ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: กรรมอะไร.? ทำให้เป็นโรคเอดส์  (อ่าน 7686 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

raponsan

 • มารยิ่งมี บารมียิ่งแก่กล้า
 • ผู้ดูแลบอร์ด
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +61/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 23558
 • Respect: +11
  • ดูรายละเอียด
กรรมอะไร.? ทำให้เป็นโรคเอดส์
« เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2013, 09:07:40 AM »
0

เอดส์เกิดจากกรรม

เชื่อหรือไม่ว่า "โรคเอดส์ คือโรคที่เกิดจากกรรม"
สาเหตุแห่งการเกิดโรคต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาแสดงเหตุใหญ่ ๆ อยู่ 4 ประการ คือ
       1. กรรม คือ การกระทำ
       2. จิต คือ การคิดนึก ความวิตกกังวล ความฟุ้งซ่านของจิต
       3. อุตุ คือ ฤดู ความเปลี่ยนแปลงของอากาศ
       4. อาหาร ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ หรือ สัตว์กลืนกินเข้าไป
              (ดูสาเหตุแห่งโรค ในทางพุทธศาสนา)

   
 :91: :91: :91:

       คำว่า "กรรม" แปลว่า การกระทำ ไม่ว่าจะทำด้วยกาย ด้วยวาจาคือคำพูด หรือด้วยใจ คือการคิดนึกต่าง ๆ นั่นคือการกระทำ ฯ และการกระทำนี้ ถ้าทำในปัจจุบัน ก็เรียกว่า ปัจจุบันกรรม  เมื่อกรรมนั่นล่วงเวลาไป จะเป็นนาที ชั่วโมง เป็นวัน เดือน ปี หรือหลาย ๆ ปี เป็น สตวรรษ เป็นสหัสสวรรษ เป็นหลายล้านปี จนถึงหลายภพชาติ...จัดว่าเป็นอดีตกรรม ฯ

     กรรม คือ การกระทำ เป็นตัวรังสรร ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น ไม่ว่ากรรมนั้น จะดีหรือชั่ว ....
     แท้ที่จริงแล้ว ในสมัยก่อนอดีตกาล ไม่มีคุก ไม่มีตารางสำหรับคุมขังคน แต่อาศัยอกุศลกรรมที่หลาย ๆ คนได้กระทำ จึงทำให้เกิดมี คุก มีตาราง ซึ่งเป็นที่อยู่ หรือเป็นที่คุมขังคนเหล่านั้น ..
     คิดดูให้ดีจะเห็นได้ว่า คนเหล่านั้น เป็นผู้สร้างคุก สร้างตารางสำหรับคุมขังตนนั่นเอง และถ้าคิดให้ลึกลงไป กิเลส เป็นตัวสร้าง เป็นตัวผลักดันให้คนเหล่านั้น ทำอกุศลกรรม ฯ

 :welcome: :welcome: :welcome:

     กิเลส จึงเป็นตัวสร้างบ้านเรือน คือ สร้างตัวเราเอง และสร้างสถานที่คุมขังตนเองด้วย
    ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสอุทานคาถา ครั้งสมัยตรัสรู้ใหม่ ๆ ว่า
    "อเนกชาติ สํสารํ ..เปฯ... ตณฺหานํ ขยมชฺฌคาติ" แปลเป็นภาษาไทยว่า "เมื่อเรา (พระพุทธเจ้า) ยังไม่พบญาณ ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสาร เป็นอเนกชาติ แสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือน (คือตัณหาผู้สร้างภพ) , การเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์ร่ำไป ,

     นี่แน่ะ ! นายช่างปลูกเรือน เจ้าจะปลูกเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปแล้ว, โครงเรือนของเจ้าทั้งหมด เราได้หักทำลายเสียแล้ว ยอดเรือนเราก็รื้อทำลายแล้ว, จิตของเราปราศจากเครื่องปรุงแต่ง ได้ถึงความสิ้นไปแห่งตัณหา (คือถึงนิพพานแแล้ว)" ฯ

 :sign0144: :sign0144: :sign0144:

     ในบทพระอุทานคาถาานี้จะเห็นว่า ในท่อนที่ว่า "แสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือน" นายช่างปลูกเรือนเป็นใคร ? มีสาเหตุอะไรที่ทำให้พระพุทธเจ้าต้องแสวงหา หรือต้องรู้ให้ได้ ว่า นายช่างปลูกเรือน (เรือน หมายถึงอัตภาพร่างกายนี้) เป็นใคร ?

     ในตอนนี้ ถ้าเราได้ศึกษาพุทธประวัติเป็นอย่างดี ก็จะทราบได้ว่า พระพุทธเจ้าของเราครั้งที่ยังทรงเป็นพระสิทธัตถะราชกุมาร ได้เสด็จประพาสอุทยาน แล้วได้ทรงเห็นปฏิจจสมุปบาทในเบื้องปลาย คือ คนแก่ (ชรา) คนเจ็บ (พยาธิ) คนตาย (มรณะ) พร้อมกับทรงเห็นคนที่เป็นญาติของคนตายเหล่านั้น เกิดความเศร้าโศก ปริเทวะ ทุกข์โทมนัส อุปายาส (คร่ำครวญรำพัน)  ,

     ทรงตรัสถามนายฉันนะ ทราบเนื้อความว่า ทุกคนต้อง แก่ ต้องเจ็บ ต้องตายด้วยกันทั้งนั้น แม้พระองค์เองก็ต้องเป็นอย่างนั้น...ทรงดำริต่อว่าอะไรเป็นตัวต้นเหตุของ การแก่ เจ็บ ตายนี้ ในขณะที่เสด็จเข้าวัง ได้ทรงทราบข่าวการประสูติของพระราหุลกุมาร พระองค์ก็ทราบได้ทันทีว่า เจ้าความแก่ เจ็บ ตายนี้ มีสาเหตุมาจากความเกิด (ชาติ) นี่เอง

 :96: :96: :96:

    เป็นอันว่า พระองค์ได้ทรงทราบหลักชองปฏิจจสมุปบาทในเบื้องปลายอย่างครบถ้วนเข้าพระทัย ว่า "ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส" เหล่านี้ มี ชาติ คือความเกิด เป็นแดนเกิด หรือเป็นสาเหตุ ฯ
     แล้วอะไรเล่า เป็นสาเหตุให้เกิดชาติ (ความเกิด) ความคิดของพระองค์มาสะดุดอยู่ตรงทีว่า
     "อะไร เป็นสาเหตุให้เกิด ชาติ"

    เมื่อคิดไม่ออก คิดไม่ตก ก็เลยตกลงพระทัยว่า จะต้องออกผนวช เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงนีให้ได้ 
    และในที่สุดพระพุทธองค์ก็ได้ออกผนวช และได้ตรัสรู้ในที่สุด เมื่อตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ทราบความจริงที่ว่า เจ้าตัว ตัณหา อุปาทานนี่เอง เป็นตัวให้เกิดชาติ (เป็นตัวนายช่างปลูกเรือน)  พระองค์จึงได้ตรัสพระอุทานคาถาว่า "อเนกชาติ  สํสารํ....."ฯ


 :25: :25: :25:

     และหลังจากนั้นเป็นต้นมา ในตอนต้น ๆ ของพุทธกาล พระพุทธองค์จะตรัสเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเป็นส่วนมาก เช่น ในพระอุทานบทหนึ่งว่า
         "ยทา หเว ปาตุภวนฺติ.....สูโร ว โอภาสยมนฺตลิกฺขํ"
    หรือแม้แต่พระคาถา ที่ท่านพระอัสสชิ หนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ ที่ได้กล่าวแสดงธรรมแก่อุปติสสะปริพพาชก (พระสารีบุตร) ว่า
         "เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา ...เปฯ...เอวํ วาที มหาสมโณ"
    คาถาอุทาน และคำกล่าวของท่านพระอัสสชิ เหล่านี้ ล้วนเป็นการแสดงถึงหลักของปฏิจจสมุปบาททั้งนั้น ...........(ดูเรื่องปฏิจจสมุปบาทกับพระพุทธเจ้า) ฯ

    เล่าเรื่องตอนนีมายืดยาวก็เพื่อให้เข้าใจว่า กิเลส คือ ตัณหา อุปาทาน และบริวาร เป็นตัวผลักดันให้เราทำกรรมต่าง ๆ ทั้งกุศลบ้าง อกุศลบ้าง เป็นผู้สร้างตัวเรา และสร้างสิ่งที่คุมขัง กักขังหน่วงเหนึ่ยวเราไว้ ฯ


 :41: :41: :41:

     กรรมอะไร หรือ การกระทำอะไรที่ทำให้เกิดโรคเอดส์
        1. สำส่อนทางเพศ ไม่สันโดษในสามี ภรรยาของตนเอง  (เข้าข่าย ผิดศีลห้า ข้อ กาเมสุมิจฉาจาร)
        2. ไม่รักษาความสะอาด เข้าข่ายประมาท ขี้เกียจ...(เป็นอกุศลจิตตุปบาทอย่างหนึ่ง)
        3. บาปกรรมอย่างอื่น เข้าประสมโรง คือ เข้าสนับสนุนให้เกิดโรค เช่น เป็นภรรยา ติดต่อจากสามี ทั้งที่ตนเองไม่ได้สำส่อนทางเพศ, บุตร ติดต่อจากมารดาที่เป็นเอดส์  เป็นการจัดสรรแห่งอกุศลกรรมที่ให้คนเหล่านั้น ต้องประสพกับเคราะห์กรรมนั้น ทั้งภรรยา และบุตร


      คนเหล่านั้นจะทำกรรมอะไรมาก็ตาม แต่กรรมนั้นเป็นอกุศลกรรมแน่ ๆ มันคอยประสมโรง มันคอยสนับสนุน ให้ได้ร้บโทษทุกข์ ในปัจจุบัน ภรรยา หรือ บุตร ไม่ได้ทำกรรมอะไร ๆ ที่ต้องทำให้เป็นโรคเอดส์ แต่อาศัยสามีที่ตนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วย เป็นสาเหตในปัจจุบันนี้ แต่ในอดีตกาล ใครจะล่วงรู้ได้ว่า เธอและบุตร ได้กระทำอกุศลกรรมบางอย่างไว้ที่จำต้องมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสามีอย่างนี้, ฯ

      ข้อนี้ เป็นสิ่งที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง อย่าคิดว่าเป็นเรื่องงมงาย ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผล ในทางพระพุทธศาสนา ไม่มีคำว่า ฟลุ๊ก, ไม่มีคำว่า ได้มาแบบฟรี ๆ, หรือมันเกิดขึ้นเองแบบลอย ๆ แบบธรรมชาติ ฯ แท้ที่จริงมันมีสาเหตุของมันมาแล้วทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะค้นพบสาเหตุที่แท้จริงได้ ...........ฯ


ขอบคุณภาพข่าวจาก
http://www.bds53.com/index.php?name=article&file=readknowledge&id=167
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 11, 2013, 09:11:30 AM โดย nathaponson »
บันทึกการเข้า
ปัญจะมาเร ชิเนนาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จตุสัจจัง ปะกาเสติ มหาวีรัง นะมามิหัง ปัญจะมาเร ปลายิงสุ

นิรตา ป้อมนาวิน

 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +20/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 1193
 • อย่างน้อยชาตินี้ขอปิดอบายภูมิ
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: กรรมอะไร.? ทำให้เป็นโรคเอดส์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2013, 08:22:53 PM »
0
 :25: st11
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

PRAMOTE(aaaa)

 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +5/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 3596
 • ความศรัทธาคือเชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: กรรมอะไร.? ทำให้เป็นโรคเอดส์
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 13, 2015, 07:54:42 PM »
0
กรรมเป็นโรค
บันทึกการเข้า
การมีกัลยาณมิตร ครูบาอาจารย์ ที่สั่งสอนธรรม เป็นเรื่องที่ดี
..เชื่อเรื่องการตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...และเชื่อในพระธรรมที่เป็นตัวแทนของพระศาสดา