เรื่องทั่วไป > ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน)

น้ำใจของนาง มัลลิกา ภรรยา พันธุลเสนาบดี

(1/1)

นาตยา:
สามีของนาง และ บุตร 32 คนถูกประหาร โดยพระราชา

   นางทราบข่าวทางจดหมาย ก็แก้จดหมาย โดยไม่ได้บอกสะใภ้ 32 คนทราบ

   นางยังคงทำบุญถวายภัตร์ แด่พระอัครสาวก ทั้งสอง พร้อมด้วย ภิกษุ 500 รูป ในเวลาเช้าอย่างปกติ

  ขณะที่ทำการถวายภัตอยู่นั้น สาวใ้ช้ได้ทำถาดเนยใสหล่นแตกตรงหน้า พระเถระทั้งสอง


   พระสารีบุตรกล่าวว่า     

         "อุบาสิกา สิ่งที่มีความแตกทำลายเป็นธรรมดา ก็แตกไปแล้ว ไม่ต้องเสียใจ"


   นางมัลลิกา จึงนำจดหมายออกมา กราบเรียนพระเถระว่า

         "เมื่อสักครู่ มีคนนำหนังสือแจ้งข่าวว่า สามี และ บุตรชาย 32 คนของดิฉัน ถูกฆ่าตัดศรีษะแล้ว

   ดิฉันฟังแล้วยังไม่เสียใจเลย เมื่อถาดเนยใสนี้แตกไป ดิฉันจะเสียใจทำไมเจ้าคะ"

  พระสารีบุตรกล่าวว่า

          "ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีนิมิต ใครๆ ก็รู้ไม่ได้ ทั้งลำบาก ทั้งเล็กน้อย และชีวิตยัง
  ประกอบไปด้วยทุกข์"

   
  เสร็จแล้วจึงลุกกลับวิหาร


  นางมัลลิกา จึงเรียกลูกสะใภ้ทั้ง 32 คนมาแล้วกล่าวว่า

    "สามีของเรา และของพวกเธอไม่มีความผิด แต่ได้รับผลกรรมในชาติปางก่อนของตน พวกเธออย่าเศร้า
โศรก อย่าอาฆาตแค้นพระราชาเลย"   วิเคราะห์ บุพพกรรมในปัจจุบัน พันธุลเสนาบดี ได้สังหารเจ้าลิจฉวี 500 คนด้วยลูกศร ครั้งที่นางมัลลิกา

 ตั้งครรภ์แรก


   ส่วนพระราชานั้น ก็ได้รับบุพพกรรมต่อ โดยถูก หลานชายพันธุลเสนาบดี และพระโอรสวฑูฑภะยึดราชอำนาจ

[้hr]

   กงกรรม กงเกวียน หมุนเวียนด้วยกรรม
 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ