ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: มรรคสมังคี ทำให้บรรลุธรรม  (อ่าน 82 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 6698
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
มรรคสมังคี ทำให้บรรลุธรรม
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2021, 11:38:19 AM »
0
กำลังปัญญา นั้น ตัดกิเลสไม่ได้
สัมมาทิฏฐิ เป็น กำลังแห่งปัญญา
ปัญญารอบรู้ในธรรมชื่อว่า อริยะสัจจะ ๔ ชื่อว่า สัมมาทิฏฐิ
รู้ในธรรมชือว่า อริยมรรคมีองค์ ๘
รู้ในธรรมชื่อว่า ปริวัฏฏ์ ๓
รู้ในธรรมชื่อว่า อาการ ๑๒
กำลังแห่งความตั้งใจ ก็ตัดกิเลสไม่ได้
สัมมาสังกัปปะ เป็น กำลังแห้งปัญญา
ปัญญา รู้การกระทำที่เป็นความตั้งใจให้เกิดสันติสุข ชื่อว่า สัมมาสังกัปปะ
รู้ในธรรมชื่อว่า ละจากกาม ด้วย เนกขัมมะวิตก
รู้ในธรรมชื่อว่า ละจากการพยาบาท ด้วยเนกขัมมะวิตก
รู้ในธรรมชื่อว่า ละจากการเบียดเบียน ด้วยเนกขัมมะวิตก
เนกขัมมะวิตก ประกอบด้วย
สมาทานศีล  อัปปมัญญา อุปสมา
กำลังแห่งความสงบ วจีกรรม ก็ตัดกิเลสไม่ได้
สัมมาวาจา เป็นกำลังแห่งวจีกรรม
การไม่พูดจาทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อื่น ชื่อว่า สัมมาวาจา
ศีลเป็นข้อห้าม อันผู้ถือเอาต้องละเว้นจากพูดไม่จริง พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ
กำลังแห่งสงบ กายกรรม ก็ตัดกิเลสไม่ได้
สัมมากัมมันตะ เป็นกำลังแห่งกายกรรม
ศีลเป็นข้อห้าม อันผู้ถือเอาต้องละจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การเสพของมึนเมายาเสพติด
กำลังแห่งอาชีพ ก็ตัดกิเลสไม่ได้
สัมมาอาชีวะ เป็นกำลังแห่งอาชีพ
ศีลเป็นข้อห้าม มีความปรารถนาในอันทำกาย วาจา ให้บริสุทธิ์ด้วยการกำหนดใจละจาก อาชีพที่ผิดศีล ( อย่างน้อย ศีล ๕ )
กำลังแห่งความขยันเสมอต้นเสมอปลาย ก็ตัดกิเลสไม่ได้
สัมมาวายามะ เป็นกำลังแห่งความขยัน
กระบวการที่ทำให้เกิดการภาวนาอย่างต่อเนื่อง ชื่อว่า สัมมาวิริยะ
อุบายอันกำหนดให้ความขยันเสมอต้นเสมอปลายยังคงตั้งอยู่ได้ ในอิริยาบถอันสมควรแก่การภาวนาอันเกิดแล้วด้วยปัญญา ชื่อว่า สัมมาวายามะ
ความฉลาดในการละจากอกุศล
ความฉลาดไม่ให้อกุศลที่ละได้แล้วเกิดขึ้นอีก
ความฉลาดในการสร้างกุศ,
ความฉลาดรักษากุศลที่มีแล้วมิให้ดับไป
กำลังแห่งสติ ก็ตัดกิเลสไม่ได้
สัมมาสติ เป็นกำลังแห่งสติ
สัมปชัญญะ(ความรู้ตัว)ที่เกิดขึ้นเพราะความระลึกได้ ในธรรม ๔ มี กาย เวทนา จิต และ ธรรม ชื่อว่า สัมมาสติ
ความรู้ในการระงับกิเลสเบื้องต้น เบื้องกลาง และที่สุด ในสติปัฏฐาน
กำลังแห่งสมาธิ ก็ตัดกิเลสไม่ได้
สัมมาสมาธิ เป็นกำลังแห่งสมาธิ
กำลังแห่งใจที่ตั้งมั่นดีในการเข้าไปเห็นซึ่งธรรมชื่อว่า ปฏิจสมุปบาท ชื่อว่า สัมมาสมาธิ
ความเห็นปฏิจจสมุปบาท ๔ รอบ
มรรคสมังคี สามารถตัดกิเลสได้
เพราะการรวมมรรคทั้งหมดเป็นอันเดียวกัน มีกำลังตัดกิเลสได้
ผู้ที่ภาวนา ต้องทำมรรคทั้ง ๘ ให้ปรากฏ
มรรคทั้ง ๘ ย่อลงเหลือ ๓ คือ ปัญญา ศีล สมาธิ
ปัญญา ให้มีในเรื่อง อริยะสัจจะ ๔
ศีล ให้มีสมาทานอย่างน้อย ศีล ๕
สมาธิ ให้มีกำลังอย่างน้อย อุปจาระสมาธิ
ผู้ที่จะเดินทางไปให้ถึงความสิ้นสุด ต้องกระทำมรรค ให้สมบูรณ์
เจริญธรรม / เจริญพร
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ