Topic 28357 28357   ถาม หลวงพ่อ ผี มีจริงไหม ?  อ่าน 17 ครั้ง
  Topic 28356 28356   ถาม คนทำสมาธิใหม่ ๆ นั้น จำเป็นต้องเข้าสะกด ทุกคนใช่หรือไม่ครับ  อ่าน 19 ครั้ง
  Topic 28355 28355   ถาม หลวงพ่อ ครับ ตอนนี้คนยุ่งกับเรือ่งทำมาหากิน มากกว่า เรื่องของกรรมฐาน  อ่าน 17 ครั้ง
  Topic 28354 28354   ถาม ตอนนั่งกรรมฐาน รู้สึกปวดขา ควรทำอย่างไร ครับ หลวงพ่อถึงจะหายปวดขา  อ่าน 14 ครั้ง
  Topic 28353 28353   ถาม ถ้าจะต้องนั่งอดทน แล้วทำอย่างไร จะไม่ให้จิตคิดถึงเรื่องที่ปวดชาอยู่  อ่าน 14 ครั้ง
  Topic 28352 28352   ถาม ถ้าจะทำกรรมฐาน แต่ปวดชา แล้วต้องการเหยียดในแบบที่ 2 ต้องทำอย่างไร ครับ  อ่าน 13 ครั้ง
  Topic 28351 28351   ถาม วิสาขบูชา คือ วันอะไร ?  อ่าน 16 ครั้ง
  Topic 28350 28350   ถาม การศึกษากรรมฐาน จำเป็นต้องศึกษากรรมฐาน ทั้ง 40 กองหรือไม่คะ  อ่าน 13 ครั้ง
  Topic 28349 28349   ถาม จะเริ่มต้นศึกษา ใน พุทธานุสสติ กัจจายนะ ทำอย่างไร ครับ  อ่าน 14 ครั้ง
  Topic 28348 28348   ถาม พอจ มีหน้งสือ แจก ให้อ่านศึกษาได้บ้างไหม  อ่าน 15 ครั้ง
  Topic 28346 28346   ถาม จะปฏิบัติ ภาวนา แต่ไม่ค่อยอยากทำสมาธิ จะใช้สมาธิเล็กน้อย ได้หรือไม่ครับ  อ่าน 13 ครั้ง
  Topic 28345 28345   ถาม ผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องชาติหน้า ชาติหลัง แต่เชื่อเพียงชาตินี้   อ่าน 12 ครั้ง
  Topic 28344 28344   ถาม ถ้าผมตั้งเป้าหมาย จะทำพระนิพพาน ในชาตินี้ อย่างนี้มีความผิดไหมครับ  อ่าน 12 ครั้ง
  Topic 28343 28343   ถาม กรรมฐานง่าย ๆ และ ง่ายที่สุด ขอท่านแนะนำหน่อย  อ่าน 10 ครั้ง
  Topic 28342 28342   ถาม วิปัสสนา กับ สมถะ ควรทำอะไรมาก อะไรน้อย ครับ  อ่าน 9 ครั้ง
  Topic 28341 28341   ธรรมปฏิสันถาร จาก ธัมมะวังโส  อ่าน 78 ครั้ง
  Topic 28340 28340   ถาม ไม่ค่อยเห็น พอจ โพสต์ข้อความธรรมให้ได้อ่านเลยครับ  อ่าน 49 ครั้ง
  Topic 28164 28164   ถาม วิสาขบูชา คือ วันอะไร ?  อ่าน 107 ครั้ง
  Topic 27866 27866   ขึ้นกรรมฐาน ไว้ที่วัดพลับ คะแต่ยังไม่ได้ขึ้นกับ พอจ ภาวนาต่อตรงนี้ได้ไหมคะ  อ่าน 156 ครั้ง
  Topic 27865 27865   ถ้าหนูเลิกปฏิบัติไปนานมากแล้ว ถ้าจะปฏิบัติต้องขึ้นกรรมฐาน อีกหรือป่าวคะ  อ่าน 134 ครั้ง