เรื่องทั่วไป > เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม

การปฏิบัติธรรม ที่ศูนย์ พลาญข่อย อุบลราชธานี

(1/1)

kittisak:
วีดีโอการปฏิบัติ

เรียกว่า อายตนะวิปัสสนา ซึ่งผมได้รับการชวนจากเพื่อนให้ไปแนะนำศูนย์ กับประสพการณ์ของผู้ได้ปฏิบัติ

การปฏิบัติออกอาการ 1

การปฏิบัติออกอาการ 2

การปฏิบัติออกอาการ 3

เว็บของศูนย์
http://www.plarnkhoi.com

kittisak:
โดยส่วนตัวผม หลังจากเพื่อนแนะนำมา แล้วผมได้เข้ารับชม วีดีโอ

และเพื่อนต่างแนะนำ


ทำให้ผมนึกถึง วัดเขาสมโภชน์ ที่ปฏิบัติในแนวธรรม เปิดโลก

ก็จะมีอาการเช่นนี้เหมือนกัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ