116 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก (3 Spiders)
Niratha pomnawin