฟส กับ ไลน์ มากกว่าในการสื่อสารข้อความ เหตุเพราะว่า มันขึ้นแจ้งเตือน ตัวเว็บนั้นเราทำแจ้งเตือนไม่ได้ มันมีค่าใช้จ่าย ถ้าทำอย่างนั้น ดังนั้น ขวางกระแสไม่ได้ ให้มีคนอ่านศึกษา อยู่ก็เพียงพอแล้ว ที่เหลือก็แล้วแต่กระแส เราแค่ บริการการศึกษาหลักธรรม ทางกรรมฐาน ทำหน้าที่แล้วที่เหลือ อยู่ทีผู้ใช้งานเลือกเอา คนที่ใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ ก็จะเป็นคนช่างเลือก หนักทาง พุทธิจริต กันในปัจจุบัน ดังนั้นคนที่มีศรัทธาจริต ไม่ค่อยได้เจอ ดังนั้นการชักชวนบุญกุศลก็ทำได้ลำบากสำหรับ คนพุทธิจริต

ขวางกระแสไม่ได้ เพราะตอนนี้ สื่อโซเชียล เฟส และ ไลน์ นั้นเข้าถึงด้วยมือถือได้ง่ายกว่าพวกเว็บ

เจริญธรรม / เจริญพร
12  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส เมื่อ: ตุลาคม 13, 2019, 09:27:45 AM
เข้ากรรมฐาน 21.30 น. 6 ต.ค. 62
ออกกรรมฐาน 6.30 น. 13 ต.ค. 62
อุทิศกุศลภาวนา ใน ในหลวง รัชกาลที่ 9
บุญที่เหลือ อุทิศให้แก่ ผู้อุปถัมภ์ ผู้อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร และศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร
13  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส เมื่อ: ตุลาคม 05, 2019, 06:10:24 AM
วันที่ 79 ( 5 ต.ค. 2562 )

สำหรับวันนี้ก็เป็นวันพักการเข้ากรรมฐาน เพื่อเตรียมเข้ากรรมฐาน ในวันพรุ่งนี้

เจริญธรรม / เจริญพร
14  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส เมื่อ: ตุลาคม 03, 2019, 07:22:41 AM
วันที่ 77 ( 3 ต.ค. 62 นับจากวันที่ 19 ก.ค.62 )

สำหรับวันนี้ก็จะพักผ่อน ร่างกาย เพื่อเตรียมพร้อมเข้ากรรมฐาน วันที่ 6 ต.ค. 62 ก็จะหยุดพักจากวันนี้ 3 วัน

เจริญธรรม / เจริญพร
15  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: 'สมเด็จพระสังฆราช' ประทานเงิน 1 ล้านช่วยน้ำท่วมอีสาน เมื่อ: กันยายน 27, 2019, 10:38:09 AM
 st11 st12 st12 st12
16  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม พอจ จะเข้ากรรมฐาน 7 วัน ช่วงไหน คะ เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 12:52:26 PM
ถาม พอจ จะเข้ากรรมฐาน 7 วัน ช่วงไหน คะ

ตอบ
เข้าพรรษา มาถึงวันนี้ วันที่ 18 ก.ย. 2562 รวมแล้ว ก็ 62 วัน เข้าไปแล้ว เหลือ อีก 25 วัน ก็ออกพรรษา ( 13 ต.ค. 62 ) ดังนั้น ภายใน 25 วันนี้จะมีการเข้ากรรมฐาน อีก 1 ครั้ง ที่มีระยะเวลานานที่สุด ที่ พอจ เคยเข้ามา น่าจะเป็น วันที่ 6 ต.ค. 62 แล้วไปออกกรรมฐาน วันออกพรรษา เลย คิดว่าน่าจะเป็น
อย่างนั้น

ตอนนี้ต้องรักษาอาการปวดคอให้ดีขึ้นก่อน

เจริญธรรม / เจริญพร
17  เรื่องทั่วไป / สอบถามปัญหาชีวิต เปิดใจคุยกัน / Re: ใครเป็นเหมือนเราบ้าง รู้สึกผิดที่เกิดมา เมื่อ: กันยายน 15, 2019, 09:11:52 PM
ชีวิตคนเรา ที่เกิด เพราะ วิบากที่ได้ทำไว้
ที่มันลำบาก ก็เพราะว่า กรรมที่ทำไว้ก่อนเกิดไม่ดี
ส่วนการมีชีวิตอยู่ ในปัจจุบัน เป็นโอกาส ที่จะเปลี่ยน วิบากที่ ไม่ดี ให้ดี หรือ ให้แย่ลงได้
ดังนั้นการมีชีวิตอยู่ ต้องมีปัญญา พิจารณา ความเป็นจริง ยอมรับและ ปรับปรุงให้มันดี ขึ้น
ส่วนการควบคุมผู้อื่น เป็นเรื่องที่เราทำไม่ได้ในปัจจุบัน เพราะแต่ละคน เขาก็ต้องแก้กรรม ของตัวเองไปด้วย

การได้ชีวิต เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และควรใช้ชีวิตที่มีนั้น แก้วิบากที่ไม่ดีให้ดีขึ้น
การแก้วิบากที่ไม่ดี ให้ดี ต้องอาศัยหลักธรรม

ทาน คือการให้ การให้นี้ มอบแก่เนื้อนาบุญเท่านั้นเป็นเสบียงในชาติต่อไป และในชาติปัจจุบัน
ศีล เป็นเครือ่งสกัดกั้น การทำไม่ดี ของตัวเราเอง ซึ่งอาจจะพลั้งเผลอ ขาดสติ ดังนั้นศีลจะช่วยป้องกันไม่ให้แย่ลง
ภาวนา เป็นเครื่องกล่อมเกลาใจ แม้ชีวิตจะลำบาก แต่ถ้ารู้ัจักสันโดษ ต่อให้เป็นหนี้ เป็นล้านมันก็มีความสุขได้

ตราบใดที่ร่างกายยังแข็งแรง มีความสมส่วน ไม่ควรน้อยใจในโชคชะตา เพราะโชคชะตาการเกิด เราเป็นคนสร้างไว้ มันถึงได้เกิดอย่างนี้ มันมาจากผลกรรมของเราที่ทำไว้ไม่ดี ในก่อนมาเกิด

ดังนั้นต้องแก้ในปัจจุบันให้มันดีขึ้น มันจะดีได้ในปัจจุบัน และ อนาคต ต่อไป

เจริญธรรม / เจริญพร
18  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส เมื่อ: กันยายน 07, 2019, 09:44:45 AM
ออกกรรมฐาน วันที่ 45 ( 30/9/62 )

วันที่ 53 ( 7/9/62 )

เตรียมตัวเข้ากรรมฐาน 10.00 น.

จะออกกรรมฐาน วันที่ 10/9/62 10.00 น.

เจริญธรรม / เจริญพร
19  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส เมื่อ: สิงหาคม 25, 2019, 07:26:12 AM
วันที่ 40 ( 25/8/62 )

วันนี้จักเข้ากรรมฐาน ตอนค่ำประมาณ 21.00

เจริญธรรม / เจริญพร

( สุขภาพ โดยรวม ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มีอาการเจ็บปวด จุกแน่น ที่เป็นโรค ทั้งสามแห่ง  )
20  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส เมื่อ: สิงหาคม 25, 2019, 07:24:55 AM
วันที่ 35 - 40 ( 20/8/62 - 25/8/62 )

พักการเข้ากรรมฐาน เพื่อเตรียมตัวเข้ากรรมฐานในครั้งต่อไป ในวันที่ 25/8/62

เจริญธรรม / เจริญพร
21  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม เป้าหมายจริง ในการทำสมาธิ พุทธานุสสติ คือ อะไร ครับ ท่าน เมื่อ: สิงหาคม 20, 2019, 10:23:07 AM
ถาม เป้าหมายจริง ในการทำสมาธิ พุทธานุสสติ คือ อะไร ครับ ท่าน

ตอบ เป้าหมายในการฝึก พุทธานุสสติ จริง ๆ ก็คือ อำนาจสมาธิ ที่เป็น สุขสมาธิ เพื่อไปต่อ วิปัสสนา ในอำนาจสุขสมาธิ นั้น ๆ

เจริญธรรม / เจริญพร
22  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม การฝึกสมาธิ แบบลำดับ นี้ ต้องฝึกทุกฐานหรือ ไม่ เมื่อ: สิงหาคม 20, 2019, 10:21:05 AM
ถาม การฝึกสมาธิ แบบลำดับ นี้ ต้องฝึกทุกฐานหรือ ไม่

ตอบ การฝึกมัชฌิมา แบบลำดับ อยู่ที่การตั้งเป้าหมาย เป็น เจโตวิมุตติ หรือ ปัญญาวิมุตติ

หากตั้งเป้าหมายไว้แค่ ปัญญาวิมุตติ ก็ไม่จำเป็นต้องฝึกทุกฐาน เพราะทุกฐาน สามารถเข้าสู่การบรรลุธรรมได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับ บารมี ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ แบบ เจโตวิมุตติ ด้วย

แต่หากตั้งเป้าหมาย เพื่อการบรรลุแบบเจโตวิมุตติ แล้ว ก็ควรฝึกไปตามลำดับ ทุกฐาน ตามคำสั่งของครูอาจารย์ผู้ดูแล บอกกรรมฐาน และ รับขึ้นกรรมฐาน ตามนั้น

เจริญธรรม / เจริญพร
23  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถาม ภาวนาอย่างไร เบื้องต้นใน กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ เมื่อ: สิงหาคม 20, 2019, 10:18:10 AM
ถาม ภาวนาอย่างไร เบื้องต้นใน กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ

ตอบ ๑. ตั้งจิตปักลงฐาน ต่ำจากสะดือ 2 นิ้วโดยประมาณ
๒.บริกรรม พุทโธ นึกหน่วงลงไปยัง ฐานจิต
๓. เมื่อบริกรรมจนมีกำลังสมาธิ จะได้อำนาจสมาธิ ๒ อย่าง เบื้องต้น คือ ปีติ ซึ่งจะเกิดขึ้นมาสองส่วน ตามบารมีผู้ภาวนา เรียกว่า ลักษณะ ของปีติ และ รัศมี ของ ปีติ การได้ลักษณะ จัดว่า เป็นพื้นฐาน แต่การได้ รัศมี นั้นสำคัญกว่า ใน อัปปนาสมาธิ ดังนั้นเป้าหมายจริง ๆ ก็คือ รัศมี ในการฝึก

รัศมี ของ ปีติ
รัศมี ของ ยุคลธรรม
รัศมี ของ สุข
และ ขึ้นอำนาจสุขสมาธิ
ลำดับความสำเร็จ ก็เป็นอย่างนี้ ถึงตรงนี้ ก็ได้อุปจาระ ฌาน มีอำนาจสมาธิ เพียงพอต่อวิปัสสนา ใน ปัญญาวิมุตติ และ สามารถไปต่อ อัปปนาสมาธิ ในอานาปานสติ ต่อไป

เจริญธรรม / เจริญพร
24  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส เมื่อ: สิงหาคม 19, 2019, 01:34:13 AM
วันที่ 34 ( 19/8/62 )

พักการเข้ากรรมฐาน 1 อาทิตย์

เจริญธรรม / เจริญพร
25  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส เมื่อ: สิงหาคม 19, 2019, 01:33:59 AM
วันที่ 33 ( 18/8/62 )

เข้ากรรมฐาน 15/8/62 21.30 น.
ออกกรรมฐาน 18/8/62 23.30 น.
( รวม 72 ชม )

กุศลภาวนานี้อุทิศให้แก่ ทานที่เป็นผู้อุปถัมภ์ ผู้อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร และ ศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร
26  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส เมื่อ: สิงหาคม 13, 2019, 12:07:53 AM
วันที่ 28 ( 13/8/62 )

พักการเข้ากรรมฐาน อย่างน้อย 3 วัน

เจริญธรรม / เจริญพร
27  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส เมื่อ: สิงหาคม 13, 2019, 12:07:36 AM
วันที่ 25 - 26 - 27 ( 10/8/62 - 12/8/62 )

เข้ากรรมฐาน วันที่ 10/8/62 21.00
ออกกรรมฐาน วันที่ 12/8/62 22.15
( รวม 48 ชม )

อุทิศกุศลภาวนา ให้แก่ ผู้อุปถัมภ์ ผู้อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร และศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร
28  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส เมื่อ: สิงหาคม 10, 2019, 11:47:09 AM
วันที่ 25 ( 10/8/62 )

วันนี้พักการเข้ากรรมฐาน
จักเข้ากรรมฐาน ในช่วงค่ำ ๆ

เจริญธรรม / เจริญพร
29  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส เมื่อ: สิงหาคม 10, 2019, 11:46:35 AM
วันที่ 24 ( 9/8/62 )

สำหรับวันนี้ก็พักการเข้ากรรมฐาน ไว้ เป็นเวลา 2 วัน เพื่อเตรียมเข้ากรรมฐาน 48 ชม ต่อไป

เจริญธรรม / เจริญพร
30  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: True Story of Mom : ความรักของแม่ คือปาฏิหาริย์ที่แท้จริง เมื่อ: สิงหาคม 10, 2019, 08:24:13 AM
 st11 st12
31  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส เมื่อ: สิงหาคม 08, 2019, 10:24:01 PM
วันที่ 23 ( 8/8/62 )

เข้ากรรมฐาน 7/8/62 21.00
ออกกรรมฐาน 8/8/62 21.30

อุทิศกุศลภาวนา ให้แก่ ผู้อุปถัมภ์ ผู้อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร ตลอดถึงศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร

( จากนี้ก็จะพัก 48 ชม เพื่อเตรียมเข้ากรรมฐาน 48 ชม )
32  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส เมื่อ: สิงหาคม 08, 2019, 10:23:43 PM
วันที่ 22 ( 7/8/62 )

วันนี้ก็พักการเข้ากรรมฐาน 24 ชม หรือ มากกว่า

เจริญธรรม / เจริญพร
33  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส เมื่อ: สิงหาคม 06, 2019, 11:58:26 PM


วันที่ 21 ( 6/8/62 )( นับตั้งแต่วันที่ 17/7/62 แก้ไขจำนวนวัน )

เข้ากรรมฐาน 5/8/62 20.45
ออกกรรมฐาน 6/8/62 21.30
( 24 ชม )

อุทิศกุศลให้กับ ผู้อุปถัมภ์ ผู้อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร และศิษย์ขึ้นกรรมฐาน ทุกท่านได้รับผลบุญ

เจริญธรรม / เจริญพร
34  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส เมื่อ: สิงหาคม 03, 2019, 10:38:57 PM
วันที่ 20 ( 3/8/62 )

เข้ากรรมฐาน 2/8/62 21.30
ออกกรรมฐาน 3/8/62 22.30

อุทิศกุศลภาวนา ให้แก่ ผู้อุปถัมภ์ ผู้อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร และ ศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร
35  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส เมื่อ: สิงหาคม 02, 2019, 12:07:35 PM
วันที่ 19 ( 2/8/62 )

วันนี้อยู่ในเวลาพัก จักเข้ากรรมฐาน ใกล้ ๆ เที่ยงคืน

เจริญพร
36  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2019, 09:36:27 AM
วันที่ 17 ( 1/8/62 )

เข้ากรรมฐาน 31/7/62 21.00
ออกกรรมฐาน 1/8/62 09.15

( 12 ชม )

อุทิศกุศลภาวนา ให้แก่ผู้อุปถัมภ์ อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร และ ศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร

หมายเหตุ
สำหรับ วันที่ 1/8/62 ก็จะพัก 24 ชม เว้นการเข้ากรรมฐาน
37  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2019, 09:36:09 AM
วันที่ 16 ( 31/7/62 )

เข้ากรรมฐาน 30/7/62 22.15
ออกกรรมฐาน 31/7/62 10.30
( 12 ชม )

อุทิศกุศลภาวนา ให้แก่ผู้อุปถัมภ์ อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร และ ศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร
38  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2019, 09:35:51 AM


วันที่ 15 ( 30/7/62 )

เข้ากรรมฐาน 29/7/62 23.00
ออกกรรมฐาน 30/7/62 11.00
รวม 12 ชม

อุทิศผลแห่งสุขการภาวนา นี้ให้แก่ ผู้อุปถัมถ์ ผู้อุปัฏฐาน ไวยาวัจกร และศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ผู้ที่ได้ส่งเสริมการภาวนา ให้กับธัมมะวังโส ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร
39  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 01:42:39 PM
วันที่ 14 ( 29/7/62 )

เข้ากรรมฐาน 28/7/62 22.30 น.
ออกกรรมฐาน 29/7/62 10.45 น
( ไม่เกิน 24 ชม )

ขอผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้า ได้ทำนี้ จงถึงแก่ ผู้อุปถัมภ์ อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร ตลอดถึงศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ที่สนับสนุน ธรรมทาน มูลกรรมฐาน กัจจายนะ นี้ ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร
40  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 01:42:19 PM
วันที่ 13 ( 28/7/62 )

สำหรับวันนี้ ก็เป็นวันพักผ่อน เตรียมตัวเข้ากรรมฐาน ต่อเนื่องไปอีกใน เวลาใกล้ ๆ เที่ยงคืน

เจริญธรรม / เจริญพร
หน้า: [1] 2 3 ... 122