ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ ข้ามปี 28 ธ.ค.62 -1 ม.ค.63 ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี  (อ่าน 1488 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

raponsan

  • มารยิ่งมี บารมียิ่งแก่กล้า
  • ผู้ดูแลบอร์ด
  • โยคาวจรผล
  • ********
  • ผลบุญ: +61/-0
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 27436
  • Respect: +11
    • ดูรายละเอียด
0


ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ ข้ามปี วันปีใหม่ 28 ธ.ค.62 -1 ม.ค.63 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน (อาจปรับเปลี่ยนตามความสามารถของผู้เรียน)

@@@@@@

28 ธันวาคม 2562

๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาคทฤษฎี – ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้น
๑. พระไตรปิฎกเบื้องต้น บาลี อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ธัมมัตถาธิบาย
๒. ความหมายของธรรมะ
    - เหตุและผลคืออะไร
    - พระพุทธศาสนา คืออะไร
    - ใบไม้ในกำมือ คืออะไร
    - ปฏิบัติอริยสัจ ๔ ด้วยปัญญาวิมุติเจโตวิมุติ คืออย่างไร
    - Mind Map ธรรมะคืออะไร
    - แค่ไหนเรียกว่าบุคคลผู้ปฏิบัติธรรม
    - ปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุโสดาบัน
๓. ประเภทของจิต,ชนิดของขันธ์

ภาคปฏิบัติ – ฝึกฌานสมาบัติ ๘ และปริวัฏฏะญาณ ๑๒
๑. เจริญฌานสมาบัติ ๘ มีแสงสว่างเป็นอารมณ์
๒. เจริญอริยสัจ ๔ โดยปริวัฏฏะญาณ ๑๒ มีฌาน ๔ เป็นบาท

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ภาคทฤษฎี – ปัญญาวิมุติและเจโตวิมุติ แตกต่างกันอย่างไร
๑. Mind Map การปฏิบัติแบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ
    - เจโตวิมุติ อันไม่กำเริบ เป็นแก่นพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนา
    - การบรรลุธรรมเรียงตามลำดับขันธ์ และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับญาณ เคียงคู่กันไป
๒. นิพพานในพระพุทธศาสนาคืออะไร

ภาคปฏิบัติ – เจริญอนัตตลักขณะสูตรมีฌาน ๑–๔ เป็นบาท

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นและอาบน้ำ

๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ภาคทฤษฎี
๑. ปฏิจจสมุปบาท นานาภาวะ เอกภาวะ และสัพพะภาวะ
๒. ความสัมพันธ์ของอริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาท
๓. ความแตกต่างระหว่าง สัตว์ หรือสัตตานัง และคู่บุรุษ 4 คู่
๔. กิจของปัญญาวิมุติและกิจของเจโตวิมุติ

ภาคปฏิบัติ – เจริญเจโตวิมุติโดยมีฌานสมาบัติ ๘ และกสิณ ๘ เป็นบาท

๒๑.๐๐-๒๓.๐๐ น. ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ

๒๓.๐๐-๐๔.๓๐ น. นอน


@@@@@@

29 ธันวาคม 2562

๐๔.๓๐-๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน

๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ แบบปัญญาวิมุติและเจโตวิมุติ เจริญอานาปานสติแบบสุขาปฏิปทา มีฌาน ๔ เป็นบาท
๑. เจริญอานาปานสติให้มีผลมากและเจริญอานาปานสติให้เป็นเป็นสติปัฏฐาน ๔ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๒. เจริญสติปัฏฐาน ๔ ให้เป็นโพชฌงค์ ๗ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๓. เจริญโพชฌงค์ ๗ ให้เป็นวิชชาและวิมุติ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อการสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง โดยมีฌานสมาบัติ ๘ และกสิณ ๘ เป็นบาท

ภาคทฤษฎี
๑. Mind Map ความรู้เรื่องวิชชาและจรณะ อุปมาพระบรมราชโองการหรือคำสั่ง กับพระธรรมเทศนา วิชชาและจรณะทำลายสังโยชน์ ๑๐ ได้อย่างไร
๒. สนทนาธรรม ถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ

๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า – อาบน้ำ

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
๑. เจริญมัคคจิต ๔ โดยเจริญอริยสัจ ๔ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๒. ฝึกวิชชา ๘ ต่อ เพื่อเจริญอินทรีย์ ๘ มรรค ๘ และพละ ๗ ให้แก่กล้า

ภาคทฤษฎี
๑. Mind Map เรียนรู้การเจริญสติปัฏฐาน ๔ แบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติแตกต่างกันอย่างไร
    - สติปัฏฐาน ๔ ในพระสูตร
    - สติปัฏฐาน ๔ ในพระอภิธรรม
    - การปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน ๔ แบบสุขาปฏิปทา และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับขันธ์
๒. Mind Map ความรู้เรื่องสามัญผล
    - การปฏิบัติวิชชา ๘ แบบสุขาปฏิปทา และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับญาณ
๓. สนทนาธรรม ถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
๑. การปฏิบัติแบบบุรุษอาชาไนย ด้วยพระคาถาธรรมบท ในบทอรหัตตมัค
๒. ฝึกปัญญาในความสำเร็จด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐาน เป็นญาณลำดับที่ ๕๐ เป็นบาทแก่เจโตวิมุติ
    - ตั้งกายเอาไว้ในจิต ตั้งจิตเอาไว้ในกาย
    - น้อมจิตไปด้วยอำนาจกาย น้อมกายไปด้วยอำนาจจิต
    - ตั้งไว้ยิ่งซึ่งจิตด้วยอำนาจกาย ตั้งไว้ยิ่งซึ่งกายด้วยอำนาจจิต
    - ก้าวลงสู่สุขสัญญา และละหุสัญญา
    - อำนาจแห่งการอธิษฐาน

ภาคทฤษฎี
๑. วิชชาและจรณะทำให้บารมี ๑๐ เต็มได้อย่างไร
๒. บารมี ๑๐ เพื่อการบรรลุธรรม ความเพียร สัจจะ ขันติ และอธิษฐาน เป็นหัวหน้า
๓. สนทนาธรรม ถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นและอาบน้ำ

๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ภาคปฏิบัติแบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ
๑. เจริญปฏิจจสมุปบาทสายเหตุให้เกิดทุกข์มีฌาน ๔ เป็นบาท
๒. เจริญปฏิจจสมุปบาทสายทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์มีฌาน ๔ เป็นบาท

๒๑.๐๐-๒๓.๐๐ น. ภาคทฤษฎี
๑. ความรู้เรื่องศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 และศีลอริยะต่างกันอย่างไร
๒. สัจจะ 4 ของขันธ์ 5
๓. สนทนาธรรม ถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ

๒๓.๐๐-๐๔.๓๐ น. นอน

@@@@@@

30 ธันวาคม 2562

๐๔.๓๐-๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน

๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัติแบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ เจริญอานาปานสติแบบสุขาปฏิปทา มีฌาน ๔ เป็นบาท
๑. เจริญอานาปานสติให้มีผลมากและเจริญอานาปานสติให้เป็นเป็นสติปัฏฐาน ๔ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๒. เจริญสติปัฏฐาน ๔ ให้เป็นโพชฌงค์ ๗ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๓. เจริญโพชฌงค์ ๗ ให้เป็นวิชชาและวิมุติ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อการสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง โดยมีฌานสมาบัติ ๘ และกสิณ ๘ เป็นบาท

ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ

๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า – อาบน้ำ

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ เจริญโพชฌงค์ ๗ แบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ สติสัมโพชฌงค์ ๑ ธัมมะวิจัยยะสัมโพชฌงค์ ๑ วิริยะสัมโพชฌงค์ ๑ ปีติสัมโพชฌงค์ ๑ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ๑ สมาธิสัมโพชฌงค์ ๑ อุเบกขาสัม โพชฌงค์ ๑

ภาคทฤษฎี
๑. ความรู้เรื่องขั้นตอนการบรรลุธรรม สัทธา–ธรรมอันเป็นที่สิ้นไป
๒. สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ  เจริญจิตตกรีฑา การปฏิบัติแบบจิตตกรีฑา เป็นการอบรมจิตด้วยอิทธิบาท ๔ โดยการเจริญฌานสมาบัติ ๘ ในกสิณ ๘ ทั้งหมด ๑๔ ขั้นตอน

ภาคทฤษฎี
๑. ทำไมต้องเจริญจิตตกรีฑา
   - ความรู้เรื่องอาสาวักขยญาณ อุปมาต้มยำกุ้งเปรียบเทียบกับอาสาวักขยญาณ
๒. สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นและอาบน้ำ

๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติด้วยบทอรหัตตมัคค มีฌานสมาบัติ ๘ กสิณ ๘ เป็นบาท

๒๑.๐๐-๒๓.๐๐ น. ภาคทฤษฎี
๑. ความสอดคล้องต้องกัน ไปในแนวเดียวกันของพระธรรมเทศนา เช่น มรรคมีองค์ 8
๒. มงคลชีวิตในแง่ขันธ์ ๕
๓. สนทนาธรรม ถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ

๒๓.๐๐-๐๔.๓๐ น. นอน


@@@@@@

31 ธันวาคม 2562

๐๔.๓๐-๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน

๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัติแบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ เจริญอานาปานสติแบบสุขาปฏิปทา มีฌาน ๔ เป็นบาท
๑. เจริญอานาปานสติให้มีผลมากและเจริญอานาปานสติให้เป็นเป็นสติปัฏฐาน ๔ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๒. เจริญสติปัฏฐาน ๔ ให้เป็นโพชฌงค์ ๗ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๓. เจริญโพชฌงค์ ๗ ให้เป็นวิชชาและวิมุติ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อการสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง โดยมีฌานสมาบัติ ๘ และกสิณ ๘ เป็นบาท

ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ

๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า – อาบน้ำ

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
๑. เจริญมัคคจิต ๔ โดยเจริญอริยสัจ ๔ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๒. ฝึกวิชชา ๘ ต่อ เพื่อเจริญอินทรีย์ ๘ มรรค ๘ และพละ ๗ ให้แก่กล้า

ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
๑. การปฏิบัติแบบบุรุษอาชาไนยด้วยพระคาถาธรรมบทในบทอรหัตตมัคค
๒. ฝึกปัญญาในความสำเร็จด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐาน เป็นญาณลำดับที่ ๕๐ เป็นบาทแก่เจโตวิมุติ
   - ตั้งกายเอาไว้ในจิต ตั้งจิตเอาไว้ในกาย
   - น้อมจิตไปด้วยอำนาจกาย น้อมกายไปด้วยอำนาจจิต
   - ตั้งไว้ยิ่งซึ่งจิตด้วยอำนาจกาย ตั้งไว้ยิ่งซึ่งกายด้วยอำนาจจิต
   - ก้าวลงสู่สุขสัญญา และละหุสัญญา
   - อำนาจแห่งการอธิษฐาน

ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นและอาบน้ำ

๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ภาคปฏิบัติแบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ
๑. เจริญปฏิจจสมุปบาทสายเหตุให้เกิดทุกข์มีฌาน ๔ เป็นบาท
๒. เจริญปฏิจจสมุปบาทสายทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์มีฌาน ๔ เป็นบาท

๒๑.๐๐-๒๓.๐๐ น. ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ

๒๓.๐๐-๐๔.๓๐ น. นอน

@@@@@@

1 มกราคม 2563

๐๔.๓๐-๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน

๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ เจริญอานาปานสติมีฌาน ๔ เป็นบาท
๑. เจริญอานาปานสติให้มีผลมากและเจริญอานาปานสติให้เป็นเป็นสติปัฏฐาน ๔
๒. เจริญสติปัฏฐาน ๔ ให้เป็นโพชฌงค์ ๗
๓. เจริญโพชฌงค์ ๗ ให้เป็นวิชชาและวิมุติ
๔. ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ

๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า - อาบน้ำ

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
๑. เจริญสมาธิให้บริบูรณ์เพื่อบรรลุ มัคคจิต ๔ โดยเจริญอริยสัจ ๔ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๒. ฝึกวิชชา ๘ ต่อ เพื่อเจริญอินทรีย์ ๘ มรรค ๘ และพละ ๗ ให้แก่กล้า
๓. ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
๑. เจริญอนัตตลักขณสูตรมีฌาน ๔ เป็นบาท
๒. ฝึกปัญญาในความสำเร็จด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐาน เป็นญาณลำดับที่ ๕๐ เป็นบาทแก่เจโตวิมุติ
๓. ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. กลับบ้าน   


@@@@@@

ผู้สนใจศึกษาปฏิบัติ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
Face Book : Saenphumsuksawas Karagetuขอบคุณ : http://www.dhammathai.org/meditationguide/dbview.php?No=934
โดย มหาราชันย์ 14 พ.ย. 2562
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 26, 2019, 11:49:34 am โดย raponsan »
บันทึกการเข้า
ปัญจะมาเร ชิเนนาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จตุสัจจัง ปะกาเสติ มหาวีรัง นะมามิหัง ปัญจะมาเร ปลายิงสุ