ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
  • สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน
แสดงกระทู้
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
    Messages   Topics Attachments  

  Messages - tang-dham
หน้า: [1] 2 3
1  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: ขอความร่วมมือ สมาชิก เพื่อสำรวจสถานะ ของสมาชิก เพื่อ ธรรมวิจยะ ให้เหมาะสม เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2016, 12:51:53 PM
ขึ้นกรรมฐาน แล้ว ครับ
 st12 :25:
2  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / Re: ไหว้ครู ขึ้นกรรมฐานใหญ่ ประจำปี ๕๗ ณ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม ไม่ไปไม่ได้แล้วงานนี้!!!!! เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2014, 10:17:51 AM
 st11 st12
3  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2014, 05:25:04 PM
 st11 st12
4  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / การปฏิบัติ ภาวนา ของ พระอนาคามี เพื่อ เป็นพระอรหันต์ ข้อหนึ่งเรื่อง มานะ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2013, 03:04:07 PM
การปฏิบัติ ภาวนา ของ พระอนาคามี เพื่อ เป็นพระอรหันต์ ข้อหนึ่งเรื่อง มานะสังโยชน์ ซึ่งเป็นการนำออกซึ่งลำดับว่า เราดีกว่า เราด้อยกว่าเขา เราเสมอเขา ออกอย่างนี้ ถ้าอย่างนั้นแสดงว่า พระอรหันต์นั้น มีความรู้สึกทางธรรม ว่า ว่าง ๆ เพราะไม่ ดี ไม่ด้อย ไม่เสมอ อย่างนี้ จะต้องมี อรหัตตมรรค อรหัตตผล ไปเพื่ออะไร ? เพราะสุดท้าย ก็เป็นที่สุด ๆ ที่เหนือกว่า ทั้งหมด

   thk56
5  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / Re: หากบุญกุศล ไม่ต้องรับผลแล้ว พระอรหันต์ ท่านจะสร้างกุศลทำไม ? เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2013, 06:55:11 PM


คูถกู สูเอา

     บุญทานกองคูถทิ้ง             ฤาเฝ้า
สงฆ์ผละหน่ายสู่เหย้า             โปรดบ้าง
บุญทานหลากเขลาเศร้า        บาปบ่วง ชี้นา
ทานหย่อนคูถก้อนช้าง        บ่ข้องของกู.


                                                      ธรรมธวัช.!
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3hOekl3TURZMU5BPT0=

    ท่าน ธรรมธวัช โปรดขยายใจความ อธิบายหน่อย ครับ รอบนี้อ่านแล้ว ไม่ค่อยเข้าใจ เจตนาของโคลง ครับ

 
6  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ปัสสัทธิ สัมโพชฌงค์ มีลักษณะอย่างไร ครับ จะสมบูรณ์ ในกรรมฐานได้อย่างไร เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2013, 01:34:51 PM
 ask1
ปัสสัทธิ สัมโพชฌงค์ มีลักษณะอย่างไร ครับ จะสมบูรณ์ ในกรรมฐานได้อย่างไร

 thk56

 
7  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: เบื้องต้น ของกรรมฐาน คือการข่มจิต ใช่หรือไม่ครับ เมื่อ: มกราคม 31, 2013, 11:58:47 AM
ถ้าพิจารณาให้ดีแล้ว จะมีส่วนคล้ายกัน อยู่นะครับ กับ วิชา จักระ

จริงๆแล้วการฝึกวิชานี้ มันเหมาะกับกายของเทวดามากกว่า
แต่ก็มีประโยชน์กับมนุษย์เช่นกัน เหมือนกับการฝึก exercise ทางจิตควบคุมจิตใจได้ดี สมาธิก็ดี ประกอบกับการออกกำลังกายที่ถูกต้องทำให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
ถ้าฝึกได้จนจิตแก่กล้า สามารถจะรักษาร่างกายของเราเองและให้ผู้อื่นด้วย

ไปหาดูใน youtube สะกดตามนี้ (kundalini energy)

ดูจากลิงค์
http://youtu.be/3AdeiwtuD7U
http://youtu.be/9L90oO9nzWM
8  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: เบื้องต้น ของกรรมฐาน คือการข่มจิต ใช่หรือไม่ครับ เมื่อ: มกราคม 31, 2013, 11:38:36 AM
สมาธิ

สมาธิ หมายถึงความตั้งมั่นของจิต
อยู่กับกรรมฐาน งาน หรืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งทำให้เกิดความสงบ
อันเป็นสุขอย่างยิ่ง

คู่ปรับของสมาธิ คือนิวรณ์ธรรมทั้ง ๕
๑.กามฉันทะ ความยินดี พอใจในสัมผัส
๒.พยาบาท ความยินร้าย ไม่พอใจในสัมผัส
๓.อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน กุกุจจะ ความ
หงุดหงิด งุ่นง่าน ลำคาญใจ
๔.ถีนะ ความเกียจคร้าน หดหู่ ห่อเหี่ยว มิทธะ ความง่วงเหงาหาวนอน
๕.วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย รู้ไม่จริง
สมาธิ เกิดได้โดย สมถะ และวิปัสสนาภาวนา
:115: :115:
สมาธิสุข
เพราะสมาธิ คือความตั้งมั่นอยู่กับที่ของจิต ทำให้จิตสงบ หยุดนึก หยุดคิด หยุดกวัดแกว่งฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่น ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว จนเป็นหนึ่ง จึงทำให้จิตได้หยุดพัก และเป็นสุข ชั่วคราว จะยาวนานมากน้อยได้เพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ ในการทรง รักษา สมาธิไว้ได้ของผู้เจริญสมาธิแต่ละคน
ด้วยเหตุนี้ผู้คนตั้งแต่ครั้งโบราณกาลก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เสียอีก ได้พากันขวันขวายแสวงหาความสุขจากสมาธิ ด้วยการไปบำเพ็ญพรต บวชเป็นฤาษี ชีไพรอยู่ในป่า หาความสุขจากการภาวนา ทำสมาธิ อย่างที่เห็นกันอยู่มากในเมืองอินเดียและแพร่หลายไปสู่ประเทศต่างๆ
วิธีทำให้เกิดสมาธิ
๑.โดยการผูกจิตไว้กับงานหรือกิจกรรมต่างๆที่มีอำนาจดึงดูดใจคน เช่น ดูหนัง ฟังเพง ตกปลา เล่นเกมส์ กีฬา เล่นไพ่ การพนัน ฯลฯ
๒.โดยการสวดมนต์ บริกรรม ท่องบ่นคาถา ดังเห็นเป็นที่นิยมกันทั่วทุกศาสนา ทุกลัทธิ ทั้งหลายในโลกทั้งอดีตและปัจจุบัน
๓.โดยการทำกรรมฐาน ดังเช่น การเจริญกรรมฐาน ๔๐ อย่างที่เราได้เรียนรู้กันอยู่ เรียกว่า“สมถะภาวนา”
๔.โดยการทำวิปัสสนาภาวนา อันนี้เป็นวิชาใหม่ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนำมาสอน
ในที่นี้จะแนะนำวิธีฝึกและทำให้เกิดสมาธิตามข้อ ๒ ๓ และ ๔ เพราะข้อ ๑ ทำเป็นกันทุกคนอยู่แล้ว
การทำสมาธิโดยการสวดมนต์
ท่องมนต์ บริกรรมภาวนา ท่องบ่นคาถา
โดยการสวดมนต์ ท่องมนต์ บ่นคาถาวิธีนี้คงไม่ยากและไม่ต้องแนะนำ
โดยการบริกรรม วิธีนี้มีตัวอย่างอยู่มาก เช่น การบริกรรมคำว่า “พุทโธ” ตามลมหายใจเข้าออก บริกรรมคำว่า “หนอ” “สัมมาอรหัง”
“โอม นมัสศิวะ” “โอม มณีปัทวะฮุม” ฯลฯ
โดยการท่องบ่นคาถา วิธีนี้ เป็นวิธีลัดที่จะทำให้เกิดสมาธิได้เร็วมาก นิยมใช้กันในหมู่นักไสยศาสตร์ คงกระพันชาตรี เมตตามหานิยมทั้งหลายวิธีท่องคาถาให้เกิดสมาธิ
๑.ท่องแบบต่อเนื่อง เช่นท่องคาถาปลุกพระ “นะ มะ พะ ธะ นะ มะ นุ ลุ” ท่องถี่ๆ
นานๆจนเกิดสมาธิ มีปีติ ตัวเต้น ตัวสั่น รุนแรงนี่เรียกว่าปลุกพระขึ้น
๒.ท่องคาถาเป็นคาบๆ เช่นท่องคาถา หัวใจอิติปิโส “อิ สวา สุ” “สวา สุ อิ”
“ สุ อิ สวา” “อิ สวา สุ” ท่องกลับไปกลับมาครบ ๑ รอบ เรียกว่า ๑ คาบ วิธีนี้เกิดสมาธิอย่างนิ่มนวล แต่รวดเร็วและไม่รุนแรงอย่างการปลุกพระ สมัยขุนแผนชอบใช้วิธีนี้
การทำสมาธิโดยฝึกกรรมฐาน ๔๐ อย่าง
วิธีนี้ต้องไปศึกษากรรมฐานทั้ง ๔๐ อย่างแล้วเลือกเอากรรมฐานชนิดใดชนิดหนึ่งมาเจริญ ตามอุปนิสัย จริต ความชอบและความถนัดของแต่ละบุคคล กรรมฐาน ๔๐ อย่างมี กสิณ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ อสุภกรรมฐาน ๑๐ พรหมวิหาร ๔ ธาตุวัตฐาน ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๒ คงต้องแยกศึกษาต่างหากต่อไป
การทำสมาธิโดยฝึกวิปัสสนาภาวนา
วิปัสสนาภาวนา มีหลักการสำคัญคือ ต้องเจริญสติและปัญญา ให้รู้ทันปัจจุบันอารมณ์
และสังเกต พิจารณาปัจจุบันอารมณ์ ผู้ฝึกหัด ปฏิบัติ ต้องเข้าใจและรู้จักความหมาย และสภาวะจริงๆของปัจจุบันอารมณ์ให้ได้ดีๆก่อน การปฏิบัติจึงจะได้ผล :67: :67: :67:
9  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / 20 ม.ค. รำลึกถึง หลวงปู่มั่น กันครับ เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 04:07:25 AM
20 มกราคม ย้อนไปเมื่อ พ.ศ.2413
เป็นวันเกิดของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อุปสมบท - 12 มิถุนายน พ.ศ.2436
มรณภาพ - 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2492
พรรษา - 56
อายุ - 79
วัดป่าบ้านหนองผือ,วัดป่าสุทธาวาส
สังกัด - ธรรมยุติกนิกาย
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ - พระครูวินัยธร
เจ้าอาวาสวัดเจดีหลวง จ.เชียงใหม่

* * ขอกราบน้อมรำลึกถึงท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
บิดาบูรพาจารย์พระกรรมฐานแห่งยุครัตนโกสินทร์
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ./พระก็มาจากคน มีเนื้อมีหนังเหมือนกัน คนเจ็บป่วยได้
พระก็เจ็บป่วยได้ สุดท้ายก็คือ...ต า ย
ได้มาเห็นเช่นนี้แล้ว ก็จงพากันไปพิจารณา
เกิดมาแล้วก็...แ ก่...เ จ็ บ...ต า ย
แต่ก่อนจะตาย...ท า น ...ยังไม่มีก็ให้มีเสีย
ศี ล...ยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสีย
ภ า ว น า...ยังไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอเสีย
จะได้ไม่เสียที ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา
ด้วยความไม่ประมาท...นั่นละจึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นคน./


ขอบคุณ
http://www.facebook.com/charoonish
10  ธรรมะสาระ / ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด / Re: เพลงปณิธาน เพื่อเผยแผ่พระกรรมฐาน ประัพันธ์โดย ธัมมะวังโส ใส่ทำนอง rak_tza เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 03:45:01 AMไม่ต้อง ดาวน์โหลด ฟังจาก youtube ได้แล้วครับ ขออนุญาตแทรกไว้นะครับ
มิวสิกวีดีโอ "เพลงปณิธานเพื่อการเผยแผ่พระกรรมฐาน"
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=7624.0 st11 st12

11  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / Re: เชิญร่วมพิธีเบิกฤกษ์ เสาเข็มก่อสร้างอุโบสถปราสาท วัดมเหยงค์ 24 ก.พ.56 เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 03:39:56 AM

12  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: วันนี้วันไหว้ครู 16 มกราคม มีใคร นึกถึง ครูอาจารย์ เรากันบ้าง ครับ เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 03:38:53 AM
13  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: วันนี้วันไหว้ครู 16 มกราคม มีใคร นึกถึง ครูอาจารย์ เรากันบ้าง ครับ เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 03:37:56 AM
!
14  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / Re: แก้ไข เรื่อง Skin วิทยุ บังคับ โหลดไฟล์ บางอย่าง เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 03:32:49 AM
คิดว่า Admin น่าจะเหนื่อย นะครับ ช่วง นี้

สู้ สู้  ครับ เพื่อการเผยแผ่พระธรรม กรรมฐาน แบบปิดทองหลังพระนี้ ครับ


 thk56 st11 st12
15  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / เชิญร่วมพิธีเบิกฤกษ์ เสาเข็มก่อสร้างอุโบสถปราสาท วัดมเหยงค์ 24 ก.พ.56 เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 03:30:19 AM
16  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / ขอเชิญร่วมงานบุญสัมพันธ์ พุทธธรรมกรรมฐาน 7 สถาบัน ที่ ม.รามคำแหง 25-27 ม.ค.56 เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 03:28:37 AM


17  เรื่องทั่วไป / แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า / http://www.surattanadharm.com ชมรมสุรัตนธรรม เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 03:23:04 AMhttp://www.surattanadharm.com
 ชมรมสุรัตนธรรมAddress:
ชมรมสุรัตนธรรมและอาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรม
107-119 ถ.จักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Telephone: 087-0829707, 087-0829708, 025422750, 023872093, 029262006, 027342071, 029961400, 029707810


ความเป็นมาในการก่อตั้งชมรม       

หลังจากคุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ได้ก่อตั้งคลินิกเวชกรรมสุรัตนธรรมขึ้นบนถนนรามบุตรีแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน  ด้วยความไว้วางใจในบริการที่เท่าเทียมโดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้ง ทว่าการได้พบปะผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อาชีพ เพศ วัย การศึกษา ฯ ทำให้คุณสุรัตน์ตระหนักว่านอกเหนือจากอาการเจ็บป่วยทางกายซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยความสามารถของทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่พร้อมกับยาและเวชภัณฑ์คุณภาพแล้ว ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่มีอาการเจ็บป่วยทางใจอันเนื่องมาจากความทุกข์นานาประการโดยไม่รู้วิธีรักษาใจให้หายเป็นปรกติ

          คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์จึงได้ก่อตั้งและอุปถัมภ์ "ชมรมสุรัตนธรรม" ขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันถือเป็นเภสัชสำคัญที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แก่ศาสนิกชนทั้งหลาย โดยผ่านกิจกรรมมากมายของชมรมสุรัตนธรรม อาทิ การบำเพ็ญกุศลในโอกาสสำคัญต่างๆ, การจัดการบรรยายธรรมะโดยพระเถรานุเถระ, การฝึกปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน เป็นต้น เพื่อจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่หลักธรรมออกสู่การรับรู้ของสาธารณชนวงกว้าง เพื่อจักได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้กิจกรรมทุกกิจกรรมของชมรมสุรัตนธรรมไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
18  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / Re: ตารางการทำบุญประจำปี กลุ่มมรรค ปฏิปทา ( ศาลาลุงชิน ) ประจำปี 2556 เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 03:14:46 AM
19  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / ตารางการทำบุญประจำปี กลุ่มมรรค ปฏิปทา ( ศาลาลุงชิน ) ประจำปี 2556 เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 03:14:19 AM
20  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: ทำไม ต้อง สวดคาถา หลัง นั่งกรรมฐาน ด้วยครับ เมื่อ: ธันวาคม 19, 2012, 09:01:50 PM
การสวดคาถา ต่าง ๆ เป็นความงมงาย หรือไม่ครับ
( ขอโทษครับ ที่ต้องตั้งประเด็นตรง ๆ ครับ )

  :smiley_confused1: :13: :c017:
21  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: ทำไม ต้อง สวดคาถา หลัง นั่งกรรมฐาน ด้วยครับ เมื่อ: ธันวาคม 19, 2012, 09:00:44 PM
อีกประการที่ผมสงสัย ทำไมต้องสวดซ้ำ 9 จบ สวดเพียง จบเดียวได้หรือไม่ครับ

  :s_hi:
22  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ทำไม ต้อง สวดคาถา หลัง นั่งกรรมฐาน ด้วยครับ เมื่อ: ธันวาคม 19, 2012, 08:59:57 PM
ทำไม ต้อง สวดคาถา หลัง นั่งกรรมฐาน ด้วยครับ
  คือไม่ทราบว่า มีความสำคัญอย่างไร ถึงต้องสวดทุกครั้ง ที่นั่งกรรมฐาน แค่ แผ่ส่วนบุญพอหรือไม่ครับ

  :smiley_confused1:
23  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / Re: มีหลายท่าน กล่าวว่า ในครั้งพุทธกาล ไม่มีตำราจริงหรือไม่ คะ เมื่อ: ธันวาคม 19, 2012, 08:56:30 PM
ธรรมเนียม การทวนปาฏิโมกข์ ของพระสงฆ์ ตั้งแต่ ครั้ง พุทธกาล ถึงปัจจุบัน
 
    คือ หนึ่ง ผู้สวดพระปาฏิโมกข์ พระวินัย ที่เป็นข้อบัญญัติ 227 สิ้นสุดครั้งที่พระุพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน มี 227 ข้อ

        สอง พระผู้ทานพระปาฏิโมกข์ ( องค์นี้แหละต้องตรวจสอบอักขระัมคธ คู่กับ การสวด ) การสวด สวดผิด พูดผิด ออกเสียงผิด เรียกว่า อัขระวิบัติ

       ดังนั้นท่านที่กล่าวว่า ในครั้งพุทธกาล ไม่มีข้อบันทึก ทั้งพระธรรม และ วินัย นั้นไม่ถูกต้อง ที่ถูกคือมีการบันทึก แล้ว แต่ยังไม่ได้รวบรวมไว้ให้เป็นหมวดหมู่ เนื่องด้วย พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่ วินิจฉัยของพระองค์ไม่ต้องพึ่งพระ สังฆรักษ์ หรือ ต้องสวดญ้ตติรับรองต่าง ๆ    :s_hi: :welcome: :49:
     
24  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / เมื่อถูกเพื่อนถามว่า คุณภาวนาอะไร เราควรตอบว่าอย่างไร ? เมื่อ: ธันวาคม 19, 2012, 08:51:27 PM
เพื่อนคนหนึ่ง ของผม ถามว่า คุณรู้จักจิตพุทธะ หรือไม่ ?
 
   จิตพุทธะ รู้จักหรือไม่?

  ถ้าไม่เข้าใจ จิตพุทธะ ก็ไม่รู้จักการภาวนา อย่างนี้ ครับ

  แล้วเขาย้อนถามว่า ที่ภาวนา ภาวนาอะไร ?

     :smiley_confused1: :13:
25  เรื่องทั่วไป / สอบถามปัญหาชีวิต เปิดใจคุยกัน / Re: ขอคำแนะนำ เพื่อน ๆ ในห้องนี้เรื่อง คุณลุงกิตติศักดิ์ ค่ะ เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 10:19:37 PM
  ผมว่า คุณ Admax  ทำ simulation มากเกินไป หมายถึง ๆ จำลองเหตุการณ์อย่างจริงจัง

    สมมุติ ว่า เขาจะมีตัวหัวฉัน ...... จะทำอย่างไร ?
          simulation วิธีการ ต่าง ๆ ไว้
 
    สมมุติ ว่า เขาจะด่าฉัน..... จะทำอย่างไร ?
          simulation วิธีการ ต่าง ๆ ไว้

    สมมุติ ว่า พระอาจารย์ ยักยอกทรัพย์ บริจาค มีการใส่ร้าย เรื่องเงินบริจาค
          simulation วิธีการ ต่าง ๆ ไว้
          ประเด็น 1 เขาไม่ได้ถวายให้วัด ผมมีเงิน 100 บาทผมจะถวายอาจารย์ ก็แล้วแต่พระอาจารย์จะเอาไปใช้ สิครับ
          ประเด็น 2 ทางลิงก์ก็บอกชัดเจนอยู่แล้ว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัด ไม่ได้ใช้นามวัดมาเรียไร ไม่ได้ประกาศบอกบุญ แต่เขาบอกกันในกลุ่มที่มีไม่กี่ท่านเท่านั้น

          ประเด็น 3 ไต่ตรองไว้ก่อนแล้ว ก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้น สิครับว่า อาจจะโดนคัดค้าน หรือ เห็นด้วย สปิริต ปิดทาง เพราะจิตนำไป ไม่สมเกรียตินักภาวนา
       
         ทั้ง 3 ประเด็น เป็นประเด็น simulation คือ เหตุการณ์จำลอง สมมุติขึ้นมาว่าเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ แท้ที่จริงควรจะรับทราบว่า ตรงนี้เป็นเป็นเพียงจิตนำไป
           
         ที่สำคัญ คิดมากเกินไป จิตสังขารนำไป จนหลุดกรอบ นักภาวนาต้องยืดหยุ่นได้ รับฟังซึ่งกันและกัน คุยกันด้วยเหตุผล
         

     แต่ส่วนที่ไม่ได้ สมมุติ และเป็นจริงอยู่คือ

         1.พระอาจารย์กำลังลำบากเรื่อง ปัจจัย บริหารเว็บ และ สถานีออนไลน์ ประจำเดือน เนื่องด้วยท่านไม่มีรายได้ อันนี้เป็นของจริง ไม่ได้ simulation ควรจะต้องช่วยเหลือ ส่วนวิธีการนั้น ระดับ พระอาจารย์ ก็ย่อมมีคุณธรรมบิรหารอยู่แล้ว ดูจากประกาศแจ้งต่าง ๆก็รู้ จะบอกว่าไม่มีระบบบริหารก็ไม่ได้หรอกครับ

         2.การดำเนินการรวบรวมปัจจัย เสร็จสิ้นลงไปแล้ว โดยมีรายชื่อรวมแสดง และ มีการตัดผ้าไตรพร้อมถวายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นความจริงที่ไม่ได้มาเรียกร้องให้ผู้ใดมาบริจาคเพิ่มเติม ทางกลุ่มนำมาประกาศเพื่อให้เราอนุโมทนาบุญ กันให้ทราบว่าได้ดูแลพระอาจารย์กันบ้างแล้ว ตามอัตภาพที่พอจะทำกันได้ ไม่ต้อง simulation แต่ควรกระทำอนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ บุญที่ทำได้ง่ายที่สุด

         3.พระอาจารย์เป็นเจ้าของทรัพย์ที่ได้รับมอบจากศิษย์ด้วยความเคารพ ซึ่งทางศิษย์ไม่ได้บอกว่าให้นำไปถวายวัด แต่ให้พระอาจารย์บริหารตามอัธยาศัย ซึ่ง ไม่น่าจะมีครหาอันใด เพราะปัจจัยก็อย่างที่ี คุณ นักเดินทางบอกไว้นั่นแหละครับ ปัจจัยแค่หลักพัน ไม่ใช่หลักล้าน อย่างของคนอื่น ไม่ต้องระวังขนาดนั้นหรอกครับ ดังนั้นการที่ตั้งสมุฏฐานว่า พระอาจารย์ต้องยักยอกอย่างนั้น อย่างนี้ ผมว่าแรงส่วนนี้ คนถ้าเคารพในธรรมของครูอาจารย์จริงๆจะไม่สมมุติแบบนี้ ไม่ควรปรามาสด้วยการสมมุติอย่างนี้

           ดังนั้น ในเหตุการณ์ นี้ มีประเด็น อยู่ 2 ประการ

         1.ประเ็ด็นเหตุการณ์จริง

         2.ประเด็นเหตุการณ์จำลอง 

       ผู้มีปัญญาพึ่งใคร่ครวญให้ถ่องแท้ อย่าให้จิตนำไป ซึ่งไม่เป็นกุศล นะครับ

     สาธุ สาธุ สาธุ

 
26  เรื่องทั่วไป / สอบถามปัญหาชีวิต เปิดใจคุยกัน / Re: มุมอับแสง ที่ยังมีแสง เรื่องนี้ มีคำถามคำตอบ น่าอ่าน มาก ๆ ครับ เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 10:40:09 PM
อนุโมทนา ครับ ผมนั่งอ่านเรื่องนี้มาตั้งแต่ 21.00 น. ถึงจะอ่านได้จบ ลีลาการตอบแต่ละท่าน ผมเองก็ประทับใจได้ความรู้ ติดตามน่าอ่านมากครับ แต่ วีดีโอ ดูเป็นบางตอนนะครับ

  อยากให้ทุกท่านช่วยกันเติมแสงสว่าง นี้กันไปเรื่อย ๆ นะครับ

  :25: :25: :25: :c017: :c017: :c017:
27  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / Re: เชิญร่วมปฏิบัตธรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 10-11,24-25 พ.ย. ณ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 11:22:13 PM


อนุโมทนา กับข่าวสารงานปฏิบัติธรรมที่ คณะ 5 ด้วยครับ

กำหนดการปฏิบัติธรรมเดือนพฤศจิกายน 2555

วันเสาร์ที่10-วันอาทิตย์ที่11 พ.ย. 55

วันเสาร์ที่ 24-วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 55

ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม (พลับ)

ถนนอิสรภาพ ซ.อิสรภาพ23 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

โทร.084-651-7023 ,084-454-9891

ผมพึ่งสังเกตว่ามีเบอร์โทรอยู่ สองเบอร์นะครับ


28  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / Re: การทำสมาธิ กับ การสะกดจิต คืออันเดียวกันใช่หรือไม่คะ เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 05:57:08 PM
น่าจะไม่เหมือนกัน นะครับ การสะกดจิต เป้าหมาย คือ ทำให้หลง สติ และ สัมปชัญญะ
แต่ สมาธิ นั้น ทำให้มี สติ และ สัมปชัญญะ สมบูรณ์ นะครับ

  :s_hi: :49:
29  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: อึ้ง.! ภาพ 'พระราหูถือสไนเปอร์' วัดสระเกศ เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 05:55:46 PM
ตอนแรก อ่านเป็นผิดว่า พระราหุล ถือ สไนเปอร์ ที่แท้เป็น พระราหู
 :13: :hee20hee20hee: :13: :c017:
30  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: ปีนี้ 2555 ในพรรษา จัดขึ้นกรรมฐาน ใหญ่ ครั้งที่ 230 ในวันไหน คะ เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 08:33:03 PM
หว้ครู ขึ้นพระกรรมฐานใหญ่ ครั้งที่ ๒๓๑ (ปี๒๕๕๖)

ณ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม ถนนอิสระภาพ ซอยอิสระภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดี แรก ของวันเข้าพรรษา
สิ่งที่ต้องเตรียมมา

    ดอกไม้ ๕ ดอก เทียน ๕ เล่ม ธูป ๕ ดอก ข้าวตอก ๕ ถ้วย ถาดสี่เหลี่ยม ของทั้งหมดใส่ในถาดเดียวกัน
    แต่งชุดขาว (ถ้ามี)

ประวัติย่อการขึ้นกรรมฐานใหญ่

สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อนทรงขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ต่อมาพระอาจารย์ผู้สืบทอดกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ องค์ต่อๆมา ได้สืบทอดมาเป็นลำดับ ของวันพฤหัสบดี แรก ในวันเข้าพรรษา ของทุกปี บัดนี้เป็นครั้งที่ ๒๒๙ (ปัจจุปปันเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์ เพื่อความสะดวก)

ขั้นตอน

    ผู้มาขึ้นกรรมฐาน มาก่อนเวลา ๓๐ นาที จัดถาดกรรมฐาน เปลี่ยนนุ่งชุดขาว
    เขียนใบสมัคร รับศีล ๕
    กล่าวคำขอขมา พระรัตนไตร (ใช้เทียนแพ)
    กล่าวคำทำวัตร ขึ้นพระกรรมฐาน จบแล้ว
    กล่าวคำมอบตัวต่อพระอาจารย์กรรมฐาน
    พระอาจารย์ เทศขึ้นธรรม ๑ จบ
    บอกองค์กรรมฐาน และบรรยายธรรมเล็กน้อย
    นั่งกรรมฐานเสร็จแล้ว แจ้งกรรมฐาน (สอบอารมณ์) เป็นอันเสร็จพิธี)


กำหนดการ

วันจันทร์ที่ ๔มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
   บวงสรวงบูชาสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน)
เวลา  ๑๐.๓๐ น.
   พระสงฆ์ ๙รูปเจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล และเลี้ยงอาหารญาติโยม
เวลา  ๑๔.๓๐ น.
   ขึ้นกรรมฐานใหญ่ประจำปี มีรับศีล ทำวัตรกรรมฐาน
แล้วเทศขึ้นธรรม ๑ จบ  (ตามแบบโบราณ) เป็นเสร็จพิธี
แล้วน้งกรรมฐานตามอัธยาศัย


http://www.somdechsuk.org/node/113
31  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / Re: 10 – 12 สค. 55 วันแม่ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 08:11:51 PM
สาธุ อาจจะใกล้กับเข้าพรรษากัน ก็เลยไม่ค่อยมีประกาศปฏิบัติธรรมกันนะ

  :25: :25: :25:
32  ธรรมะสาระ / ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด / Re: มิวสิกวีดีโอ "เพลงปณิธานเพื่อการผยแผ่พระกรรมฐาน" เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 09:42:03 PM
ฟังดีมากเลยครับ มีกี่เพลงครับที่พระอาจารย์จัดทำไว้ มีทั้งชุดหรือไม่ครับ
ผมว่าบรรจุเพลงสักอัลบัี๊มก็ดีนะครับ

  :08: :25: :c017:
33  ธรรมะสาระ / ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด / Re: ต้องการ วีดีโอชุดนี้ ครับ "อา่นาปานสติ" เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 09:33:01 PM
อยากฟังเรื่องอานาปานสติ เต็ม ๆ สักชุดเลยครับ ขอแบบวิปัสสนาก็ได้ครับ

 สาธุ สาธุ
  :25: :c017:
34  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: ทำอย่างไร ถึงจะปิดกั้นเสียง ที่ดังอยู่ภายนอกได้ครับ ในตอนภาวนา เมื่อ: มิถุนายน 13, 2012, 07:52:40 PM
อนุโมทนาสาธุ ครับ

  :25: :25: :25:
35  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: ธรรมสาระวันนี้ "เข้าใจ ธาตุ ก็เข้าใจ นามรูป รู้ที่ตั้งที่ดับ เพราะ อุปาทายรูป " เมื่อ: มิถุนายน 13, 2012, 07:52:18 PM
เป็นธรรมขั้นสูงเลยนะครับ ตอบได้ ก็ตอบตามที่พระพุทธเจ้าตรัส
แต่การเข้าถึง นิพพาน นั้นต้องปฏิบัิติเข้าถึง ส่วนใด ที่แน่ๆ ต้องดับ อวิชชา ด้วยนะครับ

 สาธุ สาธุ สาธุ

 :25:
36  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / Re: วันธงไชย ปี พ.ศ. 2555 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 07:58:05 PM
ผมว่า ลุง มาอธิบายแบบนี้ ดีครับ
อยากจะเสนอ ให้เปิดเป็นบอร์ด ลุง . โหราศาสตร์ ไปอีกห้อง ดีหรือไม่ครับ เพื่อน ๆ

 ใครเห็นด้วยก็ แสดงความเห็นนะครับ เพื่อให้ Admin ได้ตัดสินใจในการเพิ่มห้องโหราศาสตร์ ขึ้นมาอีกห้อง ผมว่าเรื่องโหราศาสตร์ พระเครื่อง ความเชื่อเหล่านี้ก็มีประโยชน์นะครับ คือเวลาเพิ่มห้องแล้ว ก็ขอให้อิงหลักธรรม ให้แก่คนเดือดร้อนกันด้วย นะครับ

  ใครเห็นด้วย ส่งเสียงด้วยนะครับ

  :25: :c017:
37  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: ธรรมสาระวันนี้ "รำลึกถึง พระนามพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาค(เจ้า)" เมื่อ: มิถุนายน 04, 2012, 08:45:38 PM
ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

 ข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง ที่เคารพ
 ข้าเพจ้าขอถือเอา พระธรรมเจ้า เป็นที่พึ่ง ที่เคารพ
 ข้าพเจ้าขอถือเอา พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ที่เคารพ

 ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรม จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า
 ขอความสำเร็จในธรรม จงปรากฏบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

 เมื่อข้าพเจ้าได้ระลึกถึงพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า อยู่นี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีสติและ บรรลุธรรมในธรรมที่ควรบรรลุในธรรม ด้วยเถิด

  ขอท่านทั้งหลายที่ได้อ่านสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เขียนนี้ ร่วมอนุโมทนา กับข้าพเจ้าด้วย..

  :c017: :25: :25:
38  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: ธรรมะสาระวันนี้ "ธรรม มีเหตุปัจจัย อาศัยซึ่งกันและกัน มิใช่เกิดขึ้นมาโดด ๆ" เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 12:30:59 AM
อ่านพระสูตร และ บทความย่อสรุปจาก พอจ. แล้วรู้สึกว่า ตนเองยังบกพร่องข้ามขั้นตอนอยู่ครับ มองเห็นเลยว่ามีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง ๆ แล้วนะครับ คือ สมาธิ ยังไม่สมบูรณ์ ยถาภูตญาณทัศนะ ก็เลยไม่แจ่มแจ้ง ครับ

  :c017: :25: :25: :25:
39  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / Re: ร่วมบุญเปลี่ยนหลังคาอาคารกรรมฐานคณะ5;วัดพลับเป็นวิหารทานป้องกันภัยให้ตนเอง เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 09:02:42 PM
อนุโมทนา สาธุ ครับ
 :25: :25: :25:
40  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: สาระธรรมวันนี้ "ทำจิตให้บริสุทธิ์ บูชา พระอริยะสงฆ์โดยรอบจักรภพ" เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 05:25:36 PM
แต่ดิฉัน ว่า พระอาจารย์ตั้งชื่อกระทู้นำเรื่อง ไว้ว่า "ทำจิตให้บริสุทธิ์ บูชา พระอริยะสงฆ์โดยรอบจักรภพ"

ยังไม่เข้าใจความหมายคะ ว่าเกี่ยวกันอย่างไร นิมนต์ พระอาจารย์ หรือ ศิษย์ท่านใด ที่ทราบความหมายมาอธิบายต่อด้วยนะคะ


  :c017: :25:

อาจจะต้องตีความ ของคำก่อนนะครับ

   คือ ทำจิตให้บริสุทธิ์ อธิบายแล้ว
       พระอริยะสงฆ์  อธิบายแล้ว
       จักรภพ  ยังไม่ได้อธิบาย หรือว่า อธิบายแล้ว

  อาจจะเป็นเพราะกระทู้มีมาก พระอาจารย์ก็เลยข้ามไปเรื่องใหม่ นะครับ หรือ รอพวกเราสอบถามกันบ้าง

  :welcome:
หน้า: [1] 2 3