ธรรมะสาระ > สนทนาธรรม ทั่วไป ตามความชอบใจของท่าน

ทำไมคฤหัสถ์ มาเรียนพระอภิธรรมกันมาก

(1/1)

kittisak:
วันอาทิตย์วันนีก่อนสิ้นปี ผมได้ไปที่วัดมหาธาุตุ และ วัดสามพระยา เพื่อไปสังเกตุการณ์ เรื่องการศึกษาพระอภิธรรม ผมไปเห็นมีแต่ ฆราวาสทั้งชายและหญิง มาเรียนอภิธรรมกันมาก และบางห้องสอนพระสงฆ์อีกด้วยซ้ำ
ซึ่งวัดสามพระยา ด้านบนจะมีพระคุณเจ้าสอนอยู่บ้าง

คำถามครับ
1.ทำไมพระสงฆ์ไม่ค่อยสนใจศึกษาพระอภิธรรม
2.คฤหัสถ์ที่ครองเรื่อน ศึกษาพระอภิธรรม แล้วทำไมชอบทะเลาะกัน
3.มีการใช้วาจาปรามาสพระสงฆ์ที่เรียน โดยการข่มเรื่องความรู้ ( ผมนั่งฟังอยู่ )

ban:
ในความเห็นผมนะครับ เรื่องการศึกษา อภิธรรม ผมว่ามีคนเรียนน้อยครับไม่มากครับ
เพราะส่วนใหญ่ ถ้าว่าตามสถิติ แล้ว เรียน ธรรมศึกษา ทั่วประเทศครับ นักธรรมตรี ก็พระเรียนกันทั้งนั้น
บาลีเปรียญก็มีจำนวนมาก

ข้อที่ 1.ทำไมพระสงฆ์ไม่ค่อยสนใจศึกษาพระอภิธรรม
เนื่องจากท่านอาจจะเห็นว่าเพียงพอแล้ว นักธรรมตรี โท และเอก ก็สามารถ ปฏิบัติภาวนาได้แล้วครับ
สำหรับพระอภิธรรมนั้น แล้วแต่ผู้มีศรัทธาครับ จริง ๆ แล้วพระอภิธรรมก็ไม่ได้เหมาะกับ บุคคลทั่วไปนะครับ
ส่วนฆราวาส ที่ไปเรียนพระอภิธรรมกันนั้น ถ้าเราจะพิสูจน์เรื่องการเรียนนั้นมีความสำคัญอยู่ระดับไหน
   เรียนเพื่อให้รู้วิธีการปฏิบัติภาวนา
   เรียนเพื่อให้คนสรรเสริญว่าเรานี่เก่ง
   เรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็น.......
อันนี้แล้วแต่ความตั้งใจส่วนบุคคล
เพราะหลักสูตร นักธรรม เป็นหลักสูตร บังคับของคณะสงฆ์ ครับ
ส่วนการวัดปริมาณ ผู้ศึกษาหลักธรรม ผมเข้าไปดูข้อมูลเรื่องผู้เรียน แล้วไม่มากเลยครับ ถ้าเทียบกับ ธรรมศึกษา ผู้ที่ศึกษาหลักสูตรพระอภิธรรมที่ลงชื่อสอบและสอบ เพียง 5 % ของหลักสูตร ธรรมศึกษา และ นักธรรม ครับ ;D ;D ;D
2.คฤหัสถ์ที่ครองเรื่อน ศึกษาพระอภิธรรม แล้วทำไมชอบทะเลาะกัน
   อันนี้ผมว่าตั้งปณิธาน ผิดครับเพราะส่งออกนอกมาก ผมเคยไปนั่งฟังผู้ศึกษาพระอภิธรรมนั้น ไม่ค่อยยอมกันในเรื่อง ข้อความธรรมะ แล้วแต่ภูมิธรรมใครสูง ใครรู้น้อย ใครรู้มาก ผมนั่งฟังแล้วผมก็เลยไปนั่งกรรมฐานแทน สำหรับผมเพื่อนผมก็ไปเรียนพระอภิธรรมทั้ง 2 ที่ ๆ วัดมหาธาตุ และวัดสามพระยา ผมไม่เคยเห็นเพื่อนผม นั่งกรรมฐานเลยครับ พอชวนมานั่งก็มักจะพูดกับผมว่า พวกติดสุขสมาธิ จะไปนิพพานได้อย่างไร ( เห็นว่าใช้คำพูดแดกดันนะครับ )
3.มีการใช้วาจาปรามาสพระสงฆ์ที่เรียน โดยการข่มเรื่องความรู้ ( ผมนั่งฟังอยู่ )
   อ้ันนี้ไม่อยากจะแสดงความเห็นเลย ครับ ไม่ใช่แค่พระที่ไปเรียนนะครับ พระที่ไม่ไปเรียนก็โดน ส่วนมากพวกเรียนพระอภิธรรมที่ผมเจอนั้น ก็มักจะปรามาสพระสงฆ์บ่อย ๆ เท่าที่ผมเจอ ใช้ความรู้ทางศาสนาเป็นเครื่องหากินจัดทัวร์ ตั้งคลับ ตั้งก๊กบ้าง ออกกระจายเสียง มีการปรามาสพระสงฆ์บ่อย ๆ ในทำนองว่างมงาย บ้าง ไร้สาระบ้าง ให้มาบวชก็บวชได้ไม่นานหรอกครับ เพราะผิดตั้งแต่เริ่ม ใส่ มานะสังโยชน์เต็ม ๆ มีแต่ตนเองที่ถูก  :angel: :angel: :angel:

raponsan:
อ้างจาก: kittisak ที่ มกราคม 04, 2010, 01:06:30 AM>>>>วันอาทิตย์วันนีก่อนสิ้นปี ผมได้ไปที่วัดมหาธาุตุ และ วัดสามพระยา เพื่อไปสังเกตุการณ์ เรื่องการศึกษาพระอภิธรรม ผมไปเห็นมีแต่ ฆราวาสทั้งชายและหญิง มาเรียนอภิธรรมกันมาก และบางห้องสอนพระสงฆ์อีกด้วยซ้ำ
ซึ่งวัดสามพระยา ด้านบนจะมีพระคุณเจ้าสอนอยู่บ้าง

คำถามครับ
1.ทำไมพระสงฆ์ไม่ค่อยสนใจศึกษาพระอภิธรรม
2.คฤหัสถ์ที่ครองเรื่อน ศึกษาพระอภิธรรม แล้วทำไมชอบทะเลาะกัน
3.มีการใช้วาจาปรามาสพระสงฆ์ที่เรียน โดยการข่มเรื่องความรู้ ( ผมนั่งฟังอยู่ )
<<<<


ผมขอนำประวัติอภิธรรมบางตอนมาให้อ่าน

ในช่วง ๖ พรรษาแรกของการประกาศศาสนา พระพุทธองค์ยังมิได้ ทรงตรัสสอนพระอภิธรรมแก่ผู้ใด เพราะพระอภิธรรมเป็นธรรมะที่เกี่ยวข้อง กับปรมัตถธรรมล้วนๆ ยากแก่การที่จะอธิบายให้เข้าใจได้โดยง่าย บุคคลที่ จะรับอรรถรสของพระอภิธรรมได้นั้นต้องเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยศรัทธา อันมั่นคงและได้เคยสั่งสมบารมีอันเกี่ยวกับปัญญาในเรื่องนี้มาบ้างแล้วแต่ กาลก่อน

 แต่ในช่วงต้นของการประกาศศาสนานั้นคนส่วนใหญ่ยังมีศรัทธา และมีความเชื่อใน
พระพุทธศาสนาน้อย ยังไม่พร้อมที่จะรับคาสอนเกี่ยวกับปรมัตถธรรมซึ่งเป็นธรรมะอันลึกซึ้งได้ พระองค์จึงยังไม่ทรงแสดงให้ ทราบเพราะถ้าทรงแสดงไปแล้วความสงสัยไม่เข้าใจหรือความไม่เชื่อย่อมจะ เกิดแก่ชนเหล่านั้น เมื่อมีความสงสัยไม่เข้าใจหรือไม่เชื่อแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้เกิดการดูหมิ่นดูแคลนต่อพระอภิธรรมได้ ซึ่งจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี

ที่มา เอกสารประกอบการเรียนของ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
.........................................................


   เป็นที่ทราบกันดีว่า พระองค์ทรงสอนอภิธรรมให้พระสรีบุตรเป็นองค์แรก
แต่เป็นพรรษาที่ ๗ หลังพระองค์ตรัสรู้แล้ว และหลังจากพระสารีบุตรบรรลุอรหันต์แล้ว

ผมเห็นว่า พระองค์เลือกพระสารีบุตรเพราะมีปัญญาสูงกว่าคนอื่น
เนื่องจากปรมัตธรรมเป็นธรรมที่ยากที่จะเข้าใจ

เพื่อนๆลองคิดดูเล่นๆ ว่าทำไมพระองค์สอนพระที่สำเร็จอรหันต์แล้ว

ผมฟังเทศน์ของพระอาจารย์ปราโมชย์ ปาโมชโช บ่อยๆ
มีตอนหนึ่ง ลูกศิษย์พูดว่า เรียนอภิธรรมมา ๗ ปี ไม่เคยเข้าใจเลย
แต่พอมาปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์ปราโมชย์(ดูจิต) ทำให้เข้าใจในอภิธรรม

พระอาจารยืปราโมชย์ได้กล่าวเสริมว่า
" มีอาจารย์สอนอภิธรรมมาหาท่าน(ให้ท่านสอนดูจิต) ก็พูดเหมือนคุณ
การสอนดูจิตของหลวงพ่อเป็นการสอนอภิธรรมล้วนๆ"

อาจารย์ยังพูดต่อไปว่า ท่านศึกษาอภิธรรม หลังจากท่านได้เห็นธรรมแล้ว
พบว่า อภิธรรมถูกต้อง ยกเว้นเรื่อง..........
การเรียนอภิธรรมก่อนเห็นธรรมมีข้อเสียคือ จะฟุ้งในธรรม คิดมาก
และเอาสมมุติบัญญัตินำ เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้ยาก

ตอบคำถามแรก
 อาจเป็นเพราะ มันยาก หรือ คิดว่าการเจริญวิปัสสนาไม่จำเป็นต้องรู้ปรมัตธรรม

ตอบคำถามข้อสอง
อยากให้มองว่า เป็นการสนธนาธรรมตามกาล ที่อยู่ในมงคล ๓๘ ประการ

ตอบคำถามข้อสุดท้าย
ปรามาสก็ต้องไ้ด้รับกรรม ให้ความรู้ก็คือให้ธรรมทาน สนธนาธรรมก็เป็นมงคล


การสนธนาธรรมครั้งนี้เป็นมงคลสูงสุด
อนุโมทนาครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ