เรื่องทั่วไป > ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน)

ขอความรู้เรื่อง บทสวด ยันทุน ... ด้วยครับ

(1/1)

paisalee:
ิขอความรู้เรื่อง บทสวด ยันทุน ... ด้วยครับ

ว่าจะสวดตอนไหน มีความเป็นมาอย่างไร ขอท่านผู้รู้ช่วย เล่าให้ฟังด้วยครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 :c017:

raponsan:

อ้างอิง
หนังสือ พระปริตรธรรม โดยพระคันธสาราภิวงศ์ ธรรมาจริยะ อภิวังสะ วัดท่ามะโอ ลำปาง

raponsan:
พระคาถายันทุนเก้าชั้น (ของเก่าเก็บ) และอานิสงส์ของคาถายันทุนเก้าชั้น
พระคาถายันทุนเก้าชั้น

1. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "อาทิตย์" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

2. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "จันทร์" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

3. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "อังคาร" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

4. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "พุธ" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

5. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "เสาร์" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

6. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "พฤหัส" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

7. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "ราหู" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

8. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "ศุกร์" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

9. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "เกตุ" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

อานุภาพดาวนพเคราะห์นั้น สามารถคุ้มครองเราให้พ้นจากการเคราะห์ร้าย กลายเป็นเคราะห์ดี หรือหนักกลายเป็นเบา ทำให้ศํตรูกลายเป็นมิตร ทำให้คนที่เกลียดชังเรากลายเป็นรักใคร่ หรือแม้เมื่อพระราหูดวงร้ายเสวยอายุ ดาวอื่นๆอีกทั้งเจ็ดแปดดวงที่เป็นมิตรกับเราอยู่นั้นก็จะเมตตาช่วยป้องกันมิ ให้พระราหูดวงร้ายเสวยอายุแก่เราได้ ชีวิตของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ย่อมเกี่ยวสัมพันธ์อยู่ในอำนาจของดวงดาวทั้ง เก้าดวง

ถ้าเราสวดมนต์จำเริญพระคุณพระนพเคราะห์เป็นประจำแล้ว เราจะมีอายุยาวนาน ปราศจากโรคาพาธและอุปัทวันตรายต่างๆ จะเจริญด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และประสบโชคดี มีความเจริญก้าวหน้าไปตลอดกาล ซึ่งคาถานั้นชื่อว่า "ยันทุนเก้าชั้น"

คาถายันทุนเก้าชั้นนี้เป็นของเก่า ซึ่ง พ.ต. ล้วน สิงหทัต คัดลอกออกจากตำราสมุดข่อยเก่าที่ชำรุด และท่าน พ.ต. ล้วน สิงหทัต ท่านได้ปฏิบัติมาเป็นเวลา 40 ปีเศษ ท่านบอกว่าได้รับความสุขสบายตลอดมา เวลานี้ท่านมีอายุร่วม 80 ปีแล้ว (ณ เวลาที่คัดลอกดังเดิมของท่านเจ้าอาวาส) อาตมาก็ได้รับถวายมาจากท่าน และก็ปฏิบัติตลอดมาตลอดทุก ๆ วัน

ตั้งแต่ได้รับมา อาตมาเห็นว่าเป็นของดีมาก จึงจัดพิมพ์แจกเพื่อเป็นวิทยาบรรณาการแด่ท่านที่มีความสนใจเพื่อปฏิบัติดู อาจจะได้รับผลตามความปรารถนา อาตมาเคยพบแต่ "ยันทุนสามชั้น" ไม่เคยพบ "ยันทุนเก้าชั้น" เลย ถ้าหากเป็นความดีในส่วนแห่งคาถานี้ ขอให้เป็นของเจ้าของตำรานี้ เมื่อท่านได้รับคาถายันทุนเก้าชั้นนี้ไปแล้ว ขอให้ท่านจงปฏิบัติทุกวันอย่าให้ขาด จะได้รับผลดีในไม่ช้า

"สังจังเว อะมะตะวาจา" "ธัมโมหะเว รักขะติ ธัมมะจารี"
(ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย) (ธรรม แลย่อมรักษา ผู้ประพฤติ ธรรม)
พระครูนนทปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสเสาธงหิน
บางใหญ่ นนทบุรี
(ท่านผู้คัดลอกเดิมจากท่าน พ.ต. ล้วน สิงหทัต)

หมายเหตุหากท่านเจ้าของตำราหรือลูกหลานที่เกี่ยวข้องมาพบ อาตมาขอกราบขอขมา ณ ที่นี้หาได้ลบหลู่หรือหาได้มาประจานท่าน หากแต่พิมพ์โดยรักษาเนื้อความเท่าที่จะพบได้มาจากที่คนมาวางตำราทิ้ง ตัวอาตมาเสียดายของเก่าดีๆนี้จึงปรารถนาพิมพ์แจกเป็นธรรมทานเท่านั้น อาตมาเป็นพระลูกวัดอยู่ ณ วัดลาดสิงห์อยู่แล้วมาเจอเข้าเลยเสียดายของดีเช่นนี้เท่านั้น ขอกล่าวแค่นี้และขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม

ที่มา  board.palungjit.org/f17/พระคาถายันทุนเก้าชั้น-ของเก่าเก็บ-และอานิสงส์ของคาถายันทุนเก้าชั้น-274173.html

อภยปริตร (พระคาถายันทุน)
พระคาถายันทุน
 ให้ท่องนะโม 3 จบก่อน
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุส สุปินัง อะกันตัง พุทธนุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

 พระคาถายันทุนบทนี้ ใช้สำหรับสวดป้องกันอันตรายต่างๆ แม้ว่าเกิดนิมิตฝันไม่ดี เกิดอาเพศสังหรณ์ใจไปในทางที่ไม่ดีให้สวดพระคาถานี้จะกลับให้เกิดเป็นความดี ขึ้น แม้จะมีเคราะห์ร้ายต่างๆ เกิดขึ้นให้ทำน้ำมนต์อาบเสียด้วยพระคาถานี้ บำบัดอันตรายให้หายสิ้นไปได้ หมั่นจำเริญภาวนาไว้ เกิดสิริมงคลลาภยศดีนักแลฯ

ที่มา www.thammachuk.com/อภยปริตร-พระคาถายันทุน.html

องค์พระคาถายันทุนเก้าชั้น
องค์พระคาถายันทุนเก้าชั้น สำหรับผู้ที่มีเคราะห์ ฝันร้ายหรือดวงตกให้สวดภาวนา พระคาถายันทุนเก้าชั้น สามารถคุ้มครองผู้ภาวนาให้พ้นจากเคราะห์ร้าย กลายเป็นโชคดีหรือหนักเป็นเบา

1. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย "อาทิตย์" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
2. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย "จันทร์" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
3. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย "อังคาร" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

4. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย "พุธ" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
5. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย "พฤหัสบดี" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
6. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย "ศุกร" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

7. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย "เสาร์" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
8. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย "ราหู" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
9. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย "เกตุ" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

พุทธานุภาพของ องค์พระคาถายันทุนเก้าชั้น
- สามารถคุ้มครองดวงชะตา ผู้ภาวนาให้พ้นจากเคราะห์ร้ายอันตราย กลับกลายเป็นโชคดี หรือผ่อนหนักให้เป็นเบา

- ทำให้คนที่คิดเป็นศัตรู กลับกลายเป็นมิตร เกลียดชังกลายกลับมารัก

- เมื่อพระราหูดวงเราย้ายเข้าเสวยอายุ ดาวอื่นๆ ที่เป็นมิตรกัน จะแผ่รังสีมาช่วยป้องกัน มิให้ราหูทำอันตรายแก่เราได้

- ทำให้ได้รับความสุข อยู่ร่มเย็นสบายและจะมีอายุยืนยาวนาน
พระคาถา ยันทุน พระปริต เคล็ดแก้ฝันร้าย คาถา พระคาถาต่างๆ

ที่มา www.thammachuk.com/อภยปริตร-พระคาถายันทุน.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ