[forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน ] ปาฏิหาริย์เจ้าแม่กวนอิม.! เมื่อ..หลวงพ่อจรัญ เผชิญหน้ากับเทพธิดาวาจาสิทธิ์ โดย raponsan ตุลาคม 21, 2017, 07:14:53 AM
[forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน ] ครบ ๑๒ ปี องค์การยูเนสโกประกาศยกย่อง "ท่านพุทธทาสภิกขุ" เป็นบุคคลสำคัญของโลก โดย raponsan ตุลาคม 21, 2017, 06:58:00 AM
[forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน ] ธรรมัสสวนะสามัคคี ธรรมะ ถวายพระราชา ประเพณีหนึ่งเดียวเมืองดอกบัว โดย raponsan ตุลาคม 21, 2017, 06:50:07 AM
[ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด] Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560 โดย นักเดินทาง ตุลาคม 21, 2017, 01:01:46 AM
[ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด] Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560 โดย ธัมมะวังโส ตุลาคม 20, 2017, 05:42:37 PM
[forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน ] Re: 'โสดาบัน' ที่หลวงพ่อสมเด็จ เล่าให้ฟัง โดย ประสิทธิ์ ตุลาคม 20, 2017, 08:52:33 AM
[ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน)] Re: (ชมภาพ) ปราสาทหินลายไม้ วัดเขาวันชัยนวรัตน์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย ประสิทธิ์ ตุลาคม 20, 2017, 08:50:05 AM
[forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน ] Re: ‘เป้าหมายที่แตกต่าง...บนเส้นทางแห่งกุศล’ โดย ประสิทธิ์ ตุลาคม 20, 2017, 08:45:11 AM
[forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน ] Re: "คนเราไม่ได้วิเศษเพราะการกินผักกินเนื้อ แต่วิเศษด้วยการกินเพราะพินิจพิจารณา" โดย ประสิทธิ์ ตุลาคม 20, 2017, 08:44:48 AM
[forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน ] Re: หลวงปู่โต๊ะ นิมิตเห็น "เจ้าแม่กวนอิม" บอกว่า "ให้ฉันเจทุกปี" โดย ประสิทธิ์ ตุลาคม 20, 2017, 08:44:30 AM
[forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน ] หลวงปู่โต๊ะ นิมิตเห็น "เจ้าแม่กวนอิม" บอกว่า "ให้ฉันเจทุกปี" โดย raponsan ตุลาคม 20, 2017, 07:01:56 AM
[forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน ] "คนเราไม่ได้วิเศษเพราะการกินผักกินเนื้อ แต่วิเศษด้วยการกินเพราะพินิจพิจารณา" โดย raponsan ตุลาคม 20, 2017, 06:45:29 AM
[forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน ] ‘เป้าหมายที่แตกต่าง...บนเส้นทางแห่งกุศล’ โดย raponsan ตุลาคม 20, 2017, 06:27:38 AM
[forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน ] “10 ผลเสียต่อสุขภาพ” จากการเล่นสมาร์ทโฟนนานเกินไป โดย raponsan ตุลาคม 20, 2017, 06:11:53 AM
[forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน ] Re: มังเขี่ย โดย PRAMOTE(aaaa) ตุลาคม 19, 2017, 04:50:36 PM
[ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน)] Re: (ชมภาพ) ปราสาทหินลายไม้ วัดเขาวันชัยนวรัตน์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย PRAMOTE(aaaa) ตุลาคม 19, 2017, 04:47:26 PM
[ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน)] Re: (ชมภาพ) ปราสาทหินลายไม้ วัดเขาวันชัยนวรัตน์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย raponsan ตุลาคม 19, 2017, 12:49:00 PM
[ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน)] Re: (ชมภาพ) ปราสาทหินลายไม้ วัดเขาวันชัยนวรัตน์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย raponsan ตุลาคม 19, 2017, 12:36:38 PM
[ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน)] Re: (ชมภาพ) ปราสาทหินลายไม้ วัดเขาวันชัยนวรัตน์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย raponsan ตุลาคม 19, 2017, 12:00:41 PM
[ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน)] Re: (ชมภาพ) ปราสาทหินลายไม้ วัดเขาวันชัยนวรัตน์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย raponsan ตุลาคม 19, 2017, 11:49:47 AM