Topic 29211 29211   ถาม แล้ว การทำพุทโธ ในสายหลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ ละครับ ใช่แบบมูลกรรมฐานหรือไม่  อ่าน 10 ครั้ง
  Topic 29210 29210   ถาม วิชากรรมฐานในแนวทาง หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ใช่ แนวทางมูลกรรมฐานหรือไม่   อ่าน 8 ครั้ง
  Topic 29209 29209   ถาม วิชชาธรรมกาย กับ มูลกรรมฐานแตกต่างกันไหม   อ่าน 10 ครั้ง
  Topic 29208 29208   ถาม สติปัฏฐาน 4 แนวพม่า ไม่ดีหรือครับ  อ่าน 10 ครั้ง
  Topic 29207 29207   ถาม การศึกษาระหว่าง สติปัฏฐาน 4 และ มูลกรรมฐาน อันไหน น่าศึกษามากกว่า ครับ  อ่าน 6 ครั้ง
  Topic 29206 29206   ถาม แล้ววิชา มัชฌิมา แบบลำดับ ใช่ มูลกรรมฐาน หรือ ไม่   อ่าน 4 ครั้ง
  Topic 29205 29205   ถาม โยชนา กัจจายนะ ไม่มี มูลกรรมฐาน ใช่หรือไม่ครับ   อ่าน 3 ครั้ง
  Topic 29204 29204   ถาม อยากให้ พอจ เปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์เสียง มาก ๆ คะ   อ่าน 4 ครั้ง
  Topic 29203 29203   ถาม ในสมัยครั้งพุทธกาลมี การบันทึกเรื่องราวกี่สายในกัจายนะ   อ่าน 2 ครั้ง
  Topic 29202 29202   ถาม อยากให้ พอจ เล่าความเป็นมา ของ มูลกรรมฐาน กัจจายนะหน่อย คะ  อ่าน 2 ครั้ง
  Topic 29201 29201   มูลกรรมฐาน มี ๘ หมวด โครงสร้างก็คือ อริยะมรรค นั่นเอง  อ่าน 5 ครั้ง
  Topic 29121 29121   ถาม ผมอยากได้ ส.ค.ส. ประเภทวัตถุมงคล พอจ ไม่มีแจกศิษย์หรือครับ  อ่าน 82 ครั้ง
  Topic 29120 29120   ถาม ในการฝึกสมาธิ ควรหวังผล อะไรมากที่สุด  อ่าน 37 ครั้ง
  Topic 29119 29119   ถาม ในกรรมฐานมีการฝึกเคลื่อนไหว ด้วยหรือไม่ครับ  อ่าน 30 ครั้ง
  Topic 29118 29118   ถาม ถ้าอย่างนั้น ขณิกะสมาธิหวังผลอะไร อุปจาระสมาธิหวังผลอะไร อัปปนาสมาธิหวังผลอะ  อ่าน 29 ครั้ง
  Topic 29116 29116   รวมข้อความจาก Facebook 3 สั้นๆ  อ่าน 154 ครั้ง
  Topic 29115 29115   ข้อความ ถึง ท่านที่เป็นศิษย์ ปี พ.ศ. 2564 จาก Facebook 3  อ่าน 184 ครั้ง
  Topic 29109 29109   ส.ค.ส. แก่ ทุกท่านขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นในเทศกาลส่งท้ายปี 2563 ต้อนรับ 2564  อ่าน 44 ครั้ง
  Topic 29091 29091   หลวงพ่อสบายดีหรือป่าว ครับ  อ่าน 42 ครั้ง
  Topic 29089 29089   พ.ศ.2564 ปีนี้แจกหน้งสือเป็น ส.ค.ส. สำหรับปีนี้แจก เป็น ไฟล์ PDF  อ่าน 47 ครั้ง