ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: แม่บท พ่อแม่ย่อมปรารถนา กิจ 5 อย่างในการมีบุตร  (อ่าน 73 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7205
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
0
แม่บท พ่อแม่ย่อมปรารถนา กิจ 5 อย่างในการมีบุตร
===========================
         ปญฺจฏฺฐานานิ สมฺปสฺสํ       ปุตฺตํ อิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา
         ภโต วา โน ภริสฺสติ            กิจฺจํ วา โน กริสฺสติ
         กุลวํโส จิรํ ติฏฺเฐ                ทายชฺชํ ปฏิปชฺชติ
         อถ วา ปน เปตานํ               ทกฺขิณํนุปฺปทสฺสติ
         ฐานาเนตานิ สมฺปสฺสํ          ปุตฺตํ อิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา
         ตสฺมา สนฺโต สปฺปุริสา        กตญฺญู กตเวทิโน
         ภรนฺติ มาตาปิตโร              ปุพฺเพ กตมนุสฺสรํ
         กโรนฺติ เนสํ กิจฺจานิ           ยถาตํ ปุพฺพการินํ
         โอวาทการี ภตโปสี            กุลวํสํ อหาปยํ
         สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน       ปุตฺโต โหติ ปสํสิโยติ ฯ
------------------------------------------------------
มารดาบิดาผู้ฉลาด เล็งเห็นฐานะ ๕ ประการจึงปรารถนาบุตร
 ด้วยหวังว่า บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้ว จักเลี้ยงตอบเรา จักทำ
 กิจแทนเรา วงศ์สกุลจักดำรงอยู่ได้นาน บุตรจักปกครอง
ทรัพย์มรดก และเมื่อเราตายไปแล้ว บุตรจักบำเพ็ญทักษิณา-
 *ทานให้ มารดาบิดาผู้ฉลาดเล็งเห็นฐานะเหล่านี้ จึงปรารถนา
 บุตร ฉะนั้นบุตรผู้เป็นสัปบุรุษ ผู้สงบ มีกตัญญูกตเวที
 เมื่อระลึกถึงบุรพคุณของท่าน จึงเลี้ยงมารดาบิดา ทำกิจแทน
 ท่าน เชื่อฟังโอวาท เลี้ยงสนองพระคุณท่าน สมดังที่ท่านเป็น
 บุรพการี ดำรงวงศ์สกุล บุตรผู้มีศรัทธา สมบูรณ์ด้วยศีล
 ย่อมเป็นที่สรรเสริญทั่วไป ฯ
บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจักเลี้ยงตอบแทน ๑
จักทำกิจแทนเรา ๑
วงศ์สกุลจักดำรงอยู่ได้นาน ๑
บุตรจักปกครองทรัพย์มรดก ๑
เมื่อเราตายไปแล้ว บุตรจักบำเพ็ญทักษิณาทานให้ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารดา บิดา เล็งเห็นฐานะ ๕ ประการนี้แล จึงปรารถนา
บุตรเกิดในสกุล
เจริญธรรม / เจริญพร
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ