เรื่องทั่วไป > ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือสวดมนต์ กับ ศูนย์พุทธศรัทธา

(1/1)

The-ring:

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือสวดมนต์
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช
ในศุภวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และงานทำบุญฉลองครบรอบ ๒๕ ปีการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา

แจกเป็นธรรมทานสำหรับท่านที่ไปร่วมงานบวช
และงานทำบุญครบรอบ ๒๕ ปีศูนย์พุทธศรัทธา
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ นี้

และใช้สำหรับทำวัตรสวดมนต์เป็นประจำ
ในการปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
ในงานบวชเนกขัมมะบารมีซึ่งจัดปีละ ๔ ครั้ง
และงานธรรมทัศนาจร นำผู้มีจิตศรัทธาไปบำเพ็ญกุศลฯ    เนื่อง จากในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา เพิ่มขึ้นมาก และคาดว่าผู้เข้าร่วมบวชจะเพิ่มมากขึ้นๆ ซึ่งในปีหนึ่งๆ ทางศูนย์ฯ จัดให้มีงานบวชเนกขัมมะบารมี ๔ ครั้ง คือ ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ทำให้หนังสือสวดมนต์ที่พิมพ์ไว้ในคราวฉลองครบรอบ ๒๐ ปีของการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธาใกล้จะหมดลง

    ทางศูนย์พุทธศรัทธาจึง ได้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์รอบใหม่ ในวาระครบรอบ ๒๕ ปีของการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือสวดมนต์ จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม (เล่มละ ๗๕ บาท) ท่านจะร่วมทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ตามกำลังศรัทธา

    สำหรับท่านที่สนใจร่วมบุญ สามารถโอนปัจจัยร่วมบุญได้ดังนี้ :

    โอนเงินผ่านธนาคาร :
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
    ชื่อบัญชี : นายชนะ สิริไพโรจน์ (MR.CHANA SIRIPAIROJN)
    เลขบัญชี : 211-2-328796

    หรือส่งเป็นธนาณัติ สั่งจ่าย :
    ปณ.บ้านหมอในนามศูนย์พุทธศรัทธา
    ๗๗ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

    สำหรับท่านที่จะมาบวชเนกขัมฯ หรือมาร่วมงาน จะยังไม่โอนเงินก็ได้
    เงินทำบุญนำมามอบให้ในวันงาน ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ก็ได้ค่ะ

    กรุณาแจ้งรายชื่อและยอดเงินทำบุญ ก่อนวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อจะได้นำรายชื่อส่งให้โรงพิมพ์ต่อไป โดย :

    โพสแจ้งที่ : เว็บศูนย์พุทธศรัทธา BuddhaSattha.com
    หรืออีเมล์ : info@buddhasattha.com
    หรือโทรศัพท์ : 084-1076106
    หรือที่นี่ก็ได้ค่ะ (ปิดรับยอดร่วมบุญ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

    สารบัญหนังสือสวดมนต์ ศูนย์พุทธศรัทธา

    คำนำและอานิสงส์การสวดมนต์
    ประวัติการสร้างศูนย์พุทธศรัทธา
    สรุปผลการดำเนินงาน
    ธรรมโอวาทเพื่อพระนิพพาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)
    บทสวดมนต์แปล
    บูชาพระรัตนตรัย
    ทำวัตรเช้า
    ทำวัตรเย็น
    พระพุทธชัยมงคลคาถา
    คำนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
    บทระลึกคุณพระรัตนตรัย-บิดามารดา-ครูบาอาจารย์
    พระคาถาชินบัญชร
    บทแผ่เมตตา-พิจารณาสังขาร
    โอวาทปาฏิโมกคาถา
    อภิณหะปัจจะเวกขณะ
    ติลักขณาทิคาถา
    อาการสามสิบสอง
    บทสวดบารมี ๓๐ ทัศน์
    พระคาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ
    พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ
    นโมพรหมรังสี
    คำไหว้พระเกษแก้วจุฬามณี
    บทปลงสังขาร
    บทสวดธรรมจักร
    มงคลสูตร
    นโมนมัสการ
    พระคาถาเงินล้าน
    บทกรวดน้ำอุทิศกุศล
    กราบ ๕ ครั้ง
    พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์แปล
    พระอาการะวัตตะสูตร
    ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก
    กำหนดการบำเพ็ญกุศลประจำปี
    รายนามเจ้าภาพสร้างหนังสือ
    แผนที่เดินทางไปศูนย์พุทธศรัทธา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ