ผู้เขียน หัวข้อ: แม่บท สมาธิตั้งมั่นได้เพราะว่า  (อ่าน 289 ครั้ง)

dhammawangso

  • Administrator
  • ผู้อุปถัมภ์
  • *****
  • กระทู้: 205
    • ดูรายละเอียด
แม่บท สมาธิตั้งมั่นได้เพราะว่า
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2022, 03:10:36 pm »
แม่บท อะไรเป็นเหตุให้สมาธิมีกำลัง
======================
รูปํ    นาภินนฺทติ   นาภิวทติ   นาชฺโฌสาย   ติฏฺฐติ
ตสฺส     รูปํ   อนภินนฺทโต   อนภิวทโต   อนชฺโฌสาย   ติฏฺฐโต   ยา
รูเป    นนฺทิ    สา   นิรุชฺฌติ   ตสฺส   นนฺทินิโรธา   อุปาทานนิโรโธ
อุปาทานนิโรธา     ภวนิโรโธ     ฯเปฯ     เอวเมตสฺส    เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเป็นความดับแห่งรูป อะไรเป็นความดับแห่งเวทนา
อะไรเป็นความดับแห่งสัญญา อะไรเป็นความดับแห่งสังขาร อะไรเป็นความดับแห่งวิญญาณ?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำถึง ย่อมไม่ดื่มด่ำอยู่. ก็ภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำถึง ย่อมไม่ดื่มด่ำอยู่ซึ่งอะไร.
ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำถึง ย่อมไม่ดื่มด่ำอยู่ซึ่งรูป เมื่อเธอไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำถึง ไม่ดื่มด่ำอยู่ซึ่งรูป ความยินดีในรูปย่อมดับไป เพราะความยินดีของภิกษุนั้นดับไป อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้.
------------------------------------------------
ความไม่เพลิดเพลิน ใน รูป เวทนา สัญญา เป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นได้ไว
เจริญธรรม / เจริญพร