ธรรมะสาระ > สนทนาธรรม ทั่วไป ตามความชอบใจของท่าน

กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ อยากทราบความหมาย

(1/3) > >>

kittisak:
กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ อยากทราบความหมายครับว่าทำไม ต้องเรียก พระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับครับ ขออธิบายในกระทู้นี้นะครับ ลิงก์แล้วผมอ่านไม่ค่อยเจอครับ

utapati:
ขออนุญาต พระอาจารย์ครับ
============================================================
กรรมฐาน คืออุบายสงบใจ หรือ อุบายอันทำให้ใจสงบ ซึ่งมีรูปแบบมากมายตาม ศาสนา และ วัฒนธรรม
พระกรรมฐาน หมายถึง อุบายสงบใจ หรือ อุบายอันทำให้ใจสงบ อันเป็นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

มัชฌิมา คือ ความเป็นกลาง ทางจิต ไม่ปฏิบัติเพื่อความสุขอันเป็นโลกีย์ และ ไ่ม่ปฏิบัติเื่พื่อมุ่งในการทรมานตนเอง เพื่อเอาแต่จิต
พระกรรมฐาน มัชฌิมา หมายถึง
อุบายสงบใจ หรือ อุบายอันทำให้ใจสงบ อันเป็นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการไม่ปฏิบัติเพื่อความสุขอันเป็นโลกีย์ และ ไ่ม่ปฏิบัติเื่พื่อมุ่งในการทรมานตนเอง แต่มีเป้าหมายเพื่อออกจากสังสารวัฏฏ์

แบบลำดับ คือ การปฏิบัติอย่างมี ขั้น มีตอน ไปจาก น้อย ไปหามาก
พระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ หมายถึง
อุบายสงบใจ หรือ อุบายอันทำให้ใจสงบ อันเป็นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการไม่ปฏิบัติเพื่อความสุขอันเป็นโลกีย์ และ ไ่ม่ปฏิบัติเื่พื่อมุ่งในการทรมานตนเอง แต่มีเป้าหมายเพื่อออกจากสังสารวัฏฏ์ ด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จากการฝึกฝนพื้นฐาน ไปสู่ฝึกฝนขั้นสูงสุด

============================================================
อาจจะตอบ ไม่ดีเท่าอาจารย์ แต่เห็นท่านทำงาน สงสารท่านเลย ผมไปหาท่าน ๆ ก็ทำงาน ทั้งต้อนรับญาติโยม และทำความสะอาดเองด้วย เห็นท่านแบกถังขยะไปทิ้งขยะเอง ขัดบันได ผมเห็นครั้้งแรกยังนึกไม่ถึงเลยว่าเป็นพระอาจารย์ สอนพระกรรมฐาน
============================================================

raponsan:

  คุณ อุทาปาติ ตอบได้ดีครับ

  ผมขอถามต่อว่า
 
  กรรมฐานมัชฌิมา ต่างกับกรรมฐานแนวอื่นๆอย่างไร

  จุดเด่นของกรรมฐานมัชฌิมา อยู่ตรงไหน

  มรรคมีองค์ ๘ เป็น มัชฌิมาปฏิปทาอยู่แล้วไม่ใช่หรือ ?

  แล้วทำไมต้องตั้งชื่อว่า กรรมฐานมัชฌิมาอีก ?

  ศีล สมาธิ ปัญญา ก็เป็นลำดับอยู่แล้วไม่ใช่หรือ ?

  ทำไมต้องบอกว่าเป็นแบบลำดับอีกเล่า ?

  อีกอย่างโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ก็แสดงลำดับเอาไว้แล้ว

  อย่าซีเรียส นะครับ แบบว่าถามเผื่อคนอื่่นด้วย จะได้เข้าใจไปพร้อมๆกัน


 

utapati:
อ้างถึง>>>>กรรมฐานมัชฌิมา ต่างกับกรรมฐานแนวอื่นๆอย่างไร   จุดเด่นของกรรมฐานมัชฌิมา อยู่ตรงไหน<<<<กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ
ต่างจากกรรมฐาน อื่น ๆ อย่างไร ?

ถ้าในพระไตรปิฏก ไม่มีความต่าง

ถ้าเทียบในแนว การปฏิบัติ จากสำนักต่างๆในปัจจุบัน นั้น มีความต่างมาก

กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ เป็นกรรมฐานแนวปฏิบัติ
ดังนั้นไม่มุ่งปริยัติ ใช้การเรียนในขณะภาวนา

ผู้สอนต้องปฏิบัติ ได้จริง ถึงจะสอนได้
ถ้าผู้สอนฝึกปฏิบัติไม่ได้ ก็จะสอนไม่ได้

ซึ่งแค่ห้องพระพุทธคุณ ผมเคยคิดว่า พระพุทธคุณไม่มีอะไรมาก พอผมมาภาวนา
กับพระอาจารย์เริ่มตั้งแต่ พระขุททกาปีติธรรมเจ้า ไปเรื่อยๆ นั้นทำให้ผมหมดมานะ
ในความรู้เลยครับ เพราะไม่น่าเชื่อว่าแค่พุทธานุสสติ มีการภาวนาได้ละเอียด
ลึกซึ้งขนาดนี้ ผมเคยว่าตัวเองแน่มาจากวัดยานนาวาในสายกสิณ ตอนนี้เปลี่ยน
องค์กรรมฐาน เป็นพุทธานุสสติ อย่างหมดหัวใจแล้วครับ
อ้างถึง>>>>มรรคมีองค์ ๘ เป็น มัชฌิมาปฏิปทาอยู่แล้วไม่ใช่หรือ ?

  แล้วทำไมต้องตั้งชื่อว่า กรรมฐานมัชฌิมาอีก ?

  ศีล สมาธิ ปัญญา ก็เป็นลำดับอยู่แล้วไม่ใช่หรือ ?

  ทำไมต้องบอกว่าเป็นแบบลำดับอีกเล่า ?

  อีกอย่างโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ก็แสดงลำดับเอาไว้แล้ว<<<<มรรคมีองค์ 8 และโพธิปักขิยธรรม 37 เป็นส่วนหนึ่งของภาควิปัสสนา ของ กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ
อยู่แล้ว
ศีล สมาธิ ปัญญา ก็คือ มัชฌิมา

ผู้ฝึกกรรมฐาน ในปัจจุบันล้วนแล้วฝึก 2 แบบ คือ
1 พยายามฝึกไปอย่างสบาย ๆ ซึ่งก็ได้ผลแตกต่างกันไป รอ ไปเรื่อย ๆ
   การฝึกอย่างนี้ เป็นการฝึกแบบ กามสุขัลลิกานุโยค
2 พยายามฝึกอย่างหนัก เพื่อให้ได้สำเร็จกันไว ๆ มีการข้ามอารมณ์กรรมฐาน ที่สำคัญ ถ้า
  มีบุญบารมีพอก็สำเร็จได้ ส่วนมากจะไม่สำเร็จกัน เพราะเป็นการบำเพ็ญแบบฤาษี
   การฝึกแบบนี้ เป็นการฝึกแบบ อัตตะกิละมะถานุโยค

กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ
ไม่มุ่งให้ศิษย์ฝึกด้วยความสะบาย แต่สอนด้วยความเพียรอย่างปกติ ไม่เร่ง ไม่ลัด ไม่ข้ามขั้นตอน
ไม่มุ่งให้ศิษยฝึกบำเพ็ญด้วยการทรมานตน ด้วยตบะภายนอก

การฝึกเป็นลำดับ นั้นเป็นสิ่งที่ความสำคัญอย่างมาก
ผมได้เรียนกับพระอาจารย์ เรื่องลำดับพระกรรมฐาน แล้วผมกับฝึกได้ดี
กว่า กสิณอีก เวทนาดับได้จริง นั่งได้เป็นวัน ๆ ก็เพราะกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ


การถามจะตอบก็ลำบาก เพราะผมไม่ชอบนั่งพิมพ์เท่าไหร่ครับ
ดังนั้นขอตอบเพียงเท่านี้ ผมเชื่อว่า ศรัทธาว่า ทุกท่านที่มาเป็นศิษย์อาจารย์
คงได้เห็น และภาวนาได้กันบ้างแล้ว ผมดูอย่างคุณฟ้าใส คุณทินกร คุณกัลยา คุณธวัชชัย คุณนาทนพิท คุณแอ็ก
คุณสาธุ คุณนิมิต คุณปกรณ์ คุณวิโรจน์ คุณณัฏฐพลสันต์ คุณแสนหวาน คุณหวานใจ เป็นต้น น่าจะปฏิบัติก้าวหน้าแล้วนะครับ
ส่วนผมได้ผลจากการรักษาโรค มะเร็งต่อมลูกหมาก ก็ได้เรียนกับพระอาจารย์โดยบังเอิญที่วัดมหาธาตุ

คงจะตอบได้ไม่เคลียร์ นะครับ

raponsan:

กรรมฐานของคุณอุทาปาติ น่าจะก้าวหน้ากว่าหลายๆคน

ผมขออนุโมทนาครับ

ส่วนตัวผมไม่ได้ฝึกเลย และแถมมีความรู้เกี่ยวกับกรรมฐานมัชฌิมาน้อย

สิ่งที่ผมสงสัยมีเยอะ อยากจะถามดังนี้

  - พระราหุล เรียก แนวกรรมฐานที่พระองค์สอนศิษย์ ว่ากรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ หรือเปล่า

  - หากไม่ ใครเป็นคนตั้งชื่อนี้

  - เท่าที่ได้คุยกับพระอาจารย์สนธยา ระดับผู้สืบทอด ต้องเรียนกรรมฐานให้ครบ ๔๐ กอง

สติปัฏฐาน ๔ ต้องเรียนครบทุกฐาน ในกรณีที่เรียนครบทุกอย่างแล้วสำเร็จ

ก็จะเป็นอรหันต์ประเภท ปฏิสัมภิทัปปัตโต เป็นอรหันต์ที่มีอภิญญาสูงสุด แบบพระโมคคัลลานะ

   ความเห็นผมเบื้องต้นคิดว่า กรรมฐานมัชฌิมา เป็นการสอนแนวปฏิสัมภิทัปปัตโต

  แต่อาจารย์บอกว่า หากได้อุุปจาระสมาธิแล้ว ถ้าใครไม่ต้องการฝึกฌาน ก็แยกไปขึ้นวิปัสสนาได้

เลย ไปเป็นวิปัสสก หรือ สุกขวิปัสสโก ได้

  - จุดเด่นของกรรมฐานแบบมัชฌิมา เท่าที่ได้เห็นในขณะนี้ ซึ่งอาจเร็วเกินไปที่จะพูด

แต่ขอให้คิดว่า เป็นหัวข้อเอาไว้คุยกัน คือ การแบ่งการฝึกเป็นขั้นย่อยๆหลายขั้น และมีการอธิบาย

การเดินจิตที่พิสดาร ไม่เหมือนกับแนวอื่่นๆ

   สมาชิกท่านใด มีความเห็นอย่างไร ช่วยแถลงหน่อยครับ
 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป