ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: พระพุทธเจ้า แสดงธรรม 2 อย่าง คือ อริยสัจ 4 และ อริยมรรคมีองค์ 8 ตลอด 45 ปี  (อ่าน 205 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 6533
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
0
จิตที่ปราศจากราคา
จิตที่ปราศจากโทสะ
จิตที่ปราศจากโมหะ
เป็นจิตที่พร้อมแก่กระบวนการที่ชื่อว่าสติและสมาธิ
เมื่อบุคคลใดมีสติและสมาธิเกิดขึ้นบุคคลนั้นยามว่างจากนิวรณ์ทั้ง 5
เมื่อจิตว่างจากนิวรณ์ทั้ง 5 ความจริงก็จะปรากฏ
การประกวดความจริงนี้จะทำให้บุคคลผู้นั้นมีญาณเกิดขึ้นเรียกว่าญาณที่เห็นตามความเป็นจริง

การเห็นตามความเป็นจริงนั้นจะมีขึ้นได้ก็เมื่อนิวรณ์ทั้ง 5 ได้สงบลง
เมื่อนิวรณ์ทั้ง 5 สงบลงสิ่งที่ปิดบังความเป็นจริงนั้นย่อมหายไป ย่อมหมดไป

ไม่ติดมองเห็นตามความเป็นจริงก็จะรู้ว่า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา

เมื่อบุคคลมองเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและ ไปเป็นธรรมดาอย่างนี้บุคคลนั้นอยากมีจิตที่พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงเพราะจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรต่อไปจึงว่างลงเพราะมองเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นอย่ามายึดถือยังไม่ถือเอายังไม่เรียกเอาว่าสิ่งใดๆในโลกนี้เป็นของเรา

การที่จิตมองเห็นตามความเป็นจริงและละความเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานี้ชื่อว่าการเดินทางได้เริ่มต้นแล้วสู่จุดจบของการเดินทาง บุคคลผู้เดินทางอยู่ในโลกนี้เวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่รู้เห็นตามความเป็นจริง เพราะไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงนี่เอง จึงทำให้คนจำนวนมากยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารบ้างก็ได้เกิดเป็นมนุษย์บ้างก็เกิดเป็นเทวดาบ้างก็เกิดเป็นพรหมบ้างก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างก็เป็นเปรตบ้างก็เป็นสัตว์นรกบ้างก็เป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างก็เป็นอสุรกาย ไปวนเวียนไปมาตามวิบากแห่งกรรมที่ตนได้สร้างไว้ถ้าจิตยังไม่คลายความยึดถือและไม่เห็นตามความเป็นจริงและไม่ยอมรับความเป็นจริงไม่ละจากความยึดมั่นถือมั่นประการทั้งปวงจิตก็จะอยู่และยังวนเวียนอยู่ด้วยความตายเกิดตายเกิดตายเกิดในสังสารวัฏนี้ต่อไป
พระพุทธเจ้าเป็นผู้อุบัติ ขึ้นมาในโลกนี้ พร้อมตรัสรู้ธรรมที่ชื่อว่าอริยสัจ 4 และจงแสดงวิธีการปฏิบัติตามอริยสัจ 4 ในธรรมที่ชื่อว่าอริยมรรค ส่งนำทำทั้ง 2 อย่างนี้มาเผยแผ่และสอนให้แก่บุคคลทั้งหลายที่ยังวนเวียนอยู่ในโลกนี้ให้มองเห็นตามความเป็นจริงตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อริยสัจ 4 นั้นเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และอริยสัจ 4 นั้นเป็นสิ่งที่แสดงความเป็นจริงของความเป็นจริงที่ทำให้สัตว์นั้นยังเวียนว่ายตายเกิด

อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงไว้ว่าเป็นวิธีการที่จะออกจากสังสารวัฏอันมีความทุกข์อยู่เหลือคณานับโดดมหาสมุทรที่ท่วมท้นเต็มไปด้วยความทุกข์ความโศกความสะอาดความไม่สบายกายไม่สบายใจ ทางปวง

ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา
ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม

ดังนั้นผู้ศึกษาธรรมจึงชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เห็นพระพุทธเจ้านั้นคือผู้เห็นตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ การออกจากสังสารวัฏนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ในนามคำว่ามรรคผลและนิพพาน

ขอให้ท่านทั้งหลาย จงได้สดับฟังทำให้มากขึ้นเพื่อจะได้เห็นพระพุทธเจ้า
แล้วได้ดวงตาเห็นธรรมไปสู่การพ้นจากสังสารวัฏนี้ต่อไป

เจริญธรรม / เจริญพร
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ