Topic 28762 28762   ไม่ได้อ่านข้อความอะไรทั้งสิ้ง ในช่วงเข้าพรรษา ในระหว่างเข้ากรรมฐาน ต้องขออภัย  อ่าน 92 ครั้ง
  Topic 28599 28599   ถาม ทำไม พอจ จึงพยายามเผยแผ่ กรรมฐาน ทั้ง ๆ ที่คนสมัยนี้ไม่มีใครสนใจ  อ่าน 146 ครั้ง
  Topic 28598 28598   ครูอาจารย์ท่านถามว่า  อ่าน 122 ครั้ง
  Topic 28417 28417   เข้าพรรษาปี พ.ศ. ๒๕๖๓  อ่าน 2971 ครั้ง
  Topic 28357 28357   ถาม หลวงพ่อ ผี มีจริงไหม ?  อ่าน 201 ครั้ง
  Topic 28356 28356   ถาม คนทำสมาธิใหม่ ๆ นั้น จำเป็นต้องเข้าสะกด ทุกคนใช่หรือไม่ครับ  อ่าน 167 ครั้ง
  Topic 28355 28355   ถาม หลวงพ่อ ครับ ตอนนี้คนยุ่งกับเรือ่งทำมาหากิน มากกว่า เรื่องของกรรมฐาน  อ่าน 164 ครั้ง
  Topic 28354 28354   ถาม ตอนนั่งกรรมฐาน รู้สึกปวดขา ควรทำอย่างไร ครับ หลวงพ่อถึงจะหายปวดขา  อ่าน 150 ครั้ง
  Topic 28353 28353   ถาม ถ้าจะต้องนั่งอดทน แล้วทำอย่างไร จะไม่ให้จิตคิดถึงเรื่องที่ปวดชาอยู่  อ่าน 148 ครั้ง
  Topic 28352 28352   ถาม ถ้าจะทำกรรมฐาน แต่ปวดชา แล้วต้องการเหยียดในแบบที่ 2 ต้องทำอย่างไร ครับ  อ่าน 154 ครั้ง
  Topic 28351 28351   ถาม วิสาขบูชา คือ วันอะไร ?  อ่าน 159 ครั้ง
  Topic 28350 28350   ถาม การศึกษากรรมฐาน จำเป็นต้องศึกษากรรมฐาน ทั้ง 40 กองหรือไม่คะ  อ่าน 191 ครั้ง
  Topic 28349 28349   ถาม จะเริ่มต้นศึกษา ใน พุทธานุสสติ กัจจายนะ ทำอย่างไร ครับ  อ่าน 163 ครั้ง
  Topic 28348 28348   ถาม พอจ มีหน้งสือ แจก ให้อ่านศึกษาได้บ้างไหม  อ่าน 149 ครั้ง
  Topic 28346 28346   ถาม จะปฏิบัติ ภาวนา แต่ไม่ค่อยอยากทำสมาธิ จะใช้สมาธิเล็กน้อย ได้หรือไม่ครับ  อ่าน 124 ครั้ง
  Topic 28345 28345   ถาม ผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องชาติหน้า ชาติหลัง แต่เชื่อเพียงชาตินี้   อ่าน 131 ครั้ง
  Topic 28344 28344   ถาม ถ้าผมตั้งเป้าหมาย จะทำพระนิพพาน ในชาตินี้ อย่างนี้มีความผิดไหมครับ  อ่าน 112 ครั้ง
  Topic 28343 28343   ถาม กรรมฐานง่าย ๆ และ ง่ายที่สุด ขอท่านแนะนำหน่อย  อ่าน 92 ครั้ง
  Topic 28342 28342   ถาม วิปัสสนา กับ สมถะ ควรทำอะไรมาก อะไรน้อย ครับ  อ่าน 103 ครั้ง
  Topic 28341 28341   ธรรมปฏิสันถาร จาก ธัมมะวังโส  อ่าน 445 ครั้ง