[Facebook ธัมมะวังโส] ให้ข้อธรรมง่าย ๆ ในวันนี้ ภาวนาแบบนี้ถูกใจไหม ? โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:26:08 am
[Facebook ธัมมะวังโส] ครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิตย์นี้แล้ว ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดไปด้วยกั โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:25:08 am
[แม่บท มูลกรรมฐาน] ถาม ขอข้อความธรรมสักนิดครับ พอจ เพื่อเจริญธรรมครับ โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:24:17 am
[Facebook ธัมมะวังโส] โลภภายนอก เราควบคุมไม่ได้ เพราะโลกภายนอก โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:23:01 am
[Facebook ธัมมะวังโส] สิ่งที่ผู้ภาวนา ควรเชื่อเพื่อติดตามพระพุทธเจ้า โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:22:18 am
[Facebook ธัมมะวังโส] ถาม จะพ้นจากอบายภูมิ 4 มีวิธีการอะไรบ้างครับ โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:21:50 am
[Facebook ธัมมะวังโส] ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:21:18 am
[Facebook ธัมมะวังโส] หน้าที่ ของ ธัมมะวังโส ขึ้นอยู่กับพวกท่านเลือกอะไรต่างหาก โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:20:52 am
[Facebook ธัมมะวังโส] Re: สถานการณ์บ้านเมือง ตอนนี้ โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:20:31 am
[Facebook ธัมมะวังโส] สถานการณ์บ้านเมือง ตอนนี้ โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:20:11 am
[Facebook ธัมมะวังโส] #เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่กับสังคม โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:19:36 am
[Facebook ธัมมะวังโส] ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ ในโลกนี้ โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:19:08 am
[มูลกรรมฐาน ทั่วไป] ถาม การฝึกสมาธิ ทำให้ได้กายทิพย์ จริง ๆ ใช่ไหม ท่าน โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:17:19 am
[แม่บท มูลกรรมฐาน] แม่บทธรรมบทใหญ่ โอวาทปาฏิโมกข์ โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:16:52 am
[Facebook ธัมมะวังโส] อริยมรรค มีองค์ 8 แม้กล่าวว่า มี 8 แต่ก็มีคุณสมบัติ โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:15:06 am
[มูลกรรมฐาน ทั่วไป] ถามขอแบบแปลนกุฏิหน่อยครับ เคยเห็นท่านทำไว้ หาไม่เจอ โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:14:35 am
[Facebook ธัมมะวังโส] เส้นทางการภาวนา นั้นเหมาะกับคนมีจริยธรรม วัฒนธรรม ศีลธรรม โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:14:03 am
[Facebook ธัมมะวังโส] อย่าได้ท้อในเส้นทางการภาวนา หมู่มารที่รู้ว่าท่านกำลังสร้างกุศลใหญ่ โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:13:40 am
[Facebook ธัมมะวังโส] ถาม เรียนท่าน ธัมมะวังโส กระผมมีความสนใจในหนังสือ เกี่ยวกับกรรมฐานของท่าน โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:13:14 am
[Facebook ธัมมะวังโส] ถาม ได้ยินว่า ท่านได้สร้างระบบคลาวด์ มีวีดีโอ หนังสือไฟล์เสียง โดย dhammawangso มีนาคม 24, 2022, 08:12:50 am