ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: ผ้าป่ากองทุนสนับสนุนเว็บไซต์ "madchima" โดยคณะกลุ่มศิษย์ภาวนาสระบุรี  (อ่าน 21736 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ธุลีธวัช (chai173)

 • ปัญญา นัตถิ อฌายโต “ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ”
 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +35/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 2905
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
0
รายนามผู้ร่วมปัจจัยทุนสนับสนุนเว็บไซต์ "madchima" และจัดสร้างไตรขมาครูอาจารย์  1. ปราโมทย์, สุชิน  อินทรจันทร์                     1,000.
  2. นงเยาว์, สิบเอกธวัชชัย  แกล้วกล้า                680.
  3. ไพรัตน์  นิลดวง                         500.
  4. ฉลาด  พรมฑัตร์                         300.
  5. นาฏนพิธ  เพชรชาลี                      200.
  6. แม่หลาบ  พรมฑัตร์                      200.
  7. ป้อย้ง  แซ่เลี้ยง, ทองม้วน  สุพันธ์สาย                200.
  8. ธวัชชัย  สุพันธ์สาย                      200.
  9. ศิริพร, เด็กหญิงชัญญาวีร์ และ เด็กหญิงศิรวีร์  พงศ์พิริยะไมตรี       200.
10. นรชัย  ศรีสวัสดิ์เล็ก                      200.
11. คำปัน, ดิ่ง  ชัยแสน                      200.
12. เกษม, ทองสุข, ภูษิต และ ศุภกิจ  พิศงาม             200.
13. กมลพร  คีรี                         200.
14. สุเทพ, ดวงรัตน์, ฤกษ์ชัย, ศุภกร และ กนกวรรณ  ชัยแสน       120.
15. มยุรี  พรมฑัตร์                         100.
16. มนตรี  พรมฑัตร์                         100.
17. เฉลา  หน่ายมี                         100.   
18. เสกสรรค์  คงเกลี้ยง                      100.
19. อรุณ  อึ่งฮวบ                         100.
20. ภพธรรม  ฉายาวาส                      100.
21. อำนวย  จันทรจามร                      100.
22. พูลศักดิ์  เกตุรังสี                         100.
23. ทองใบ  ทองทา                         100.
24. กำธร, ฐาปนี  นาคทิพย์                           100.
25. ธนวัฒน์  แกล้วกล้า                      100.
26. วีรภัทร  แกล้วกล้า                      100.
27. เนติพันธ์  แกล้วกล้า                      100.
28. ชาลี, เด็กหญิงชาลินัน  ดรุณพันธ์ และ สุภาพร  หอมหวล       100.
29. สายพิน  คำอ้าย                         100.
30. เอกพงษ์  แซ่ฟุ้ง, พิมพา  หลวงหนม                100.
31. เสรีรัช  คงวุธ                         100.
32. วิชัย  พูนกอก, สุนิดา  ปฐมวงศ์วุฒิคุณ                100.
33. ลำมูล  อินทรวงศ์, คฑายุทธ์  เพียซ้าย                100.
34. ชินวัตร, วาสนา  สาระวงษ์                   100.
35. ทองเบาะ  เดิมงาม                      100.
36. ธนัชา, วารี  ทาระคำ                      100.
37. รติมา  พรหมมา                         100.
38. บุญชู  เกตุจำปา                         100.
39. สำลี  แก้ววัน                         100.
40. พิมพ์ใจ  อินทรักษ์ พร้อมครอบครัว                100.
41. จรรยวรรธ์, เด็กชายก้าวสู้  สงพิมพ์                100.
42. วารี  แหยมนุช                         100.
43. สมชาย  แก้วทอง, จุรามาศ  สุวิมาย และ ณัฐพล  บุญเกลิม       100.
44. ปรีชา, เด็กชายมงคลชัย  นวนย้อย และ ใหม่  ลูกอินทร์          100.
45. จันทร์เพ็ญ, ถนอม, อัญชลี และ ภานุพงษ์  มูลตรีภักดี          100.
46. เด็กชายวุฒิพงษ์  ปานนท์                           100.
47. ธนากร, เด็กชายวรากร  สวนแฝง และ เพชรรัตน์  จันทร์เยี่ยม       100.
48. ธนชัย, ดรุณี และ มัน  จันทมาตย์                100.
49. วิภาวดี  ลาเหงา                         100.
50. ธวัช  ลาเหงา                         100.
51. มาลี  ลาเหงา                         100.
52. ธนิศร  เข็มลาย                         100.
53. สุดสาย, ตลับ  เปี่ยมพืช                      100.
54. ครอบครัว “ราชนุ้ย”                      100.
55. ครอบครัว “อินทรัตน์”                      100.
56. ชนิศา  สวัสดิโรจน์, นภดล  อินทรัตน์                100.
57. ศรวรรษ  สวัสดิโรจน์                      100.
58. ร.ต.สมพงษ์, เยาวรัตน์  สวัสดิโรจน์                100.
59. วัยริน  อินนพคุณ และ ครอบครัว                        100.
60. จันจิรา  สุวัฒนกุล                              100.
61. วชิรพร, อรพินท์, มิตรภาพ และ ธนิตตา  บรรณเภสัช          100.
62. อุเทน  ศรีสันดา                         100.
63. ทองหล่อ  บุตรอ่อน                      100.
64. ท้องกี  เชื้อกุลา                         100.
65. บุษดี, เด็กชายจักรภัทร  เชื้อกุลา                100.
66. สีไทย  เชื้อกุลา (เสียชีวิตแล้ว)                   100.
67. ชาญณรงค์  แก้วเกลี้ยง                      100.
68. รมิตา  ชัยเจริญ                         100.
69. วิภาวรรณ  ศรีอนันต์                      100.
70. เด็กหญิงภาวินี  ศรีอนันต์                           100.
71. วิทวัส  กองแก้ว                         100.
72. กนกพร  บุณยาภรณ์                      100.
73. ชานุ  สวนไผ่                         100.
74. สยามรัฐ  สุขุม                         100.
75. สังสิทธิ์  สร้อยสนธิ                      100.
76. พิมพ์ลดา  สร้อยสนธิ                      100.
77. ภัทราพร  สร้อยสนธิ                      100.
78. กิตติภัค  พลเรือง                              100.
79. ภัทรวดี  พลเรือง                         100.
80. ธงชัย  คำชมภู                         100.
81. มานะ  เที่ยงตรง                         100.
82. เยียมโซ๊ะ  พอล                         100.
83. ทรัสตรี  ศิริพัฒนกุล                      100.
84. วุฒิภัทร  ติรณะประกิจ                      100.
85. เมธาวรรณ  เหรียญภิญญวัฒน์                   100.
86. พิมพ์มาศ  เหรียญภิญญวัฒน์                   100.
87. สุกฤษฏิ์  เหรียญภิญญวัฒน์                   100.
88. ธีรศักดิ์  เหรียญภิญญวัฒน์                   100.
89. พจนีย์  เหรียญภิญญวัฒน์                   100.
90. ศศิกาญจน์  เหรียญภิญญวัฒน์                   100.
91. กำพล  เหรียญภิญญวัฒน์                           100.
92. เด็กชายพชร  เหรียญภิญญวัฒน์                        100.
93. เพ็ญนภา, เด็กชายชนพัฒน์  เดชชาย                  80.
94. สมสวย, สำรวย  ลาลำโกน                     60.
95. สมรส, บุญมา, พรชัย และ เด็กชายธวัชชัย  ศรีสวัสดิ์            50.
96. อินทิรา  แซ่จ้าว                           50.
97. พิมพ์พันธ์  แซ่พ่าน                        50.
98. พีระรัชน์  ชพีรัชน์                                50.
99. ธนิต  ชนชนะ                           50.
100. มณีรัตน์  ทัพวงศ์                        50.
101. จักรกฤษ, เศกศักดิ์, นัฐพล และ จิรดา  โพธิ์ศรี            50.
102. เภ้า, ประสาน, ตรีวิทย์  สุพันธ์สาย                  40.
103. แสงจันทร์, เด็กหญิงนุชตรา  เพ็ชอินทร                  40.
104. วิชุดา  เบ้ากวางทอง, อรรถพล  ปั่นเมืองปัก               40.
105. มาลัย, มัชธิชา และ เด็กชายธนดล  เหมือนสิงห์            40.
106. เหลือ  สวนแผง, บุญโฮม, อัมพร, เจนจิรา  เงี้ยงขันทอง
        อนันตชัย และ เด็กชายชุติพล  พรหมทัต                40.
107. สมปอง  ปัตตะแวว                        40.
108. สงัด  ไพรี                           30.
109. สนิท  ถือมั่น                           20.
110. สมหมาย  นุชอ่อง                        20.   
111. เด็กชายพรรษา  ธรรมจักร                     20.
112. สุพรรณ  เคลือศิริ                        20.
113. สายหยุด  พุทธิ                           20.
114. จ.ส.อ.อร่าม, สำอาง, อารีรัตน์ และ เด็กกัญญาพัชร  เจริญขำ         20.
115. สมชาติ, เด็กหญิงสรัญญา  โพธิชาติ และ ศันสนีย์  พุทธิ         20.
116. จินตนา  พันธ์เผือก                        20.
117. ธเนศ  ทองมา                           20.
118. เกษม  ประตา                           20.
119. สุรเสกช์  แก้วเกลี้ยง                        20.
120. พรนภา  ต้นแก้ว                           20.
121. สมบูรณ์  คำนวณชอบ                        20.
122. บุญไห้  คำนวณชอบ                        20.
123. ชญานิศ  ไทยศิริ                        20.
124. รัชนีย์  ไทยศิริ                           20.
125. นิศาชล  ยากองโต, สมฤทัช  จันทร์นิมิตร               20.
126. เกษร  ประยูรวงษ์                        20.
127. ฉอ้อน, อภิชาติ และ สมพงษ์  สันเสนาะ               20.
          
       ยอดเงินรวมทั้งสิ้น                       13,340.

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 12, 2012, 12:11:14 pm โดย THAWATCHAI173 »
บันทึกการเข้า
ศรัทธา, ศีล, พาหุสัจจะ, วิริยารัมภะ, ปัญญา

ธุลีธวัช (chai173)

 • ปัญญา นัตถิ อฌายโต “ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ”
 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +35/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 2905
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 25, 2012, 10:45:16 pm โดย THAWATCHAI173 »
บันทึกการเข้า
ศรัทธา, ศีล, พาหุสัจจะ, วิริยารัมภะ, ปัญญา

kobyamkala

 • โยคาวจรผล
 • ******
 • ผลบุญ: +5/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 2236
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
อนุโมทนา คะ จัดถวายกัน ที่ไหน คะ เป็นเจ้าภาพผ้าไตรเลย ต้องทำอย่างไรคะ

  :c017: :25:
บันทึกการเข้า
แล้วลองแอบมาแย้มกะลา
เพื่อดูโลก เห็นแล้วตกใจโลกนี้กว้างใหญ่จริง ๆ

nopporn

 • พอพึ่งพาได้
 • ***
 • ผลบุญ: +2/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 248
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
สาธุ คะ อนุโมทนากับทุกท่าน คะ
 :25: :25: :25:
บันทึกการเข้า
อยู่แก๊งค์ ป่วนอ๊บ

Admax

 • ผู้อุปถัมภ์
 • โยคาวจรผล
 • ****
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 1063
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
สาธุขออนุโมทนาบุญทานที่ทุกๆท่านได้ทำเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนานี้ด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ
บันทึกการเข้า
ความติดข้องใจเสพย์อารมณ์ความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น สมุทัย
ผลของการดำเนินไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น ทุกข์
รู้สัจธรรมและปรมัตถ์ ดำรงอยู่ในกุศล สติ ศีล สมาธิ พรหมวิหาร๔ คิดดี พูดดี ทำดี เป็น มรรค
การดับไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี ถึง อัพยกตธรรม เป็น นิโรธ

fasai

 • โยคาวจรมรรค
 • *****
 • ผลบุญ: +20/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 540
 • ทางสายกลาง
 • Respect: +1
  • ดูรายละเอียด
0
อนุโมทนา บุญกุศลด้วยคะ
 :25: :25: :25:
บันทึกการเข้า
ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นไปตามกรรม
ใครสร้างกรรมอย่างไร ก็รับผลกรรมอย่างนั้น

PRAMOTE(aaaa)

 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +5/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 3598
 • ความศรัทธาคือเชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
ขออนุโมทนาสาธุ
บันทึกการเข้า
การมีกัลยาณมิตร ครูบาอาจารย์ ที่สั่งสอนธรรม เป็นเรื่องที่ดี
..เชื่อเรื่องการตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...และเชื่อในพระธรรมที่เป็นตัวแทนของพระศาสดา

นักเดินทาง

 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรมรรค
 • *****
 • ผลบุญ: +2/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 695
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
อนุโมทนา ขอรับ ทราบข้อความจากพระอาจารย์แล้ว ขออนุโมทนา แก่ทุกท่านที่มีโอกาสได้ทำบุญกันในครั้งนี้ครับ หากมีโอกาสในการมอบถวายผ้าไตร ครั้งต่อไปอย่างไร กรุณาข้อความส่วนตัวให้ผมด้วยนะครับ

 ขอบคุณ และ สาธุ ไว้ในครั้งนี้ด้วยครับ

  :25: :c017: :25:
บันทึกการเข้า

ประสิทธิ์

 • โยคาวจรมรรค
 • *****
 • ผลบุญ: +14/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 639
 • จิตว่าง ก็เป็นสุข
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
อนุโมทนา ครับ ให้เดินหน้าต่อไป ครับ เพื่อครูอาจารย์ที่้เรานับถือ ถึงแม้วันนี้ผมยังไม่มีส่วนรวมในบุญทานครั้งนี้แต่ก็นับถือน้ำใจ ศิษย์ดั้งเดิม กลุ่มนี้ไว้ด้วยความเคารพ

  สาธุ สาธุ ขอบุญจงสำเร็จ ตามปณิธาน เพื่อช่วยเหลือครั้งนี้ด้วยเถิด

  :25: :c017:
บันทึกการเข้า
ใครชอบ ใครชัง ช่างเถิด
ใครเชิด ใครชู ช่างเขา
ใครด่า ใครบ่น ทนเอา
ใจเรา ร่มเย็น เป็นพอ

:;

สถาพร

 • พอพึ่งพาได้
 • ***
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 220
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
อนุโมทนา ด้วยครับ ในกุศลครั้งนี้

  :25:


 :25: :25: :25: :25:

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 01, 2012, 08:41:50 pm โดย สถาพร »
บันทึกการเข้า
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

ธุลีธวัช (chai173)

 • ปัญญา นัตถิ อฌายโต “ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ”
 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +35/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 2905
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
0
ปล. คำว่าพ่อแม่ ครูอาจารย์ ในสายกรรมฐาน ธรรมยุต หลวงปู่มั่น ใช้กับ อุปัชฌาย์ นะครับ น่าจะใช้คำไม่เหมาะสมนะครับผมขอขอบคุณในความชั่งสังเกตของคุณสถาพรอย่างมาก ด้วยความคุ้นเคยกับพระสายวัดป่าอยู่มากและชื่นชมปิติ

ในคำว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงได้หยิบยืมนำมาใช้ แต่หากเป็นการรักษ์สงวนคำไว้เป็นการเฉพาะแล้วก็ขอแก้ไขเพื่อ

ความสบายใจแก่กัลยาณมิตรกลุ่มศิษย์สายวัดป่าทั้งหลายที่รักครูอาจารย์


     เพียงคำเสนาะปลื้มจิต          ก็หมายผิดอาจารย์กู

สะเพร่าใช่ลบหลู่          เพียงคำเขื่องฤาจักเคือง.


                                                          ธรรมธวัช.!http://www.zoneza.com/view8808.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 01, 2012, 08:33:31 pm โดย THAWATCHAI173 »
บันทึกการเข้า
ศรัทธา, ศีล, พาหุสัจจะ, วิริยารัมภะ, ปัญญา

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • *
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7202
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
0


อนุโมทนา กับคณะ ศิษย์ ที่ช่วยดูแล การเผยแผ่พระกรรมฐาน ร่วมกันกับ พระอาจารย์ ทุกคน คงไม่มีคำใดที่จะกล่าวได้ดีที่สุดสำหรับ พระอาจารย์ ต่อพวกท่านทั้งหลายว่า
     "ขอบคุณ และ ขอบใจ"
กับการช่วยเหลือส่งเสริมให้การเผยแผ่พระธรรม กรรมฐาน ทางออนไลน์ นี้คงอยู่ต่อไปได้

   ในการครั้งนี้ก็ได้ ศิษย์ที่เรียกว่า ระดับต้น ๆ ที่นับถือกันมาหลายปี มาช่วยสนับสนุนกัน ช่วยเหลือจัดทำผ้าป่ากองทุนสนับสนุนในครั้งนี้ เป็นการภายใน คือทำในกลุ่มญาติ พี่น้อง และศิษย์ที่สามารถติดต่อกับครูอาจารย์ได้ ซึ่งในที่นี้ ก็ได้
         คุณธวัชชัย หรือ  ธรรมธวัช เป็นหัวเรีียว หัวแรง ในการจัดการดำเนินการ
        ที่คอยประสานธรรมกับสายธรรม
        มีคุณปราโมทย์ คุณสุชิน อินทร์จันทร์
        คุณนงเยาว์ แกล้วกล้า 
        คุณนาฏนพิทย์ เพชรชาลี
        คุณณฐพลสรรค์ เผือกผาสุข
       เป็น สายธรรมประสานงานซึ่งกันและกัน จึงทำให้พระอาจารย์ยังพอมีกำลังได้เผยแผ่พระธรรมกรรมฐาน ทางระบบออนไลน์ต่อไป

      สำหรับทุนการเผยแผ่ครั้งนี้เป็นยอดทุนรวมทั้งสิ้น 13,340 บาท

     จึงขอประกาศอนุโมทนา ในบุญกุศลครั้งนี้ ด้วยอำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย มีพระุพุทธเจ้าเป็นประธาน ด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรมที่ได้ทำเผยแผ่พระธรรม ด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีที่พระอาจารย์ได้สั่งสมมา ด้วยอำนาจแห่งฤทธานุภาพพระกรรมฐานทั้งปวง ด้วยอำนาจแห่งพระคาถาพญาไก่เถื่อน ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญ กุศลธรรม ในครั้งนี้ จงประสบความสุข แคล้วคลาดปลอดภัย สำเร็จธรรมตามที่ท่านทั้งหลายตั้งใจ พร้อม ทั้ง อายุ วรรณะ สุขะ พละ ด้วยกันทุกท่าน ทุกคนเทอญ

   เจริญธรรม / เจริญพร

 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 29, 2012, 01:07:22 pm โดย ธัมมะวังโส »
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

konsrilom

 • กำลังจะพ้นจากน้ำ
 • *
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 69
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
อนุโมทนา คะ ไดัรับเมล แล้ว ก็เข้ามาอนุโมทนา กันคะ
 :25: :25: :25:
บันทึกการเข้า

fasai

 • โยคาวจรมรรค
 • *****
 • ผลบุญ: +20/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 540
 • ทางสายกลาง
 • Respect: +1
  • ดูรายละเอียด
0
อนุโมทนา สาธุ คะ

  :25: :25: :25:
บันทึกการเข้า
ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นไปตามกรรม
ใครสร้างกรรมอย่างไร ก็รับผลกรรมอย่างนั้น

sanwhan

 • กำลังจะพ้นจากน้ำ
 • *
 • ผลบุญ: +3/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 96
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
อนุโมทนา สาธุ คะ
 :25: :25: :25:
บันทึกการเข้า

PRAMOTE(aaaa)

 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +5/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 3598
 • ความศรัทธาคือเชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
ขออนุโมทนาสาธุ
บันทึกการเข้า
การมีกัลยาณมิตร ครูบาอาจารย์ ที่สั่งสอนธรรม เป็นเรื่องที่ดี
..เชื่อเรื่องการตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...และเชื่อในพระธรรมที่เป็นตัวแทนของพระศาสดา

nonestop

 • กำลังจะพ้นจากน้ำ
 • *
 • ผลบุญ: +2/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 87
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
อนุโมทนา สาธุ ครับ

 :25: :25: :25:
บันทึกการเข้า
nonestop  หยุดทำ้ร้าย หยุดเบียดเบียน หยุดการกลับมาเกิด กันเถิดครับ

แมนแมน

 • กำลังจะพ้นจากน้ำ
 • *
 • ผลบุญ: +1/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 86
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
อนุโมทนา ยินดี ในบุญที่ ทีมงานได้จัดทำ ครับ
 :25: :25: :25:
บันทึกการเข้า

สถาพร

 • พอพึ่งพาได้
 • ***
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 220
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
อนุโมทนา สาธุ กับคณะศิษย์ ท่านธัมมะวังโส ทุกท่านครับ
ผมเองก็มี ความปลื้มปีติ กับการดำเนินการช่วยเหลือครั้งนี้ครับ

หากมีสิ่งใด เป็นการกล่าวล่วงเกินท่าน ทั้งหลาย ขออภัย และ อโหสิกรรม แก่ผมด้วยนะครับ
 สาธุ สาธุ สาธุ :25: :25: :25:

     
บันทึกการเข้า
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

swingvoodoo

 • กำลังจะพ้นจากน้ำ
 • *
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 2
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์