เรื่องทั่วไป > ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน

เชิญร่วมปฏิบัติธรรม วัดท่าพง สระบุรี ได้ทุกวันนะจ๊ะ

(1/2) > >>

paisalee:
   

การขอยก วัดท่าพง (ร้าง) จังหวัดสระบุรี ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีได้มีบันทึกข้อความ ที่ พศ ๐๐๖๙/๔๙๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ แจ้งว่า ได้ส่งรายงานการขอยก วัดท่าพง (ร้าง) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา โดย พระราชรัตนสุธี ผู้แทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนา-แห่งชาติ คือ นางฐิติรัตน์ ลำดวน นายอภินันท์ สิทธิสินธิ์ และนางสาลี่ รัตนวรรณวิมล ได้ไปตรวจสอบแล้ว มีความเห็นสรุปดังนี้
วัดท่าพง (ร้าง) ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าพง หมู่ที่ ๕ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ที่ดินของวัดมีจำนวน ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๔๒๓ แต่มีหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๔ จำนวนเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน
อาคารเสนาสนะที่สร้างแล้ว คือ ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ ๗ หลัง และห้องน้ำ ๒ หลัง จำนวน ๑๓ ห้อง
มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๕ รูป
ระยะห่างจากวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาในละแวกใกล้เคียง
- ทิศเหนือ ห่างจากวัดผึ้งรวง ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร
- ทิศใต้ ห่างจากวัดแก่งขนุน ประมาณ ๔ กิโลเมตร
- ทิศตะวันออก ห่างจากวัดตะกุด ประมาณ ๔ กิโลเมตร
- ทิศตะวันตก ห่างจากวัดบ้านกล้วย ประมาณ ๒ กิโลเมตร
มีประชาชนให้การสนับสนุนทำนุบำรุงวัดประมาณ ๑,๒๐๐ คน
การขอยก วัดท่าพง (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และพระพรหมเวทีผู้พิจารณากลั่นกรองการขอยกวัดร้างฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบให้ยก วัดท่าพง (ร้าง) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง-สระบุรี จังหวัดสระบุรี ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาจึงขอเชิญ พุทธศาสนิกชน ที่มีความสนใจในธรรม พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ในสายวัดหนองป่าพง

มาร่วมปฏิบัติธรรมภาวนาเจริญจิต ได้ทุกวัน มีสถานที่พัก สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมkomol:
มีระเบียบปฏิบัติอย่างไร ครับ ที่วัด

  มีแนวกรรมฐาน แบบไหนครับ ...

   :25:

sakol:
รู้สึกว่า เป็น วัดสาขา หนองป่าพง ด้วยนะวัดนี้
เห็นว่าอยุ่ไม่ไกลจากวัดแก่งขนุน

อนุโมทนา ครับ

 :25:

jittree:
อนุโมทนา  ด้วยค่ะ
ส่วนตัวเคยได้สนทนาธรรมกับท่านอาจารย์ประเวศน์แล้วค่ะ ท่านใจดีมีเมตตา ใจกว้างค่ะ ได้ไปร่วมทำวัตรเย็นมาด้วย  ในวันพระมีคนไปทำบุญกันมาก มีเทศน์ด้วยค่ะ การเดินทางสะดวก บรรยากาศดี ร่มรื่น เห็นมีกางเต็นท์สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมชายด้วยนะคะ
 :25:   :25: :25:

นิรมิต:
ปฏิบัติภาวนา แนวกรรมฐาน อะไรคะ
เราเคยไปที่ หินกอง สำนักแสงธรรมส่องชีิวิต คะไกลกันมากหรือไม่คะ

แล้ว กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ไปที่วัดไหนได้บ้างคะ ในสระบุรี

 :25:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป