ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔  (อ่าน 56920 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ธุลีธวัช (chai173)

 • ปัญญา นัตถิ อฌายโต “ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ”
 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +35/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 2905
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
0
รายนามผู้ร่วมบริจาคจัดสร้างหนังสือกรรมฐาน
“อานาปานสติ ห้อง ๔”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มพนักงาน RCI และ พนักงานรับเหมา SMR บริษัท โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)     
คุณป๋อย้ง  แซ่เลี้ยง, คุณทองม้วน  สุพันธ์สาย       
คุณธวัชชัย  สุพันธ์สาย 
คุณวีระศักดิ์ - คุณศิริพร  พงศ์พิริยะไมตรี
คุณณัฐพงศ์  ประนิธิ  และครอบครัว
(คุณดรุณี  จักรสุวรรณ, คุณธำรง  ประนิธิ)
ด.ญ.ชัญญาวีร์ - ด.ญ.ศิรวีร์ พงศ์พิริยะไมตรี
ด.ญ.กัญญพัชร  ผลแย้ม
คุณพัชนี  ผลแย้ม
คุณวิรัช  มงคลทอง
คุณวารุณี  สิงห์บรรดิษฐ
คุณชำนาญ - คุณรัชณู  เสมาทัต
คุณไพสารี  ผดุงกิจ
คุณอุบล  ด่านตระกูล
คุณไพรัตน์  นิลดวง
คุณสิริวิชัย  ภูริวิทยวัฒนา
คุณเภ้า - คุณประสาน - คุณตรีวิทย์  สุพันธ์สาย
คุณเฉลิม - คุณสุชาดา  ทองแก้ว
(ด.ช.กิตตินันท์ - ด.ช.เศรษฐพงศ์  ทองแก้ว)
คุณชนันท์  พวงหิรัญ                   
คุณหัศชัย  ทองธานี
คุณพิเชษฐ์ - คุณนงเยาว์  ชุ่มชื่น
(ด.ช.ชัยมงคล, ด.ญ.รสาชล, ด.ญ.ญัฐมน  ชุ่มชื่น)
คุณอารีรัตน์  หลำริ้ว - ด.ญ.ลัขณา  ด้วงพุก
(อุทิศให้ นายจรัญ  ด้วงพุก)
คุณเยาวภา  ภักดิ์โสภา
คุณวรรษมน  สิทธิ์น้อย  และครอบครัว
ด.ญ.นวพร  กลั่นทอง
คุณมาลิสา  ลาลี
คุณธีรชัย  เจียงวัฒนา
คุณพิตรพิบูลกร  มงคล
คุณกวี  ธรรมจริยาวัฒน์
คุณธีรพล  มากแจ้ง
คุณฉลาด - คุณมยุรี - คุณมนตรี  พรมทัตร์
คุณชูศักดิ์ - คุณเฉลา - คุณวชิราภรณ์ - คุณเกริกพล  พวงมณี
คุณปราโมทย์ - คุณสุชน  อินทรจันทร์
คุณพรรษมน  ทองภูธรณ์  และครอบครัว
คุณชวลิต - คุณอุดมรัตน์  ชัชวาลย์
(คุณนิลุบล, คุณฐาปนีย์, คุณรวีวรรณ  ชัชวาลย์ และ คุณเยื้อน  ประสพบุญ)
คุณอรสา  เสริมจบก
คุณกิติภัณฑ์ - คุณรัตนา - คุณวัชราภรณ์ - คุณวนัสนันท์  นาคเตี้ย
ด.ญ.ณิชาภัทร  กลั่นทอง               
คุณจรุง  อินทรจันทร์,  คุณวราภรณ์  จอมวงศ์
คุณวันฤกษ์  แผนสมบูรณ์
คุณกาญจนา  กิตติธาร
คุณจุฑาทิพย์  ราวีศรี  และครอบครัว
คุณสมทบ  สมิงแก้ว
คุณนภารัตน์  อุ่นเรือน
คุณอติกานต์  สุโข
คุณเบญจา  วรพรพิพัฒน์
คุณดรุณี  สุโพธิ์
คุณชาคิต  บุญมา
คุณฐิณัฐตรี  แก้วประทานพร
คุณครอบครัว “ จึงประเสริฐ”
คุณอัญชลี  ชาติบัญชาชัย
ด.ญ.ปวริศา  พึ่งพรหม
คุณกิตติภัทร  เสสะเวช
คุณสำลี  ผูกทอง
คุณภัทรภณ  ผูกทอง
คุณอรรถพล  มงคลทอง
ว่าที่ ร.ต.ญ.ทัศนีย์  ต้นแพง  และครอบครัว
คุณสำเนียง  อุทัยศรี 
คุณไพฑูรย์  ผูววิทยา, คุณดวงกมล  สุพันธ์สาย
คุณนิด - คุณสมหมาย - คุณภิเษก  บูรณะตระกูล
คุณอรุณี  คงกิติมานนท์  และครอบครัว
คุณสำอาง - คุณปัทมา  ภานุอินทร์  และครอบครัว
(อุทิศให้ คุณยายบุญอ้อม  ฤากิจนา)
คุณวิมล  จอโหร่  และครอบครัว           
คุณวิญญู  สุขสวัสดิ์  และครอบครัว
คุณสะอาด  ขุนตา - คุณยุพดี  ธัมมะโชโต
คุณลำพู  ด้วงพุก, ด.ญ.จันจิรา - ด.ญ.ปรายฟ้า  ตรีผล
คุณเปลว  ด้วงพุก     (อุทิศให้ นายจรัญ  ด้วงพุก)
คุณไพวัลย์  เวชสนิท  และครอบครัว               
คุณสุณี  บุญรอด  และครอบครัว             
คุณสนม  สุขาลำ  และครอบครัว           
คุณสมคิด  คำศรี  และครอบครัว           
คุณมยุฉัตร  แซ่อึ้ง  และครอบครัว           
คุณมานิต - คุณสุดใจ  พานทอง           
คุณบังอร  มีมูลทอง                         
คุณบุณยจิตต์  เสือสมบูรณ์             
คุณรุ่งทิพย์  ปานธรรม  และครอบครัว         
คุณพรทิพย์  ทับบุรี                         
คุณภาวนา  ทับทิมบัว                         
คุณไสว  บุญไว  และครอบครัว           
คุณปาริชาติ  ชำนาญป่า  และครอบครัว       
คุณน้ำอ้อย - คุณชอบ - คุณมะนิดา - คุณวันชัย  คชเรนทร์     
คุณสุวัฒชัย - ด.ช.ศุฒิพงศ์  เพ็ชรหลาย       
คุณสำราญ - คุณสมนึก - อิระชา  ลีพุด
(และ คุณพรพรรณ  ฝ่ายวง)คุณมยุรา  สิงห์เพาะ                           
คุณวิชชุดา  เปลื้องศรี  และครอบครัว         
คุณธิศาสตร์  เต่งพิพัฒน์พงศ์                     
คุณจำรงค์  ชาญสวัสดิ์                           
คุณอนุพัทธ์  แช่มแก้ว                           
คุณเสาวลักษณ์  ศักดีสิงห์               
คุณชัยวัฒน์  หุสะ                 
คุณอรวรรณ  ใหม่เอี่ยม               
คุณกนิษฐา  ปั้นสมบูรณ์           
คุณสุวิทย์  ผูกพันธ์                           
ด.ช.ธนาวุฒิ  นักรบ                           
ด.ช.ธนวัฒน์  นักรบ                         
คุณชลธี  คีรีผา                             
คุณลักขณา  พันทองคำ             
คุณมยุรี - ด.ช.ณัฐดนัย  เฟื่องอ่อน           
คุณเหลี่ยม - คุณมะลิลา  ผันผาย         
คุณสุวัฒน์ - คุณอรวีรินทร์  เอกประเสริฐ         
ด.ญ.สุวพร - ด.ช.พีรวัส  เอกประเสริฐ         
ด.ญ.รักษิณา  จันทำดีคุณจิรพันธ์  เสือคล้าย                         
ด.ญ.เปรมกมล  เย็นประเสริฐ                       
คุณจันทร์เพ็ญ  วงศ์ละกา               
คุณน้อย  วงศ์ละกา           
คุณบุญเถิง - คุณบุญทอง  วงศ์ละกา               
คุณเลื่อน - คุณเกษมศรี  เกลียวฝั้น
     


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ : กราบนมัสการพระอาจารย์ ด้วยรายนามยังมีเพิ่มเข้ามาอีก ขอความกรุณารอให้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ยังมีสมทบเข้ามาอีกเล็กน้อย Aeva Debug: 0.0008 seconds.Aeva Debug: 0.0007 seconds.Aeva Debug: 0.0007 seconds.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2010, 08:57:43 pm โดย THAWATCHAI173 »
บันทึกการเข้า
ศรัทธา, ศีล, พาหุสัจจะ, วิริยารัมภะ, ปัญญา

patra

 • RDNpromote
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรมรรค
 • *
 • ผลบุญ: +100/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 971
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2010, 10:58:03 pm »
0
อนุโมทนาด้วยครับ
 :25: :25:
บันทึกการเข้า
ข้าพจ้า สนับสนุนการเผยแผ่ พระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ

ครูนภา

 • โยคาวจรมรรค
 • *****
 • ผลบุญ: +25/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 608
 • ภาวนา ร่วมกับพวกท่าน แล้วสุขใจ
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2010, 09:27:48 am »
0
อนุโมทนาด้วยคะ
 :25:
บันทึกการเข้า
ศรัทธา ปัญญา ขันติ ความเพียร คุณสมบัติผู้ภาวนา
ขอเป็นกัลยาณมิตร กับทุกท่าน ที่เป็นกัลยาณมิตร

ปอง

 • กำลังแหวกกระแส
 • **
 • ผลบุญ: +2/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 119
 • จิตที่ฝึกดีแ้ล้ว ย่อมนำสุขมาให้
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2010, 09:34:49 am »
0
อนุโมทนาด้วยคะ
 :25:
บันทึกการเข้า

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7216
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2010, 04:07:47 pm »
0
อนุโมทนาด้วย ตอนนี้หนังสือก็พร้อมจะตีพิมพ์แล้ว

 :25:
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7216
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2010, 04:59:40 pm »
0


ตัวอย่างหนังสือ ปกหน้า และ ปกหลัง ยืนยันว่าพร้อมพิมพ์แล้วนะจ๊ะ

เกี่ยวกับปกนั้น พระอาจารย์ออกแบบใช้เวลา 4 วัน ปกหน้า 2 วัน และ ปกหลัง 2 วัน

มีปกที่ออกแบบออกมาหลายปก แต่ไม่สื่อความหมายที่ต้องการจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

กว่าจะลงตัว เพราะต้องการใส่ปริศนาธรรมลงไปที่ปกด้วย ไม่ใช่เพียงออกแบบให้เป็น

แต่สีสวย ๆ เท่านั้น นะจ๊ะ ฉบับนี้ใช้อักษร ลายมืออยู่ 3 แบบ เนื้อหาเดิมทีมีถึง 500 กว่าหน้า

แต่พระอาจารย์ตัดส่วนคำอธิบายออกหมดเพื่อให้เหลือ สิ่งที่ต้องการในหนังสือดังนั้นในหนังสือ

เล่มนี้จึงเหลือเพียง 80 หน้าเท่านั้น

ก็อนุโมทนากับผู้ร่วมบริจาคมา ก็จะทะยอยส่งหนังสือไปให้ตามชื่อที่บริจาคกันมา ถือว่า

มาร่วมแจกธรรมทาน ก่อนสิ้นปี กันนะจ๊ะ

เจริญพร

 ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 18, 2012, 02:10:48 pm โดย vichai »
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

kittisak

 • โยคาวจรมรรค
 • *****
 • ผลบุญ: +42/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 653
 • พุทธัง อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ
 • Respect: +1
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2010, 08:12:09 pm »
0
บิรจาคสร้างหนังสือ ทำอย่างไรครับ

และต้องการหนังสือเล่มนี้ด้วยทำอย่างไรครับ

 :25: :25:
บันทึกการเข้า
ความสุขอันเกิดจากการแบ่งปัน ดีกว่าความทุกข์ที่มีแต่จะเอา

axe

 • ศิษย์ตรง
 • กำลังแหวกกระแส
 • *****
 • ผลบุญ: +1/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 187
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 05:17:31 am »
0
อนุโมทนา ด้วยครับ
 :25: :25:
บันทึกการเข้า
หนุ่มหล่อ ใจดี AXE

หมวยจ้า

 • โยคาวจรผล
 • ******
 • ผลบุญ: +40/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 1336
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 05:45:09 am »
0
เห็นปกแล้วสวยจัง คร้า....

หนังสือเล่มนี้ เป็นเล่มที่เท่าไรแล้วคร้า..

ยังไม่ได้อ่านสักเล่มเลยของพระอาจารย์...

อนุโมทนา คร้า.. :25:
บันทึกการเข้า
ถึงเป็นผู้หญิง ตัวเล็ก แต่ก็ยังสู้ได้อยู่ด้วยตัวคนเดียว
พุทโธ พุทโธ พุทโธ ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกถึง

lastman

 • กำลังแหวกกระแส
 • **
 • ผลบุญ: +10/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 158
 • สระบุรี มีอรอยพระพุทธบาทมากที่สุด.................
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 08:16:57 am »
0
อนุโมทนา กับคุณธรรมธวัช ด้วยครับ

 :25: :25:
บันทึกการเข้า
อนันตริยกรรม ๖ พึงงดเว้น
มีเพื่อนบอกว่าคุณจะเลวอย่างไรก็ได้ แต่อย่าทำผิดศีล ๕

ทิด...คนหนึ่งที่นับถืออาจารย์

ISSARAPAP

 • กำลังแหวกกระแส
 • **
 • ผลบุญ: +11/-1
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 129
 • โดดเดี่ยว แต่ไม่เดียวดาย สัจจะธรรมแท้ ไม่มีสูตร
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 08:47:25 am »
0
มีให้ดาวน์โหลด หรือ ป่าวครับ

 :25:
บันทึกการเข้า
ความสันโดษ เป็นบรมสุข

ธุลีธวัช (chai173)

 • ปัญญา นัตถิ อฌายโต “ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ”
 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +35/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 2905
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 05:03:57 pm »
0
ขอน้อมแต่งโคลงถวายแด่พระอาจารย์ไว้พิจารณาลงพิมพ์

ชีพน้อมจำนงค์พลี     

        เจตน์จิตมั่นนบน้อม       ครูบา  เจ้าเอย 
ผู้ปราชญ์มัชฌิมา                  เนื่องแท้
ลิขิตศาสน์ตำรา                    ธรรมหยั่ง เนิ่นนา
ครากึ่งพุทธกาลแม้                มิได้ลืมหาย
        ราหุลทูลเกศเกล้า          เหล่าศิษย์
หลวงปู่สุกทรงสถิตย์              อยู่ด้วย
ขอตั้งสัตย์การกิจ                  เพียรเพื่อ ศาสน์นา
ถวายมอบไว้แม้ม้วย              ชาตินี้ยอมพลี.


                                                    ธรรมธวัช.!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 24, 2010, 11:02:51 pm โดย THAWATCHAI173 »
บันทึกการเข้า
ศรัทธา, ศีล, พาหุสัจจะ, วิริยารัมภะ, ปัญญา

ธุลีธวัช (chai173)

 • ปัญญา นัตถิ อฌายโต “ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ”
 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +35/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 2905
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 06:16:02 pm »
0
อานาปานสติ ห้อง ๔

     กรรมฐานห้องสี่นี้      เนื่องมา
ครั้นแต่องค์ครูบา          เลิศรู้
ข้องจิตคิตกังขา           ควรไม่
ลองหยั่งบัลลังก์คู้        สัจจ์แท้อย่างไร.


                                           ธรรมธวัช.!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 24, 2010, 11:04:59 pm โดย THAWATCHAI173 »
บันทึกการเข้า
ศรัทธา, ศีล, พาหุสัจจะ, วิริยารัมภะ, ปัญญา

ประสิทธิ์

 • โยคาวจรมรรค
 • *****
 • ผลบุญ: +14/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 639
 • จิตว่าง ก็เป็นสุข
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 08:36:22 pm »
0
อนุโมทนาด้วยครับ

 :25:
บันทึกการเข้า
ใครชอบ ใครชัง ช่างเถิด
ใครเชิด ใครชู ช่างเขา
ใครด่า ใครบ่น ทนเอา
ใจเรา ร่มเย็น เป็นพอ

:;

ธุลีธวัช (chai173)

 • ปัญญา นัตถิ อฌายโต “ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ”
 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +35/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 2905
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 10:48:29 pm »
0
ขอน้อมถวายบทกลอนให้พระอาจารย์พิจารณา ติดข้องไม่เสนาะไพเราะความอย่างไร กระผมจักแก้ไขให้บริบูรณ์ กราบนมัสการอภัยไว้ ณ ที่ี้นี้ครับ


ปณิธิสู่ธรรม “มัชฌิมา”


       ข้าขอประณตน้อมอภิวาท                  ณเบื้องบาทปุริมปรัชญ์มัชฌิมา
พระผู้เพียรผู้เลิศรู้เจียรตำรา                       เจนวิชชาแก่นแท้ธรรมนำนิพพาน

       ข้าเจตน์ตรงองค์ราหุลพุทธบุตร           อีกที่สุดสังฆราช “สุก” เรียกขาน
ทั้งปวงปราชญ์มัชฌิมาผู้ทรงญาณ              ครูอาจารย์ประสิทธิ์ศาสน์ภาวนา

       ขอคุณพระครูบาเจ้ามาปกปัก              มาล้อมรักษ์ให้ข้านี้มีปัญญา
ลุแก่เพียรสมถะวิปัสสนา                           สิ้นกังขาสิ้นวัฏฏะอย่าแคล้วนาน

       ขออัญเชิญพระกถาที่ลิขิต                 จักเพียรพิจสู่องค์ธรรมกรรมฐาน
ข้องบัณฑิตภาวนาอานาปาน                    จักสืบสานแก่นธรรมนี้ตราบวายชนม์.
                                                                                                 ธรรมธวัช.!

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2010, 06:02:50 pm โดย THAWATCHAI173 »
บันทึกการเข้า
ศรัทธา, ศีล, พาหุสัจจะ, วิริยารัมภะ, ปัญญา

noppadol

 • กำลังแหวกกระแส
 • **
 • ผลบุญ: +13/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 144
 • Respect: +3
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 12:15:39 am »
0
อนุโมทนากุศล ด้วยครับ

 :25:
บันทึกการเข้า

รักหนอ

 • มีเหตุมีผล
 • ****
 • ผลบุญ: +22/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 369
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 07:15:39 am »
0
สาธุ สาธุ สาธุ
 :25:
บันทึกการเข้า

wayu

 • กำลังแหวกกระแส
 • **
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 162
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2010, 01:08:51 am »
0
สาธุ ครับ มีคนสนใจเยอะเหมือนกันนะครับ ดูจากรายชื่อแล้ว

 :25:
บันทึกการเข้า

pussadee

 • กำลังแหวกกระแส
 • **
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 149
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2010, 06:29:15 am »
0
จัดพิมพ์เมื่อไหร่ คะ
สาธุ อนุโมทามิ
 :25:
บันทึกการเข้า

tcarisa

 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรมรรค
 • *****
 • ผลบุญ: +9/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 524
 • ก้าวน้อย แต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 06:55:29 pm »
0
ปกหนังสือ สวยมาก คะ อยากได้ไว้อ่านบ้างต้องทำอย่างไรบ้างคะ

พิมพ์จำนวนเท่าไร คะ ต้นทุนการพิมพ์เท่าไร คะ ?

 :25:
บันทึกการเข้า
เราเป็นหน่ออ่อน ที่รอการเติบโต
จึงขอสั่งสมบารมีธรรม เพื่อพระนิพพาน

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7216
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2010, 09:58:52 am »
0
ปกหนังสือ สวยมาก คะ อยากได้ไว้อ่านบ้างต้องทำอย่างไรบ้างคะ

พิมพ์จำนวนเท่าไร คะ ต้นทุนการพิมพ์เท่าไร คะ ?

 :25: Aeva Debug: 0.0004 seconds.
รอพิมพ์ก่อน ถึงจะได้อ่าน ตอนนี้ให้โรงพิมพ์เสนอราคาแล้ว มี 2 โรงพิมพ์

 โรงพิมพ์ย่านสาธร เสนอไว้เล่มละ 62 บาท / โรงพิมพ์ ย่านบางเขน เสนอมาไว้เล่มละ 54 บาท


พิมพ์จำนวนเท่าที่มีเงินพิมพ์
Aeva Debug: 0.0004 seconds.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2010, 10:08:55 am โดย ธัมมะวังโส »
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

เจมส์บอนด์

 • กำลังแหวกกระแส
 • **
 • ผลบุญ: +9/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 186
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 01:09:08 pm »
0
อยากได้มาอ่านศึกษา สักเล่ม ทำอย่างไรครับ

 :25:
บันทึกการเข้า
ps2 psx nds n64 rom nes play1 play2 gamepc xbox wii castlevania finalfantasy nds ps1 sega
ผมชอบเล่นเกมส์ แต่ ก็แบ่งเวลานั่ง กรรมฐาน ครับ คนรุ่นใหม่ไม่กลัวกรรมฐาน

translate

 • ศิษย์ตรง
 • กำลังแหวกกระแส
 • *****
 • ผลบุญ: +1/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 105
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 09:57:44 pm »
0
พระอาจารย์ไม่ปล่อยให้ดาวน์โหลด ในเว็บบ้างหรือครับ

หนังสือจะได้ เผยแผ่ ไปไม่ต้องมีเล่ม ไม่ต้องเสียค่าพิมพ์ ครับ

ควรมิควร แค่แสดงความเห็นครับ

 :25: :25: :25:
บันทึกการเข้า

nimit

 • กำลังแหวกกระแส
 • **
 • ผลบุญ: +5/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 117
 • เรามาเพื่อจรรโลงพระกรรมฐาน
 • Respect: +1
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 07:47:45 am »
0
พระอาจารย์ไม่ปล่อยให้ดาวน์โหลด ในเว็บบ้างหรือครับ

หนังสือจะได้ เผยแผ่ ไปไม่ต้องมีเล่ม ไม่ต้องเสียค่าพิมพ์ ครับ

ควรมิควร แค่แสดงความเห็นครับ

 :25: :25: :25:

ผมเคยสนทนา กับพระอาจารย์ เรื่องนี้ครับ อันที่จริง สื่อธรรมะเผยแผ่ ของพระอาจารย์มีมากครับ

ไม่ว่าจะเป็น วีดีโอบรรยายธรรม ที่ท่านแจกมาให้ผมก็ร่วม 25 ชุดครับ เสียงธรรมบรรยายก็มีมาก

หนังสือก็มีเท่าที่ผมได้รับ ก็ร่วม 4 เล่มเข้าไปแล้วครับ แต่ทั้งหมดนี้พระอาจารย์ไม่ได้นำมาเผยแผ่

ทางอินเตอร์เน็ตเลยครับ อันที่จริงลูกศิษย์ที่ไม่เก่งคอมพิวเตอร์ ใช้เน็ตไม่เป็นยังมีออีกมากครับ

 ผมเคยถามคำถามนี้กับท่าน ท่านก็ตอบว่า เพื่อเผยแผ่ กรรมฐาน มัชฌิมา วัดราชสิทธารามเป็นหลัก

ดังนั้นในเว็บจึงไม่มีเรื่องดาวน์โหลด หนังสือของท่านโดยตรงสักเล่ม


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 04, 2010, 07:49:49 am โดย nimit »
บันทึกการเข้า
ธรรมจักรสถิตอยู่ ณ ที่ใด ที่นั้นมีแต่ความร่มเย็น

samathi

 • กำลังจะพ้นจากน้ำ
 • *
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 93
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 09:07:00 am »
0
กราบนมัสการ พระคุณเจ้า

หนังสือพิมพ์เสร็จ จำหน่ายเล่มละกี่บาท คะ ต้องการซื้อแจกญาติในวันปีใหม่ด้วยคะ

 :25: :25:
บันทึกการเข้า

เฉินหลง

 • ศิษย์ตรง
 • กำลังแหวกกระแส
 • *****
 • ผลบุญ: +3/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 153
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 12:56:49 pm »
0
กราบนมัสการ พระคุณเจ้า

หนังสือพิมพ์เสร็จ จำหน่ายเล่มละกี่บาท คะ ต้องการซื้อแจกญาติในวันปีใหม่ด้วยคะ

 :25: :25:

ผมว่าไม่ต้องรอซื้อ หรอกครับ เพราะหนังสือของพระอาจารย์นั้น เท่าที่ผมทราบ ไม่มีขายครับ คือ มีแต่แจก

ถ้าอยากได้จริง ๆ ส่งธนาณัฐสมทบทุนเลยครับ
 :25:
บันทึกการเข้า

NP2706

 • เราต้องสร้างสะพานระหว่างสมองกับหัวใจ ให้ความรู้ที่เป็นสัญญานี้ทราบซึ้งเข้าไปถึงหัวใจ
 • ศิษย์ตรง
 • กำลังจะพ้นจากน้ำ
 • *****
 • ผลบุญ: +3/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 96
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 06:30:56 pm »
0
สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำทุนพิมพ์หนังสือ เพื่อแจกศิษย์หรือผู้สนใจในกรรมฐานจริงๆ ต้องรีบส่งธนาณัฐ
และแจ้งความประสงค์ไปยัง Mail ให้พระอาจารย์ทราบรายชื่อเพื่อจะได้นำชื่อไปพิมพ์ไว้ในหนังสือ

 :25: :25: :25:

ขออนุโมทนา ผู้มีจิตศรัทธาในการเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้
บันทึกการเข้า
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity,
and I'm not sure about the former."

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7216
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2010, 08:51:04 am »
0
อนุโมทนากุศล สำหรัีบผู้สนใจ หนังสือไม่เคยทำจำหน่าย มีแต่แจก ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

การแจก ก็เลือกแจก ไม่ได้แจกทั่วไป คือใครมาพบพระอาจารย์ เห็นสมควรแจกก็แจก แล้วสมาชิก

นำไปแจกให้กับผู้บริจาคด้วย การแจกก็มีเท่านี้

ดังนั้นใครยังไม่ส่งชื่อให้ส่งชื่อมาทางเมล์ ก่อนนะ เพราะจะพิมพ์แล้ว

เดี๋ยวจะมาบ่นว่าไม่มีชื่อในหน้าผู้สร้าง หนังสือ

  สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง


สำหรับรูปเล่มตอนนี้เปลี่ยนเป็น พ๊อคเก็ตบุ๊คขนาด A5 แล้ว ปรับปรุงหน้าจาก A4 เป็น 124 หน้า

ออกแบบปกหลังใหม่ ภาระกิจเรียบร้อยเหลือแต่ คนช่วยตรวจทานอีกครั้ง

ตั้งใจจะแจกพร้อมซีดี ซึ่งพยายามจะจัดพิมพ์ 1000 เล่ม และ 1000 แผ่น

สำหรับซีดี เป็นวีดีโอ บรรยาย แผ่นละ 12 บาทพิมพ์ออฟเซ็ท

ค่อย ๆ ทำไปไม่ต้องวิตกกังวล ว่าทำได้หรือไม่ได้
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7216
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2010, 09:20:35 am »
0สรุปแล้วพระอาจารย์ ออกแบบปกใหม่ เป็นหนังสือ พ๊อกเก็ตบุ๊ค เพิ่มเนื้อหา อีกรวมเป็น 160 หน้าเข้าไปแล้ว

คนที่ยังไม่ส่งชื่อก็ส่งชื่อมานะ เลยนะ ปัจจัยส่งมาทีหลังก็ได้ เพราะตั้งใจจะพิมพ์ให้เสร็จ ตอนนี้ให้คุณนาฏนพิทย์

ติดต่อโรงพิมพ์อยู่ ถ้าเป็นไปได้จะใช้โรงพิมพ์ที่จังหวัด สระบุรี

หนังสือจะใช้ กระดาษถนอมสายตา 70 แกรม นะจ๊ะ

ตอนนี้ มีพระร่วมบริจาคเพิ่มอีก 1 รูป คือ 

พระศรีคเณศร์ ปัญญาปะโชโต
สามเณรศรัณย์ คัมภิรานนท์
แจ้งมาทางข้อความแล้ว

เจริญพร
 ;)

Aeva Debug: 0.0004 seconds.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 14, 2010, 11:18:15 am โดย ธัมมะวังโส »
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7216
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2010, 08:43:05 pm »
0
รายนามผู้บริจาคเพิ่ม
คุณพสิษฐ์ กิติทัศศรีนายอด
ดญ.กัลธิรา กิติทัศศรีนายอด
คุณดนัย ศิริอังคาวุธ
คุณนาฏนพิทย์ เพชรชาลี

คุณแม่สุพัตรา เพชรชาลี
คุณพนิตนันท์ เพชรชาลี
คุณธีระศักดิ์ - คุณพจนีย์ เหรียญภิญญวัฒน์
คุณวุฒิภัทร - คุณเมธาวรรณ  ติรณประกิจ
คุณพิมามาศ เหรียญภิญญวัฒน์
คุณกำพล - คุณทรัสตรี เหรียญภิญญวัฒน์
คุณศศิกาญจน์ เหรียญภิญญวัฒน์
คุณสุกฤษฎิ์ เหรียญภิญญวัฒน์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 14, 2010, 11:14:13 am โดย ธัมมะวังโส »
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

ธุลีธวัช (chai173)

 • ปัญญา นัตถิ อฌายโต “ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ”
 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +35/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 2905
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2010, 05:24:02 am »
0
กราบนมัสการ....พระอาจารย์

รายนามในส่วนของกระผมที่เพิ่มไปนั้น เพิ่มให้ไม่ครบ ต้องกราบนมัสการให้พระอาจารย์ทวนให้อีกครั้ง...ดังนี้

คุณสิริวิชัย  ภูริวิทยวัฒนา               

คุณกิติภัณฑ์ - คุณรัตนา  นาคเตี้ย       
 (คุณวัชราภรณ์ - คุณวนัสนันท์  นาคเตี้ย)

ด.ญ.รักษิณา  จันทำดี                           


คุณอรสา  เสริมจบก                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ ; รายนามสีฟ้าบอกกล่าววาจาไว้ แต่ยังติดต่อไม่ได้

                ส่วนรายนามสีเขียวลืมลงไว้ให้ กราบนมัสการพระอาจารย์กรุณาช่วย

                ทวนให้ด้วย ซึ่งรายนามทั้งหมดชุดแรกผมเรียงกลุ่มจำนวนเงินไว้ดูง่ายครับ ชื่อสีเขียว

                นั้นไม่แน่ใจอาจตกหล่นรับทราบตรวจสอบให้แล้ว
เจริญพร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 11, 2010, 07:50:36 pm โดย THAWATCHAI173 »
บันทึกการเข้า
ศรัทธา, ศีล, พาหุสัจจะ, วิริยารัมภะ, ปัญญา

sanwhan

 • กำลังจะพ้นจากน้ำ
 • *
 • ผลบุญ: +3/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 96
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2010, 07:29:17 am »
0
อนุโมทนา :25:
บันทึกการเข้า

patra

 • RDNpromote
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรมรรค
 • *
 • ผลบุญ: +100/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 971
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2010, 12:57:13 pm »
0
รายชื่อผู้บริจาคเพิ่มเติม
คุณกมลพรรณ เหมาะหมาย
คุณจรินทร์ทิพย์ คีรี
คุณจิตตรี แป้นแก้ว

คุณพรปวีณ์ ธนเสรษฐ์ชูชื่น
คุณยุภา จิตต์ประเสริฐ
คุณแมน - คุณเพ็ญศรี พงษ์ศิริพานิช
พ.ญ.สุวรรณี สุรัตนโสภณ
พ.ญ.อุบล เลาหเจิรญสมบัติ
คุณทวีศิลป์ คูณขุนทด
คุณอรุณศิลป์ ลิขิตปัญญาวัฒน์
คุณอมรศรี ศรีพูล
คุณมาลี พะลัง
คุณประำัภัสสร ปรีชาวงษ์
นางเอ็ง มิ่งมิตรไทยกูล
คุณชุลีพร กิติพันธ์
ด.ช.พลังธรรม กิติพันธ์
ด.ช.รัตนธรรม กิติพันธ์
คุณปัฐวี เรืองจันทร์อนุโมทนาด้วยนะจ๊ะ
 :25: :25: :25:พระอาจารย์แก้ชื่อให้แล้ว จ้า ของใครผิดอีก ก็แจ้งมากันได้


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 14, 2010, 11:03:48 am โดย ธัมมะวังโส »
บันทึกการเข้า
ข้าพจ้า สนับสนุนการเผยแผ่ พระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7216
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 05:39:14 am »
0
พระนิพนธ์ ฉันทะธัมโม
พระอนุชิต วะระธัมโม

ก็ร่วมบริจาคด้วย ขออนุโทนากับท่านด้วยครับ

 :25:


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 15, 2010, 04:40:39 pm โดย ธัมมะวังโส »
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7216
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 06:46:35 am »
0
เนื่องด้วย มีผู้แสดงความเห็นมาทางเมล ไม่ให้ลงยอดเงินบริจาค
 
 เนื่องด้วยผู้บริจาคส่วนใหญ่ นั้น 80% ต้องการให้ประกาศแต่เพียงชื่อเท่านั้น ไม่ต้องการให้แสดงยอด
 
 เพราะบางท่านบริจาคเพียงเล็กน้อย บางท่านก็บริจาคมาก เกรงว่าจักหมิ่นในผลการบรจาคกัน

 ดังนั้น ในผลแห่งการบริจาคมาันั้นสำเร็จแล้ว จึงไม่แสดงยอดลงไปเพื่อท่านทั้งหลายได้ทำ ปัตติทานุโมทนา

คืออนุโมทนาผลบุญ ซึ่งกันและกัน เป็นการส่งความสุข เบื้องต้นกันก่อน นะจ๊ะ
 

แต่ท่านใด ต้องการให้แสดงจำนวนยอดบริจาค ก็แจ้งมานะจ๊ะ  พระอาจารย์ก็ยินดีจะลงให้นะจ๊ะ

และที่ถามว่า มีใบอนุโมทนาหรือป่าว ก็ขอตอบว่าไม่มี ๆ แต่หนังสือที่พิมพ์ นี้แหละให้ เพราะพระอาจารย์

ไม่ได้ทำงานในส่วนของมูลนิธิ หรือ วัด ถ้าต้องการจะเขียนใบเสร็จรับเงินให้แทน ซึ่งไม่สามารถไปลดหย่อน

ภาษีอะไรได้ แต่ที่จริงผู้บริจาคก็จะได้รับหนังสือกลับไปตามจำนวนที่บริจาค เพื่อนำไปแจกต่อเป็น ส.ค.ส.54

ต่อ อยู่แล้วนะจ๊ะ ยกเว้นผู้ที่มียอดบริจาคไม่ถึงราคาหนังสือ ก็พิจารณาว่า ท่านผู้บริจาคมาก ๆ นั้นจะแบ่งปัน

หนังสือให้หรือป่าว ( ท่านที่บริจาคน้อยกว่า ราคาหนังสือหากไม่ได้รับหนังสือ พระอาจารย์กำลังจะพิจารณามอบ

พระสมเด็จเนื้อผงเหล็กน้ำพี้ให้ เป็นน้ำใจ แต่ต้องดูจำนวนพระก่อน มีจำนวนไม่มาก นะจ๊ะ)

            สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
 
ส่วนผู้ที่ไม่ได้บริจาคมานั้นแต่สอบถามยอดบริจาคและต้อง การให้แสดงยอดบริจาคนั้น

พระอาจารย์ไม่สามารถแสดงให้ท่านได้เพราะไม่มีความจำเป็นแสดงแก่ผู้ไม่บริจาค จึงแจ้งให้ทราบ นะจ๊ะ
 
 ตอนนี้ยอดบริจาคยังไม่พอจัดพิมพ์ นะจ๊ะ เนื่องด้วยหนังสือ มีราคามาตรฐานอยู่ที่ 48 บาท ต่อเล่ม
 
 จะจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 1000 เล่ม เป็นยอดเงินรวม 48000 บาท นะจ๊ะ
 
 ยอดบริจาคมีเพียง 20000 กว่าบาทนะจ๊ะ คงรอรับยอดถึงวันที่ 30 พ.ย.53
 
 หากถึงวันที่ 30 พ.ย. 2553 ยอดเงินไม่ครบทำอย่างไร ก็ขอตอบตรงนี้ว่า
 
 เราก็ต้องพิมพ์เท่าที่มีจำนวนเงิน แต่ตกเล่มละ 62 บาทนะจ๊ะ เนื่องด้วย 48 บาท คิดที่ 1000 เล่ม
 
 หา่กเราพิมพ์น้อยกว่า 1000 เล่ม โรงพิมพ์จะคิดราคาที่ 62 บาทต่อเล่ม
 
 ซึ่งหมายถึงว่า มีเงิน 20000 กว่าบาท ก็หาร 62 บาทลงไป ก็แจกตามที่พระอาจารย์เห็นว่าควรแจก นะจ๊ะ
 
 คร่าว ๆ ก็เท่านี้ก่อน ส่วนเนื้อหาหนังสือ พระอาจารย์ได้เพิ่ม เนื้อหาอีก เพราะเห็นว่าเป็นเล่มเล็ก ควรจะเพิ่ม
 
 เนื้อาหา สัก 200 หน้ากำลังพอเหมาะ
 
 เจริญพรให้ทราบ ถ้วนหน้ากัน
 
  ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 10, 2010, 07:08:14 am โดย patra »
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

บุญสม

 • ศิษย์ตรง
 • กำลังจะพ้นจากน้ำ
 • *****
 • ผลบุญ: +1/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 94
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 11:23:37 am »
0
อยากได้พระ ครับ คะเขียนจดหมายขอ พระอาจารย์ เลยได้หรือป่าวครับ

 :25:
บันทึกการเข้า

นัยนา

 • กำลังแหวกกระแส
 • **
 • ผลบุญ: +1/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 191
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 11:24:40 am »
0
หนังสือเล่มหนึ่ง ยังมีอยู่หรือป่าวคะ เพราะยังไม่ได้อ่านเลยคะ

เล่ม 2 ดูเหมือนจะเป็นภาคต่อใช่หรือป่าวคะ เกรงว่าจะอ่านไม่เข้าใจ คะ
 :25:
บันทึกการเข้า

วรรณา

 • กำลังแหวกกระแส
 • **
 • ผลบุญ: +1/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 158
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 11:25:41 am »
0
 :25:

  มีหมายเลข บัญชี หรือป่าวคะ


   :25:
บันทึกการเข้า

pakorn

 • กำลังจะพ้นจากน้ำ
 • *
 • ผลบุญ: +5/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 65
 • Respect: +1
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 08:22:26 pm »
0
อนุโมทนาครับ ติดตามเล่ม 2 ครับ
 :25:
บันทึกการเข้า

saieaw

 • พอพึ่งพาได้
 • ***
 • ผลบุญ: +1/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 271
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: นามผู้สร้างหนังสือพระกรรมฐานห้อง ๔
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2010, 08:57:17 am »
0
 :25:
บันทึกการเข้า