กรรมฐาน มัชฌิมา > ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน

อยากสอบถามครับว่า นั่งนานๆแล้วปวดขา ปวดหัวเข่า ต้องทำยังไงครับ

(1/1)

แพนด้า:
อยากสอบถามครับว่า นั่งนานๆแล้วปวดขา ปวดหัวเข่า ต้องทำยังไงครับ
 
หมายถึง หลังจากการนั่งกรรมฐาน ควรทำอย่างไร ให้ครับ ให้หายปวดเข่า ปวดขาทำอย่างไร ครับ

ขอบคุณครับ....

    มีหลายท่านสอนผมว่า ให้ภาวนา ว่า ปวดหนอ ปวดหนอ

   จนผมสามารถ กำหนดได้ว่ามันปวดมาก ๆ ปวดอย่าง ทรมาน ด้วยครับ

  รบกวนท่านที่มีประสบการณ์ การนั่งกรรมฐาน ช่วยถ่ายทอดความรู้ด้วยครับ
 :c017: :c017: :c017:
 

PRAMOTE(aaaa):
อาการเข้าคืบเข้าสับ พระปีติ
   ก็จะเป็นอยู่เป็นช่วง
   ถ้าหากจะให้แชร์...ก็คงต้องบอกว่ากลับไปที่การงานสามอย่าง
   การงานไม่ครบ ปัคคหะนิมิตหาย ก็คือจุดตั้งนิมิตหาย วางจุดใหม่แล้วก็ผนวกลม ดึงลมแรงๆ นําพุทโธกลับบ้าน ไปตั้งที่ฐานจิต แล้วว่าบริกรรมนิมิต(คําบริกรรมนิมิตต่อ)
      ถ้าปวดมากก็ใช้ผนวกดึงลมหายใจ หนึ่งคู่ ตั้งมั่นในฐานจิต แล้วก็กลับเข้าการงานสามอย่าง เช็คให้ครบอยู่ตลอด
      นิมิตจุดห้ามหาย เพราะตรงนั้นเป็นภาชนะ รองรับพุทโธ เป็นหัวใจ
       จุดไม่หายงานไม่หายก็เข้าปีติธรรมได้ไว
        ไม่ควรส่งจิตไปดูตรงที่ปวด ให้ทิ้งกาย ก็จะข้ามรูป พระลักษณะได้ไว ตามที่ตั้งใจ ควรมุ่งอยู่กับการงาน
      อาการต่างจะทุเลาเบาบางไปตาม  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
     
      ส่วนการกําหนดหนอ นั้นเป็นวิปัสสนา ของบางสํานักการสอน ไมขออธิบายตรงนั้น
       แต่ใน นิมิตสามประการก็มีวิปัสสนาอยู่ที่ การผนวกลมอุเบกขา อยู่แล้ว จึงไมต้องทําวิปัสสนาอื่นให้เป็นเรื่องยากและซําซ้อน
       เพราะถ้าจิตออกไปยุ่งเกี่ยวที่อาการปวด
       การงานก็ไม่ครบ รูปกําลังรวมสมถะยังไม่มั่นคง จะยิ่งทําให้ปวดหนักกว่าเดิม
       เพราะจิตออกงานรวมไม่ได้ เรียกว่าสมาธิไม่รวม
       แต่ถ้าสมาธิรวมตามนิมิตสามประการ คิดว่าสมถะสมาธิต้องข่มความเจ็บปวดนั้นได้ เพราะมีองค์ธรรมพระปีติช่วยให้รู้สึกว่ามีแต่เบาบาง หรือเห็นว่ามี แต่ทนได้ ก็เหมือนมีแต่ไม่เห็น
        จุดสําคัญนิมิตสามประการอย่าขาดก็จะพาให้เราอยู่รอดปลอดภัย
       ไม่นานเท่าไรก็จะหายไปเอง
       แต่  บริกรรมนิมิต
                 ปัคคหะนิมิต
                 อุเบกขานิมิต   
                    อย่าได้ขาด
       

ธัมมะวังโส:
สำหรับเรื่องการเป็นเหน็บชา ปวดเข่า ปวดขา ปวดน่อง ปวดเอว เมื่อยขบ อ่อนล้า จากการภาวนานั้นเป็นสัญญาณที่ดี นะจ๊ะเพราะ เป็นธรรมชาติ ธรรมดาต้องเป็นอย่างนั้นเอง

  เรามีความเจ็บเป็น ธรรมดา เราไม่ล่วงพ้นความเจ็บนั้นไปได้

ดังนั้นเวลาพระอาจารย์ นั่งกรรมฐานเป็นวัน ๆ ก็มีอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดน่อง เหน็บชา เช่นเดียวกัน แก้ไขด้วยการคลาย อิริยาบถ คือเปลี่ยนท่าทาง ดังนั้นในระหว่างที่เป็นสมาธิอยู่นั้น จิตสงบ ก็จะคลายจากทุกขเวทนา ในช่วงนั้น เข้าสภาพ กายสุข จิตสุข สองอย่างด้วยกัน กายสงบระงับ จิตสงบระงับ

  ดังนั้นไม่มีวิธีการอื่น ๆ หรอกนะจ๊ะ ที่จะทำให้หายจาก ความเจ็บนี้ไปได้ ดังนั้นจิตนิ่ง คือจิตที่ปล่อยวาง ปล่อยให้เป็น อุเบกขาจิต อย่างนั้นเมื่อออกจาก กรรมฐานก็รักษา อุเบกขาจิต นี้ไว้ คลายอิริยาบถไปตามเหตุปัจจัยที่ควร นะจ๊ะ

 เจริญธรรม / เจริญพร

  ;)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ