ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
  • สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน
แสดงกระทู้
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
    Messages   Topics Attachments  

  Messages - tcarisa
หน้า: 1 ... 11 12 [13]
481  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: ความเป็นพระอริยะบุคคล ไม่กลับไปกลับมา เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 03:41:22 PM
เคยแต่อ่าน หนังสือ พุทธธรรม ของพระอาจารย์ประยุทธ และ หลัีกธรรมของหลวงพ่อพุทธทาส

ว่าด้วยเรื่อง พระอริยะบุคคล ก็จะละสังโยชน์ ได้ ตามลำดับ แต่การบรรลุธรรมเป็น พระอริยะบุคคลนั้น

ฆราวาส ก็เป็นได้ แต่ผู้บรรลุจะรู้ตัวหรือป่าว คะว่าบรรลุธรรมได้

 :25:
482  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: ห้องอุปจาระ สมาธิ ก็เป็นพื้นฐานสำคัญ ( ถอดจิตได้ แยกกายทิพย์ได้ ) เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 03:38:58 PM
อ้างถึง
  ๑.ธาตุปีติ ยุคล สุข รวมกัน เรียกว่า ธาตุธรรมกาย ใช้ทำเป็นพื้นฐานแห่งอภิญญา จิตแก่กล้าใช้ตติยฌาน(สุข)ได้เลย ถ้ายังไม่แก่กล้าใช้ถึงจตุถะอรูปฌาน ถอยมา ตติยฌาน(สุข)

จากข้อความ นั้นเป็นการสอน วิชชาธรรมกาย แบบวัดปากน้ำ หรือ วัดธรรมกาย หรือป่าวคะ

อีกอย่าง จะทำให้ถอด กาย และ จิต ได้อย่างไร คะ อ่านแล้ว ก็ยังไม่เข้าใจ


 :25:
483  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: ทำไม คำขึ้นพระกรรมฐาน แต่ละที่ จึงไม่เหมือนกัน เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 03:37:22 PM
   
อ้างถึง
1. ไม่รู้ ตอบว่า ไม่รู้
 
   2. ไม่รู้ แต่ตอบ มั่ว

   3. รู้ แต่ ไม่ตอบ หรือ ตอบว่า ไม่รู้

   4. รู้ และ ตอบว่า รู้

มีวิธีการใด ที่เราจะทราบ ว่าผู้ที่บอก เรานั้น รู้ จริง หรือ หลอก เรา

       โดยเฉพาะเรื่อง กรรมฐาน นี้แต่ละ สำนัก แต่ ละที่ ก็อ้างว่าเป็นของพระพุทธเจ้า สอน คะ

ทั้งยังอ้างตำรา พระไตรปิฏก อีก เราะจะรู้ได้อย่างไร ว่าจริง หรือว่า ไม่จริง

 :25: :25:


484  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: ความไม่ประมาท เป็นรากฐาน ของกรรมฐาน เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 03:33:39 PM
อ้างถึง
จงทำความไม่ประมาท ให้ถึงพร้อมเถิด

ทำอย่างไร จะถึงพร้อมซึ่งความไม่ประมาท

 :25:
485  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / เมื่อหลวงพ่อพุธ ตอบเรื่อง พระสกทาคามี เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 03:31:31 PM


ตอบปัญหาธรรมเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ : พระสกทาคามี ท่านมีคุณสมบัติอย่างไร

หลวงพ่อพุทธ : พระสกทาคามี ละ สังโยชน์ ได้ ๓ เหมือนกับพระโสดาบัน คือละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตา ปรามาส ระงับราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง จิตอยู่เหนือพระโสดาบัน
นิดหน่อย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ : พระโสดาบัน พระสกทาคามีนี้ มีกามราคะอยู่คือ ยังมีความรักความสวยงามติดอยู่มิใช่หรือเจ้าคะ

หลวงพ่อพุทธ : ยังติดอยู่ มีเรื่องอยู่ในพระพุทธประวัติ เป็นเรื่องของนางวิสาขาว่า
นางวิสาขาไปลืมเครื่องประดับไว้ในอารามของพระพุทธเจ้า แล้วพระอานนท์เป็นผู้เก็บเครื่องประดับตกแต่งอันนั้นรักษาไว้
เมื่อนางวิสาขามาวัด พระอานนท์แจ้งให้ทราบว่า นางลืมเครื่องประดับมหาศาลไว้ในวัดนี้
อาตมภาพเก็บเอาไว้ นางวิสาขาก็เรียนกับพระอานนท์ว่า เครื่องประดับของดิฉันที่พระคุณเจ้าได้เก็บรักษาไว้ ไม่ขอรับคืนขอยกถวายเป็นสมบัติของสงฆ์
ฝ่ายพระพุทธเจ้าทรงทราบ พระองค์รับสั่งว่า ของประดับเหล่านี้แม้จะมีค่าสูง แต่ไม่เกิดอะไรสำหรับสงฆ์
นางวิสาขาก็ทูลถามว่า ถ้าเช่นนั้นจะทรงให้ปฏิบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่า ให้รับเอาของคืนไป นางวิสาทูลว่า การที่รับของคืนนั้นเป็นการไม่สมควร ขอปวราณาสร้างพระวิหารถวาย อันนี้
เป็นหลักฐานที่พระโสดาบัน ยังใช้เครื่องประดับอยู่
486  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / Re: เชิญเที่ยว เกาะพะงัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวครับ ให้เมืองไทยมีเงินหมุนเวียน เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 12:31:58 PM
เห็นเพื่อนที่ นั่นส่งข่าวมาว่า มีมรสุม ไม่เหมาะกับการเดินทางไปเกาะ เพราะคลื่นลมแรง

 :41: :41:  :25: :25:

ทำไมถึงจัดช่วงมรสุม คะนี่
487  เรื่องทั่วไป / แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า / Re: แนะนำเ็ว็บธรรมะ ชาวเชียงใหม่ ( วัดอุโมงค์ เจ๊า ) เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 12:29:50 PM
อ้างถึง
หากเคย เล่าให้อ่านสักนิด เป็นธรรมทาน

ที่เว็บมีรายละเอียด ให้อ่านอยู่แล้ว คะ
:25:
488  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / Re: สามุกกังสิกา คืออะไร คะ เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 12:28:42 PM
อ้างถึง
โลกุตตรธรรม ๙ (ธรรมอันมิใช่วิสัยของโลก, สภาวะพ้นโลก )   
        - มรรค ๔
      - ผล ๔
      - นิพพาน หรือ อสังขตธาตุ ๑

  อันนี้ก็น่าจะเป็นธรรมสุดยอดแล้ว ความประเสริฐ แห่งธรรมะ คือผลของการภาวนา คะ

  ธรรมะถึงจะหรูเลิศ ขนาดไหน พิศดาร ระดับใด หาก ทั้งฟัง ทั้งภาวนาตามแล้ว ก็ยังไม่บรรลุคุณธรรม

  ธรรมะนั้น ชื่อว่า ยังไม่ประเสริฐ

  แต่หากฟัง ภาวนา ธรรมะ แม้ข้อความสั้น ๆ ไม่พิศดาร เข้าถึงความเป็นพระอริยะบุคคลได้

  ธรรมะนั้น ชื่อว่า ธรรมอันประเสริฐ อันเป็นสิ่ง ที่กล่าวกะบุคคลอื่นได้ ท่านจงมาดูเถิด
489  เรื่องทั่วไป / แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า / อนุเคราะห์ ผู้ที่ประสงค์จะบวช และพำนักในวัดอุโมงค์ เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 09:52:05 AM


เนื่องด้วย สำนักงานสวนพุทธธรรมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

มีจิตกุศลจะอนุเคราะห์ ผู้ที่ประสงค์จะบวช และพำนักในวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)
แต่ไม่สะดวกในเรื่องของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบวชทุกอย่าง

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่
สำนักงานสวนพุทธธรรม
พระมาลา หมายเลขโทรศัพท์ 081-595-8833รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.watumong.org/webboard/278-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C/292
490  เรื่องทั่วไป / แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า / แนะนำเ็ว็บธรรมะ ชาวเชียงใหม่ ( วัดอุโมงค์ เจ๊า ) เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 09:39:24 AM
http://www.watumong.org


สวนพุทธธรรม เป็นชื่อใหม่ที่ ภิกขุ ปัญญานันทะ ประธานวัดอุโมงค์
ในสมัยนั้น (2492-2509)
ตั้งขึ้นเรียกสถานที่ป่าผืนใหญ่ที่ปกคลุมวัดร้างโบราณ ซึ่งมีทั้งหมด
ประมาณ 150 ไร่ ที่พุทธนิคมเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นที่อยู่ของภิกษุ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้แสวงหาความสงบพื้นที่ซึ่งเรียกว่า
สวนพุทธธรรมนี้กว้างมาก รวมเอาวัดไผ่11กอ
(เวฬุกัฏฐาราม ซึ่งพระเจ้ามังรายมหาราชทรงสร้างไว้ถวายเป็นที่
พำนักของพระมหากัสสปะเถระ ชาวลังกาซึ่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยนั้น)
วัดอุโมงค์เถรจันทร์ และวัดอื่นๆ (ที่อยู่ใกล้วัดอุโมงค์ทั้ง 4 ด้าน)
 อีก 4 วัดเอาไว้ด้วยทั้งหมดดาวน์โหลดหนังสือ คะ

ย้อนรอยอดีตบุคคลสำคัญ

http://www.watumong.org/watpublic/chawphut/space/downloads/files/1/QcxaGJEqSd.pdf


โหลดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คะ

http://www.watumong.org/watpublic/chawphut/
491  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / Re: ในครั้งพุทธกาล มีวัดกี่วัดคะ เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 06:21:02 PM
ได้ความรู้ดีจริง

แต่ก็พยายาม จินตนาการ วัดในครั้งพุทธกาล ตอนนั้น ถ้าเทียบกับวัดในปัจจุบันนี้

จะแตกต่างกันมากน้อย ขนาดไหน

ใครมีภาพจำลองวัดในครั้งพุทธกาล ให้ดูบ้างคะ

:25:

492  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / Re: อาการพวกนี้ เป็นอาการของคนฝึกพลังจิต หรือป่าวครับ เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 06:16:05 PM
อาการอย่างนี้ น่าจะไม่เกี่ยวกับ กรรมฐาน นะคะ

เพราะว่าดูจะเป็นเรื่อง ไสยศาสตร์ ซะมากกว่า

 :25:
493  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / Re: เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ ของนางวิสาขา เป็นอย่างไรครับ เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 06:15:03 PM
ตามตำนาน มหายาน สายลำดับการสืบธรรม กล่าวว่า

พระอานน์ ครอบครอง บาตร และ จีวร ของพระพุทธเจ้า

และจะมอบให้แก่ สังฆปรินายก กันเป็นรุ่นเป็นทอด

ถึงกับมีตำนานเรื่อง การแย่ง จีวร และ บาตร ของฝ่ายมหายาน

จริงแท้แค่ไหน ก็ไม่ทราบ

น่าจะให้ คุณ ISSARAPAP กับ คุณ ธรรมธวัช มาช่วยชี้แจง นะคะ

เพราะทั้งสองคนนี้ ค่อนข้างจะชำนาญเรื่อง

ของ มหายาน

 :25: :25:
494  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / สายการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ที่ไปทั่วโลก มีกี่สาย เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 05:57:15 PM
หลังจากมีการทำสังคายนาพระไตรปิฏก ครั้้งที่ 3 แล้ว

มีสายการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ที่ไปทั่วโลกนั้น มีกี่สาย

ของประเทศไทยเป็นสายที่เท่าไหร่ คะ

  พระโสณะ พระ อุตตระ เกี่ยวข้องอย่างไรกับ พระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ คะ

 :25: :88: :c017:
495  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / Re: มาแนะนำโปรแกรม แปลงไฟล มือถือ ให้เป็น ไฟล์ flv เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 05:29:08 PM
ไหน ๆ ก็บอกแล้ว IDM ดาวน์โหลดได้ที่ไหน จ๊ะ

 :25:
496  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / Re: มาแนะนำโปรแกรม แปลงไฟล มือถือ ให้เป็น ไฟล์ flv เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 05:18:52 PM
ดาวน์โหลดมาใช้แล้ว ใช้ง่ายมาก ๆ เลย แนะนำทุกคน โหลดไปใช้นะคะ

ใช้งานง่าย เข้าใจง่ายกว่า โปรแกรมอื่นๆ ที่เจอมาอีก

 :25: :25:
497  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / เว็บบอร์ด เรียบง่าย แต่ มีเนื้อหาอ่านมา 2 วันแล้วยังไม่หมด เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 05:17:37 PM
ที่นี่มีเว็บบอร์ดที่เรียบง่าย ไม่หรูหรา แต่เนื้อหาประทับใจ

การสมัครสมาชิกก็ไม่ยุ่งยาก

มีหมวดธรรม เป็นห้องอย่างชัดเจน

ที่สำคัญ มีคนตอบกระทู้ไวมาก ๆ 

อุ่นใจจริง ๆ

ถ้าให้ดีมีหน้าให้ upload ไฟล์ และ download ไฟล์ ด้วยจะสมบูรณ์แบบ

แต่ด้านบนตรงแบนเนอร์ ยีดไปให้สุด น่าจะดีกว่านะคะ

เพราะ box ค้นหา น่าจะเลื่อนลงมา หรือ เอาออกไปเลย เพราะมีเมนูอยู่แล้ว

ทั้ง ชม ทั้ง ติ ( แต่ไม่ได้ทำ )

ให้กำลังใจคะ

 :25: :25:

:25: :25:
498  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / Re: วิธีนำภาพจากเว็บอื่น มาใช้งานในเว็บบอร์ด ครับ เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 04:52:59 PM
เยี่ยมมาก แล้ววิธีเอา วีดีโอ ที่ไม่ใช่ youtube มาโพสต์ละจ๊ะ

สอนต่อด้วยนะ


 :25: :25:
499  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: จิตนำไป เมื่อถูกภาวะกดดัน เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 09:44:51 AM
ไม่ต้องงง หรอก คะ เพราะยังปรารถนาอยู่ในโลก อยู่ในขณะนี้

ขอบำเพ็ญศีล ทาน ภาวนา สั่งสมก่อน

สักอายุปลาย ๆ แล้วค่อยเปลี่ยนใจก็ได้ คะ

ว่าแต่คุณปุ้ม อ่านใจคนได้หรือ คะ

เดาได้เป็นชุด เลย....
 :25: :25:
500  กรรมฐาน มัชฌิมา / เกี่ยวกับหลวงปู่สุก ไก่เถื่อน / Re: ตำราคัมภีร์ กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 09:34:42 AM


501  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: จิตนำไป เมื่อถูกภาวะกดดัน เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 10:45:46 AM
มาต่อเรื่องของจิต นำไป คะ

 ลักษณะของจิต ที่ไม่ได้ ฝึกฝน ทั้ง สติ และ สมาธิ นั้น


  มีธรรมชาติ ฟุ้งซ่าน เมื่อมีลักษณะอารมณ์ ถูกกระทบด้วย ความดี และ ความไม่ดี

  ความดี กระทบ แล้ว ก็ส่งให้หน้าตา ยิ้มแย้ม แจ่มใส

  แต่ถ้ากระทบด้วยความชั่ว แล้ว อาการจิตนำไป ก็คือ จิตฟุ้ง จิตไม่สงบ นั่นเอง


ดังนั้น เมื่อเรารู้ว่า จิต นำไป ในทางที่ไม่ดีแล้ว ก็ควรจะต้องหันมาสนใจในเรื่องการฝึก

กรรมฐาน กันให้มากขึ้น แก้สมาธิสั้น ด้วยการฝึกสมาธิ แก้เรื่องฟุ้ง ด้วยการมีสมาธิ

 :bedtime2: :bedtime2:


502  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / จิตนำไป เมื่อถูกภาวะกดดัน เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 10:40:10 AM
เป็นเรื่องอ่าน ขำขำ ลักษณะของคนจิตนำไป

เมื่ออยู่ในสถานการณ์ ที่ไม่มีตังค์จ่ายค่ารถเมล์

ให้อ่านคลายเครียดนะจ๊ะ   ช่วงนี้ค่ารถเมล์ก็แพง รถเมล์ก็น้อย เฮ้อ! ... พี่เหมี่ยวเห็นน้องๆหลายคนขึ้นรถเมล์กันแบบหน้าดำคร่ำเครียดแล้วเหนื่อยแทนเลยค่ะ ... เพื่อ เป็นการสร้างรอยยิ้มตอนที่เราขึ้นรถเมล์ วันนี้พี่เหมี่ยวก็เลยมีวิธีขึ้นรถเมล์แบบขำขำ แต่ห้ามเลียนแบบมาให้น้องๆได้อ่านแก้เครียดกันค่ะ อิอิอิ ... มาดูสิว่าจะฮาขนาดไหน

 

     >>> เริ่มกันด้วยวิธีแรกเลย...

 

 เลือกคันที่มนุษย์แน่นเอี๊ยดเหมือนปลากระป๋อง


 ถ้ากระเป๋าอยู่ประตูหน้าให้ขึ้นประตูหลัง พอกระเป๋าเดินมาถึงให้รีบลง แล้ววิ่งไปขึ้นประตูหน้า เล่นไล่จับกัน


 ในกรณีกระเป๋ารถไม่เห็นให้ แกล้งหลับ


 ถ้ากระเป๋ารถเห็นให้หลับจริงๆ (อย่าลืมกรน ครอกฟี้ยยย....ด้วยเพื่อความสมจริง)


 หรือไม่ก็แกล้งหลับตั้งแต่ป้ายรถเมล์ จากนั้นพอรถจอด ก็ละเมอย้ายร่างขึ้นรถไป (วิธีนี้เนียนมากๆ ขอแนะนำ)


 ใส่ชุดคอสเพลย์สไปเดอร์แมน โดดเกาะหลังคารถ อย่าให้คนในรถเห็น


 ใส่ ชุดนักเรียนอนุบาลเอี้ยมแดง (สำหรับผู้ที่หน้าแก่มาก ควรเพิ่มออปชั่นเพื่อความน่าเชื่อถือ กระติกน้ำ กล่องข้าว หุ่นยนต์กิงก้าแมน ฯลฯ)


 ปริ๊นตั๋วเถื่อน


 อุ้ย.. โทษ ข้อ 8 ท่าจะแรงไป เปลี่ยนเป็นเอาเศษกระดาษเล็กๆ มานั่งบี้จะดีกว่า


 ใช้ สกิลล่องหน


 แกล้งกระเป๋าตังค์หาย ทำหน้าตาน่าสงสารที่สุด เท่าที่จะทำได้ จากนั้นขอยืมเงินเป๋ารถเมล์


 ตัดขาทิ้งไปข้างนึงก่อนขึ้นรถ


 แต่งชุดอีทีขึ้นไปบนรถ จากนั้นขอเจรจากับกระเป๋า รถในฐานะทูตสันติภาพแห่งอวกาศ


 แกล้งเอาแขนซุกในเสื้อ ปลอมเป็นคนแขนด้วน แล้วบอกเป๋ารถด้วยเสียงหวานซึ้งว่า ตังค์อยู่ในกุงเกงในอ่ะ หยิบให้หน่อยจิ ตะเอง


 ใส่ชุดกระเป๋ารถขึ้นไป แล้วทำท่าตกใจเมื่อเจอกระเป๋ารถ ?อ๊ะ..! แกเป็นใคร?


 กอดคอกระเป๋ารถด้วยท่าทีสนิทสนมสุดขีด ก่อนทักทายด้วยเสียงอันดังก้อง ?เฮ้ย เป็นไงบ้างเพื่อนร่วมโลก ไม่ได้เจอกันนาน... เป็นกระเป๋ารถเหรอ พยายามเข้านะ เรื่องตังค์ไม่ต้องห่วง เราจ่ายแน่ แต่ไม่ใช่วันนี้ ?


 พูดภาษา อูกันด้า กับกระเป๋ารถเมล์


 เดินเข้าไปผลักคนขับรถออกจากที่นั่ง ?มา..!! ตูขับเอง?


 ระหว่างก้าวขึ้นให้แกล้งคุยโทรศัพท์ เสียงดังให้ได้ยินทั้งรถ เฮ้ย X ถนอม!! กระเป๋ารถที่เก็บตังค์เราวันนั้น มันออกจากห้องไอซียูรึยังวะ หา... อะไรนะ ยังไม่ออกอีกเหรอ X เราก็ว่าเบามือแล้วนะ ?


 ร้องไห้ แล้วรำพึงรำพันเสียงดัง ?ฮือ.... ทำไม... ทำไมแค่นี้ต้องเก็บเงินกันด้วย อำมหิต ชั้นไปทำอะไรให้แก ?


 ถามทั้งกระเป๋าและคนขับว่า ?เฮ้ย นี่เก็บเงินข้าเหรอ..! นี่แกไม่รู้รึไงว่าชั้นเป็นลูกใคร!!! ? (วิธีนี้ออกแนวความจำเสื่อม ฟังไม่ขึ้น ไม่ขอแนะนำให้ใช้)


 (หมายเหตุจากข้อ 21 : ? โห... ทำยังกะวิธีในข้ออื่นมันฟังขึ้นงั้นแหละ ? )


 แกล้ง เสมือนว่าขึ้นรถผิดคัน แล้วขอลงป้ายหน้า ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ (โอ... วิธีนี้ค่อยยังชั่วหน่อย) เพื่อความเนียนควรถามทางกระเป๋ารถด้วย ? อืม คันนี้ผ่านลอสแองเจลลิสมั้ยครับ อ๋อ ไม่ผ่านเหรอ งั้นขอลงป้ายหน้าละกัน ??!!??


 บอกกระเป๋ารถเสียงดังว่า ?เก็บอะไร๊!!! ตูจ่ายแล้ววว ? ทั้งๆ ที่ทุกคนเห็นแกขึ้นรถมาเมื่อกี้ก็ตาม


 ถามกระเป๋ารถว่า ? คุณเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยที่อยู่ข้างหลังผมมั้ย.. ?? เห็นมั้ย ไม่เห็นเหรอ เธอบอกผมว่า อย่าไปจ่ายย.... อย่าไปจ่ายมันน..... ?


 ควักแบ๊งค์พันให้ ยิ้ม แล้วพูดเสียงเขินๆ ?ป๋มไม่มีเศษเยยอ่ะคับพี่ งุงิ งุงิ ?


 พอกระเป๋าถึงตัวให้ตกใจสุดขีด จากนั้นแกล้งเป็นลม (ถ้ามีความสามารถจะกระตุกลมบ้าหมูเพิ่มเข้าไปก็ได้)


 แกล้งหยิบปืนขึ้นมา แล้วพูดว่า ?อุ๊ย หยิบมาผิด นึกว่ากระเป๋าสตางค์ โอ ไม่นะ งั้นเป๋าตังค์ก็อยู่บ้าน อ่ะดิ ตอนนี้จ่ายด้วยลูกปืนไปก่อนได้มั้ย ?


 มอง หน้ากระเป๋ารถด้วยสีหน้าที่กวนอวัยวะที่ใช้สวมรองเท้ามากที่สุด เอียงคอ ยกขาเล็กน้อย ปากเบี้ยวพอประมาณ ยักไหล่พอเป็นจังหวะ แล้วเอ่ยเสียงเพราะๆ ว่า ?ตูไม่ให้!!!! ? จากนั้นก็จะมีเรื่องฟาดปากกัน ไม่ต้องจ่ายค่ารถแน่นอน ไปจ่ายค่าทำแผลแทน)


 เอ่อ จ่ายๆ ไปเหอะ ทำเป็นเรื่องมากไปได้ ทีวีซีดีการ์ตูน แผ่นละเกือบร้อยแกยังจ่ายกันได้เลย ใช่มะ...

 

     แหม แต่ละวิธีอ่านแล้วลองจินตนาการภาพตามแล้วก็ปวดใจแทนเลยค่ะ ก็ใครจะไปกล้าทำล่ะคะ แต่ะละวิธีคนดีๆคงไม่กล้าทำหรอกค่ะ ... เอาเป็นว่าอ่านเอาขำขำก็แล้วกันนะคะ
หน้า: 1 ... 11 12 [13]