ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: คำสอนพระกรรมฐานสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร(สุก ไก่เถื่อน)แสดงโดย พระญาณรังษี (จวบ)  (อ่าน 4805 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ธรรมะ ปุจฉา

 • http://www.facebook.com/srikanet?ref=tn_tnmn
 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรมรรค
 • *****
 • ผลบุญ: +2/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 713
 • ปัญญสโก ภิกขุ (พระที) ..... คณะ ๓/๓ วัดพลับ
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
ำสอนพระกรรมฐาน
ตามแนวของ
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร
(สุก ไก่เถื่อน)

แสดงโดย
พระญาณรังษี  (จวบ  สุภทฺโท)
วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร  (วัดพลับ)
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.  ๒๕๔๗
(เล่มที่ ๔)
[/size][/color]
ลิกขสิทธิ์  พระญาณรังษี (จวบ  สุภทฺโท)  คณะ  ๒
พระมหาเสถียร  อธิปัญโญ      ผู้ตรวจทาน
คุณเพ็ญศรี  ดิสถาพร         ผู้ถอดความจากเทปบันทึกเสียง
คุณชัชชัย  ธรรมสว่างสุข      ผู้บริจาคเทปพระธรรมเทศนา
คุณสุนทร  เตชะศรีสุขโข      ผู้บริจาคเทปพระธรรมเทศนาจงเพียรบำเพ็ญ
[/size][/b][/color]
    การบำเพ็ญพระกรรมฐาน  เป็นการสงบจิตให้เข้าถึงปัญญากองละเอียด  ต้องสงบทวารทั้งหก  หรืออายะตะนะภายใน  และอายะตะนะภายนอก  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลินี  ทางกาย  ทางใจ  ให้สงบเป็นสมาธิตามหลักการปฏิบัติไตรสิกขา  ศีล  สมาธิ  ปัญญา ที่จะสอดคล้องกันทั้งสามอย่าง  จิตเป็นสมาธิแน่วแน่จะนึกอะไรก็มีพลังแรงมองเห็นชัด  จงอย่าได้ท้อถอย  จงพยายามพากเพียรให้ได้พบปัญญาละเอียดในที่สุด
                  พระญาณรังษี (จวบ  สุภทฺโท)
                                                                              ๒๐   พฤศจิกายน  ๒๕๔๗
คำนำ
[/size][/b][/color]

      หนังสือพระกรรมฐานตามแนวของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก  ไก่เถื่อน)  ออกมาเป็นเล่มที่ ๔  เทปม้วนที่ ๒๐-๓๐  ได้รับความร่วมมือร่วมใจของบรรดาศิษย์ทุก ๆ  คน   เริ่มตั้งแต่ผู้มีจิตศรัทธานำเทปมาแจกเป็นธรรมทาน  มีคุณชัชชัย  ธรรมสว่างสุข,  คุณสุนทร  เตชะศรีสุขโข,  คุณโสภณ  จิระภาพันธุ์  และพวกได้ร่วมใจกันสละทุนทรัพย์  นำเทปมาแจกกับญาติโยมผู้เลื่อมใสศรัทธา  ใรพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมทานโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น
     บรรดาทุกศิษย์ทั้งหลายทุก ๆ  คนซาบซึ้งในคำสอนของพระญาณรังษี (จวบ  สุภทฺโท)  จึงได้นำคำสอนของท่านออกมาพิมพ์แจกอีกเป็นจำนวนมาก  เพราะเมื่อได้อ่านแล้วทำให้รู้ในด้านธรรมเพิ่มขึ้นอีกมากมาย  สมกับที่ท่านได้เสียสละเวลามาพร่ำสอนลูกศิษย์  ย้ำแล้วย้ำเล่าให้เข้าใจในคำสอน  แม้บางคนจะดูแล้วว่าเหมือนคำสอนของท่านช้ำ  แต่อ่านไปแล้วเป็นคนละแบบที่ท่านสอนทุก ๆ  ครั้ง
      การเทศน์ทุกครั้งในวันพระ  ก่อนจะเทศน์ท่านจะต้องให้ลูกศิษย์ทุก ๆ  คนสวดมนต์  รับศีลเสียก่อนทุกครั้ง  เมื่อสวดมนต์จิตน้อมนำเป็นสมาธิแล้ว  ท่านจึงจะเทศน์ตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตามแบบสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก  ไก่เถื่อน)  เพื่อให้ทุก ๆ  คนประพฤติตนให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม  และมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยงทางใจ  เมื่อใจสงบนิ่งแน่วแน่เป็นสมาธิแล้วก็จะทำให้เกิดปัญญาตามต่อมาเป็นขั้นเป็นตอน 
     ดังนั้นผู้จัดทำหนังสือจึงเล็งเห็นประโยนช์ของคำสอนของพระญาณรังษี (จวบ  สุภทฺโท)  เป็นอย่างยิ่งจึงร่วมมือร่วมใจกันจัดทำหนังสือคำสอนพระกรรมฐานตามแนวของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก  ไก้เถื่อน)  ออกมาเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายที่ไม่ได้ฟังเทศน์ของพระญาณรังษี (จวบ  สุภทฺโท)  ได้ทราบถึงคำสอนของท่านเพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยนช์ต่อชีวิตของตนต่อไป
                                                                          คณะศิษย์
                                                                      ผู้จัดทำหนังสือ


คำอนุโมทนา
[/size][/color][/b]
 
     อาตมาภาพขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศล  แก่ผู้จัดทำหนังสือ  ตลอดจนท่านผู้นำเทปมาแจกเป็นธรรมทาน  จนกระทั่งออกมาเป็นรูปเล่มด้วยแรงร่วมใจของทุก ๆ  ฝ่าย   เป็นเล่มที่ ๔   เพื่อนำมาแจกแก่ญาติธรรมในครั้งนี้
                  พระญาณรังษี (จวบ  สุภทฺโท)
                   วัดราชสิทธาราม   (วัดพลับ)
                     กรุงเทพมหานครสารบัญ
[/size][/color][/b]

เรื่อง
กุศล  และ  อกุศล
บาปจะเกิดขึ้นได้เพราะอินทรีย์ทั้งหก
อารมณ์ที่ควรระลึก  ๑๐  ประการ
การรักษาศีลมีโทษมีประโยนช์อย่างไร
การอบรมบ่มนิสัย
คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจจธรรม
คำสอนปฏิบัติธรรม  เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระญาณรังษี ๒๑ พ.ย. ๒๕๔๕
อิทธบาทสี่
จิตที่ฝึกแล้วกับจิตที่ยังไม่ได้ฝึกฝนต่างกัน
ผลของบุญและบาป
วันตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบันทึกการเข้า
ยาดี มิได้ทำให้คนหายไข้   คนหายไข้ เพราะได้กินยาดี
ธรรมะ มิได้ทำให้คนดี       คนดีได้  เพราะปฏิบัติธรรม

darksnowwow

 • กำลังจะพ้นจากน้ำ
 • *
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
บันทึกการเข้า

Admax

 • ผู้อุปถัมภ์
 • โยคาวจรผล
 • ****
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 1063
  • ดูรายละเอียด
บันทึกการเข้า
ความติดข้องใจเสพย์อารมณ์ความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น สมุทัย
ผลของการดำเนินไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น ทุกข์
รู้สัจธรรมและปรมัตถ์ ดำรงอยู่ในกุศล สติ ศีล สมาธิ พรหมวิหาร๔ คิดดี พูดดี ทำดี เป็น มรรค
การดับไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี ถึง อัพยกตธรรม เป็น นิโรธ

Chaaymna

 • กำลังจะพ้นจากน้ำ
 • *
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
บันทึกการเข้า

suwannasut

 • กำลังจะพ้นจากน้ำ
 • *
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 10
  • ดูรายละเอียด
บันทึกการเข้า

PRAMOTE(aaaa)

 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +5/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 3598
 • ความศรัทธาคือเชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
  • ดูรายละเอียด
บันทึกการเข้า
การมีกัลยาณมิตร ครูบาอาจารย์ ที่สั่งสอนธรรม เป็นเรื่องที่ดี
..เชื่อเรื่องการตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...และเชื่อในพระธรรมที่เป็นตัวแทนของพระศาสดา