ธรรมะสาระ > สนทนาธรรม ทั่วไป ตามความชอบใจของท่าน

ศิษย์ท่านอาจารย์ได้อ่านเล่มนี้หรือยัง

(1/4) > >>

fasai:
เป็นหนังสือที่ท่านมอบไว้ให้ตอนมาเยี่ยมกัน ท่านบอกเป็นหนังสือที่ท่านพิมพ์แจกในวันอุปสมบถ
ฟ้าใสก็อาศัยหนังสือเล่มนี้อ่าน เป็นแนวทางการปฏิบัติมาตลอด
ในหนังสือประกอบด้วยเรื่อง
เนกขัมมะบารมี
ภาวนากถา
รู้อย่างไรในธรรมธาตุ
เมื่อปฏิบัติสมาธิ รู้อย่างไรในสมาธิ
มหาสติปัฏฐาน 4
สัญญา 10
ธรรมสัญจร
ความเศร้าหมองของผู้บำเพ็ญตบะ

ธัมมะวังโส:

 เพิ่มภาพปกหนังสือให้แล้วนะ
 เพราะถ้าไม่เป็นสมาชิก จะไม่เห็นภาพปกหนังสือ
 มีคนโทรมาถามอาจารย์ ว่าหนังสืออะไร?

ทินกร:
แต่ว่าไปนะครับ กระผมว่าเข้าน่าจะสมัครเข้ามา จะได้ดูรูปอื่นๆ ได้ด้วย

บุญเอก:
ผมไม่ใช่ศิษย์ แต่ผมอยากบ้างต้องทำอย่างไรครับ มีหนังสือกี่เล่มของพระอาจารย์ :D

kittisak:
 :25:

อยากอ่านครับ ต้องทำอย่างไรครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป