Topic 25440 25440   การชำระจิตของตนให้ขาว ( ผ่องใส บริสุทธิ์ )  อ่าน 5 ครั้ง
  Topic 25437 25437   ถาม ทำไม พอจ จึงบอกว่า คนต่างศาสนา ลัทธิ ไม่ควรรู้ข้อความ ทาง พระไตรปิฏก  อ่าน 5 ครั้ง
  Topic 25436 25436   ถาม ปวารณา คืออะไร ครับ ไม่ค่อยจะเข้าใจ  อ่าน 3 ครั้ง
  Topic 25433 25433   ถาม หินยาน คืออะไร ครับ  อ่าน 1 ครั้ง
  Topic 25431 25431   สำหรับที่ท่านได้ขึ้น กรรมฐาน เป็นศิษย์แล้ว ก็พยายามขวนขวาย ศึกษา ข้อความที่ให้ไว  อ่าน 2 ครั้ง
  Topic 25430 25430   ถาม พอจ ครับ ผมว่า พุทโธ อย่างเดียวแก้ปัญหา อะไรไม่ได้   อ่าน 2 ครั้ง
  Topic 25428 25428   ถาม การถวายเงินพระเป็นบาปหรือป่าวครับ  อ่าน 2 ครั้ง
  Topic 25427 25427   ถาม จะภาวนากรรมฐาน ต้องมีศีล ขั้นพื้นฐาน เท่าไหร่ คะ  อ่าน 1 ครั้ง
  Topic 25426 25426   ถาม พุทโธ วิธีการภาวนา พุทโธ นั้นพระพุทธเจ้าได้บัญญัติ ไว้หรือป่าว ครับ  อ่าน 1 ครั้ง
  Topic 25425 25425   เวลาอยู่ในสังคม เราใช้ บัญญัติ เป็นเครื่องสือสาร  อ่าน 0 ครั้ง
  Topic 25417 25417   ถาม การส่งจิตไปช่วยคนอื่น นี้จัดเป็นบุญหรือไม่ ครับ  อ่าน 0 ครั้ง
  Topic 25416 25416   ผู้สอนธรรมที่ดี พึงต้องรู้ระดับผู้เรียนธรรม  อ่าน 0 ครั้ง
  Topic 25414 25414   ( ชวนจิบและดื่มน้ำอุ่น )  อ่าน 0 ครั้ง
  Topic 25411 25411   ถาม การบรรลุธรรม ในพุทธศาสนา มีกี่แบบ ครับ   อ่าน 1 ครั้ง
  Topic 25410 25410   ถาม กรรมฐาน มีประโยชน์ อย่างไรกับชีวิต จริง ครับ  อ่าน 0 ครั้ง
  Topic 25409 25409   ถาม ผมนึกถึง พอจ เป็นที่พึ่งเวลามีความทุกข์ ก็จะนึกถึง พอจ ว่าขอบารมีช่วยผม  อ่าน 0 ครั้ง
  Topic 25408 25408   สมุทัย อริยสัจจ์ เป็นสิ่งที่ทำให้มีการภาวนา เพราะทำให้รู้จักข้าศึก  อ่าน 0 ครั้ง
  Topic 25406 25406   เมื่อก่อนเคยสงสัยว่า ทำไม พระระดับครูอาจารย์ เวลาป่วย ทำไมไปรักษาตัว  อ่าน 1 ครั้ง
  Topic 25404 25404   ถาม การเลือกทำบุญ อย่างนี้จัดว่า เป็นการทำบุญแบบไหน ครับ แล้วทำอย่างไรจะได้บุญ  อ่าน 0 ครั้ง
  Topic 25403 25403   ถาม การถวายบาตร พระสงฆ์ ที่เป็นโลหะต่าง ๆ เช่น ถวายบาตร หิน หรือ บาตรมรกต   อ่าน 0 ครั้ง