ธรรมะสาระ > สนทนาธรรม ทั่วไป ตามความชอบใจของท่าน

ภาษาบาลีน่ารู้ การใช้คำพูดอนุโมทนา‬

(1/1)

ปัญญสโก ภิกขุ:
การใช้คำพูดอนุโมทนา‬
เมื่อเราเห็นใครทำสิ่งที่ดี หากเราต้องการแสดงความชื่นชมในการทำความดีของเขา ที่ถูก ควรใช้คำว่า
"สาธุ สาธุ" (หรือใช้ ๓ ครั้งว่า สาธุ สาธุ สาธุ)
หรือ "อนุโมทนา สาธุ สาธุ"
หรือ "สาธุ สาธุ อนุโมทามิ"***การอนุโมทนาว่า สาธุ ครั้งเดียว ไม่ถูกตามหลักการใช้และไม่สอดคล้องกับตัวอย่างในพระบาฬีเป็นต้น เพราะถ้าจะอนุโมทนา ต้องใช้ สาธุ ๒-๓ ครั้ง เรียกว่า ‪‎อาเมฑิตะ‬ (สาธุ ครั้งเดียวใช้ในการรับคำเป็นต้น)
(ส่วนคำว่า อนุโมทนามิ ไม่ถูกหลักไวยากรณ์บาฬีนะ ^^)
‪‎อนุโมทามิ‬ แปลว่า ผมอนุโมทนาด้วยครับ / ดิฉันอนุโมทนาด้วยค่ะ / อาตมาอนุโมทนาด้วยนะ / โยมอนุโมทนาด้วยเจ้าค่ะ (แปลให้เหมาะสมต่อเพศและฐานะ)
‪‎อนุโมทนา‬ หมายถึง การชื่นชมยินดีในบุญที่ผู้อื่นทำ ต่างจาก ‪‎มุทิตา‬ ซึ่งหมายถึงการชื่นชมยินดีในผลหรือในลาภที่ผู้อื่นได้ (อนุโมทนา = ยินดีในเหตุ, มุทิตา = ยินดีในผล)***การอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำ เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเรียกว่า ‪‎ปัตตานุโมทนามัย‬ การที่เราฝึกตนให้เป็นผู้มีใจมุทิตาและอนุโมทนาได้บ่อยๆ จะช่วยให้เราห่างไกลจากใจที่อิจฉาริษยาผู้อื่น เป็นความจริงว่า ความอิจฉาริษยาผู้อื่นนั้นทำให้เกิดทุกข์ ดังนั้น ผู้ที่มีใจดีไม่อิจฉาริษยาใคร มีแต่จะพลอยยินดีด้วยย่อมเป็นผู้มีความสุขได้ง่ายและมีความสุขอยู่เป็นประจำ
จิรํ ติฏฺฐตุ สทฺธมฺโม
ขอพระสัทธรรมจงดำรงมั่นตลอดกาลนาน

พระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท

nongyao:
มากมายความหมาย ท้ายสุดคือคำตอบ

Nrador007:
ได้าระความรุ้มากเลยครับ

Nataliie:
ภาษาบาลีอ่านแล้วดูยากเหมือนกันน่ะ

Flatvacx:
เป็นภาษาเก่าแก่ที่ชื่นชอบมากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ