เรื่องทั่วไป > forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน

ทีมอาสาสมัครโซล่าร์เซลล์ ของอ.นันท์ ภักดี ย้ายไป ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

(1/1)

patra:
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อีสาน ร่วมกับ
อ.หนึ่ง อ.เบิร์ด อ.หน่อย ทีมอาสาสมัครโซล่าร์เซลล์ ของอ.นันท์ ภักดี
สร้างระบบไฟฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

จะย้ายไป ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
เลขที่ ๙๘/๑ ม.๒ บ.ท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐

ห่างจากเขื่อนขุนด่านปราการชล ๒๐๐ เมตร
จะย้ายไปวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ต.ค.นี้ ให้ติดตามข่าวสารได้ที่

081-293-8319

http://www.facebook.com/peerapong.aod
http://www.facebook.com/EngineerESU

ยังเปิดรับ บริจาค และ ประสานงาน โซล่าร์ช่วยผู้ประสพภัย อยู่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ