Topic 27081 27081   ถาม เป้าหมายจริง ในการทำสมาธิ พุทธานุสสติ คือ อะไร ครับ ท่าน  อ่าน 49 ครั้ง
  Topic 27080 27080   ถาม การฝึกสมาธิ แบบลำดับ นี้ ต้องฝึกทุกฐานหรือ ไม่  อ่าน 41 ครั้ง
  Topic 27079 27079   ถาม ภาวนาอย่างไร เบื้องต้นใน กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ  อ่าน 45 ครั้ง
  Topic 26970 26970   บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส  อ่าน 569 ครั้ง
  Topic 26948 26948   วัฏฏะสงสาร พึงรู้จักเข็ด  อ่าน 80 ครั้ง
  Topic 26947 26947   การบรรลุธรรรม ตามลำดับ   อ่าน 73 ครั้ง
  Topic 26946 26946   หลักธรรม ก่อนเวันอาสาฬหบูชา 2562  อ่าน 53 ครั้ง
  Topic 26879 26879   ถาม ถ้าไม่ฝึกกรรมฐาน แบบ สมถะ มีการฝึก วิปัสสนา แบบที่ไม่ต้องมี สมถะ หรือ ไม่คะ  อ่าน 95 ครั้ง
  Topic 26878 26878   ถาม ความเป็นผู้ใหญ่ และ เด็ก ที่ พอจ บรรยายนั้นหมายถึงอย่างไร ฟังแล้วไม่เข้าใจ  อ่าน 77 ครั้ง
  Topic 26877 26877   ถาม คำว่า ยิ่งไปสูง ยิ่งน้อยลง ไม่เข้าใจครับ ขอ พอจ ขยายความ  อ่าน 81 ครั้ง
  Topic 26874 26874   ธรรมชาติ ของสังขาร(คือร่างกาย ) มีความแก่ ความเจ็บ และ ความตาย เป็นธรรมดา  อ่าน 90 ครั้ง
  Topic 26872 26872   ถาม อะไร เป็นของที่ข้ามได้ยาก ในการภาวนา  อ่าน 99 ครั้ง
  Topic 26870 26870   ถาม การได้สมาธิ จำเป็นต้องรู้ทุกครั้ง หรือ ไม่คะ  อ่าน 67 ครั้ง
  Topic 26869 26869   ถาม วิปัสสนา จำเป็นต้องมีทุกครั้งหรือไม่ คะ  อ่าน 84 ครั้ง
  Topic 26866 26866   ถาม พอจ คะ รู้สึกโดดเดี่ยวมากคะ ในการปฏิบัติภาวนา   อ่าน 89 ครั้ง
  Topic 26865 26865   ทบทวนกรรมฐาน ให้คล่องแคล่ว  อ่าน 72 ครั้ง
  Topic 26864 26864   ถาม การทรงธรรมกรรมฐาน คือ อย่างไรเจ้าคะ ต้องทำอย่างไร  อ่าน 69 ครั้ง
  Topic 26863 26863   ถาม สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ นั่นหมายความว่า  อ่าน 88 ครั้ง
  Topic 26862 26862   การมองในปัจจุบัน นั้นสำคัญกว่าการมองในอดีต และ อนาคต  อ่าน 78 ครั้ง
  Topic 26861 26861   ขอบคุณทุกท่าน ที่คอยดูแล ส่งเสริมธรรมทานกับ ธัมมะวังโส ให้ทำงาน ปิดทองหลังพระ  อ่าน 66 ครั้ง