ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
  • สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน
แสดงกระทู้
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
  Messages   Topics   Attachments  

  Topics - นิรนาม_พุทโธ
หน้า: [1]
1  กรรมฐาน มัชฌิมา / กิจกรรมของ สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน / ขึ้นพระกรรมฐาน ใหญ่ ครั้งที่ ๒๒๘ ณ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 05:26:12 AM
ขึ้นกรรมฐานใหญ่

ขึ้นพระกรรมฐาน ใหญ่ ครั้งที่ ๒๒๘ ณ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม

ถนนอิสระภาพ ซอยอิสระภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
๑. ดอกไม้ ๕ ดอก เทียน ๕ เล่ม ธูป ๕ ดอก ข้าวตอก ๕ ถ้วย ถาดสี่เหลี่ยม
ของทั้งหมดใส่ในถาดเดียวกัน
๒. แต่งชุดขาว (ถ้ามี)
ประวัติย่อการขึ้นกรรมฐานใหญ่
สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อนทรงขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ต่อมาพระอาจารย์ผู้สืบทอดกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ องค์ต่อๆมา ได้สืบทอดมาเป็นลำดับ ของวันพฤหัสบดี แรก ในวันเข้าพรรษา ของทุกปี บัดนี้เป็นครั้งที่ ๒๒๘
กำหนดการ
๑. ผู้มาขึ้นกรรมฐาน มาก่อนเวลา ๓๐ นาที จัดถาดกรรมฐาน เปลี่ยนนุ่งชุดขาว
๒. เขียนใบสมัคร รับศีล ๕
๓. กล่าวคำขอขมา พระรัตนไตร (ใช้เทียนแพ)
๔. กล่าวคำทำวัตร ขึ้นพระกรรมฐาน จบแล้ว
๕. กล่าวคำมอบตัวต่อพระอาจารย์กรรมฐาน
๖. พระอาจารย์ เทศขึ้นธรรม ๑ จบ
๗. บอกองค์กรรมฐาน และบรรยายธรรมเล็กน้อย
๘. แจกสมเด็จพระอรหัง คนละ ๑ องคื เพื่อเป็นบาทถานของกรรมฐาน
๙. นั่งกรรมฐานเสร็จแล้ว แจ้งกรรมฐาน (สอบอารมณื) เป็นอันเสร็จพิธี)

Aeva Debug: 0.0004 seconds.
2  กรรมฐาน มัชฌิมา / ธรรมะสัญจร / ปฏิบัติธรรมวัน อาสาฬหบูชา ๒๔- ๒๕ – ๒๖ – ๒๗ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๓ วัดราชสิทธาราม เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 05:20:43 AM
เป็นประกาศของ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม เดี๋ยวเพื่อนสมาชิก จะไม่ได้รับทราบครับ

กำหนดการ

เข้าปฏิบัติธรรมวัน อาสาฬหบูชา วันที่๒๔- ๒๕ – ๒๖ – ๒๗ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๓
ณ คณะ ๕ วัดราชสิทธารามแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
-------------------------------
วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘/๘
เวลา ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๑๙.๓๐น.-๒๐.๐๐ น. รับศีล ๘ ขึ้นกรรมฐาน ปฏิบัติธรรม ร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๒๐.๐๐ น.- ๒๑.๐๐น. นั่งกรรมฐาน เสร็จแล้วเข้านอน
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๓ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๘/๘
เวลา ๐๖.๓๐ น -๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้า เดินจงกรม
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า เจริญพระกัมมัฏฐาน ตามอัธยาศัย
เวลา ๑๐.๓๐ น.-๑๓.๐๐น. นั่งกรรมฐาน เดินจงกรม แล้วรับประทานกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๕.๐๐น. ฟังบรรยายธรรม ดื่มนำปานะ
เวลา๑๕.๐๐น.- ๑๖.๐๐ น. เดินจงกรมตามอัธยาศัย
เวลา ๑๖.๐๐น.-๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๓ ขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน ๘/๘ (วันอาสาฬหบูชา)
เวลา ๐๖.๓๐ น -๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้า เดินจงกรม
เวลา ๐๗.๓๐ น.-๐๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๑.๐๐น. นั่งกรรมฐาน เดินจงกรม รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๕.๐๐น. ฟังบรรยายธรรม ดื่มนำปานะ
เวลา๑๕.๐๐น.- ๑๖.๐๐ น. เดินจงกรมตามอัธยาศัย
เวลา ๑๖.๐๐น.-๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๑๙.๓๐น.-๒๐.๐๐น . ฟังเทศ เวียนเทียน เจริญภาวนา เข้านอน
วันอังคารที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๓ ขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน ๘/๘ (วันเข้าพรรษา)
เวลา ๐๖.๓๐ น -๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้า เดินจงกรม
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า เจริญพระกัมมัฏฐาน ตามอัธยาศัย
เวลา ๑๐.๓๐ น.-๑๓.๐๐น. นั่งกรรมฐาน เดินจงกรม แล้วรับประทานกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๕.๐๐น. ฟังบรรยายธรรม ดื่มนำปานะ
เวลา๑๕.๐๐น.- ๑๖.๐๐ น. ถวายฉลากภัตร พระภิกษุสงฆ์ ในพระอุโบสถ
ลาศีล กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
3  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / ทำอย่างไร เมื่อสหายธรรม ของเราอยู่ในสภาพนี้ เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 12:56:45 AM
ผมเอง ก็ใช่ว่า จะมีสุขภาพ ดีกว่าใครเท่าไหร่ แต่อาศัยบุญทำมาพอสมควร อธิษฐาน ขออายุ และ พละ เป็นหลักเมื่อเดือนก่อน ผมมีสหายธรรม ท่านหนึ่ง ที่จริง ก็ไม่ถึงสนิท ชิดเชื้อ เพียงได้พูดคุยกันบ้าง

ตอนนี้สหายธรรมท่านนี้ ได้ป่วยและล้มเจ็บ ด้วยโรค อัมพาต ครึ่งซีก

บรรดาเพื่อน ของ สหายธรรมท่านนี้ ที่สนิทกัน ช่วงแรก ๆ ก็ไปดูกันอยู่บ้าง

แต่หลังจากผ่านมา ไดประมาณ เดือน กว่า ๆ

ผมซึ่้งเป็นสหายธรรม ปลาย ๆ ก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยม สหายธรรม ท่านนี้

อาการที่ได้พบเห็น น่าเวทนา มาก ๆ เพราะคนที่เคยขยับไปไหน มาไหนได้อย่างสะดวกวันนี้ ต้องนอนอยู่กับพื้น

เป็นหลัก อาการปากเบี้ยว แขนยกไม่ได้ ขาไม่ทำตาม

สหายธรรม ท่านนี้ ได้ร้องไห้ และพูดกับผมว่า

ฉัน ทำกรรมอะไรไว้นี่ ถึงได้มีสภาพอย่างนี้ ฉันเป็นคนที่ทำุบุญ ทำทาน เป็นมาก ๆ

( ที่จริง สหายธรรมท่านนี้เป็นคนมีฐานะ ชอบทำบุญ ชอบไปช่วยงานวัด ประจำ )

พูดให้ผมฟัง แล้ว น้ำตาก็เอ่อไหล ออกมาเป็นที่น่าเวทนา

ธรรมะ ใด ๆ ที่เราศึกษา มาในสถานการณ์อย่างนี้

ควรจะใช้ คำพูด ใด ๆ ที่เรียกว่า สหายธรรมได้

ผมเองไม่ได้กล่าว ธรรมะ เลยสักนิด เพราะเสียงธรรมะ มันจุกอยู่ที่คอ ว่า

   สังขารทั้งหลาย ไม่เี่ที่ยงหนอ มีความแปรเปลี่ยน ไปเป็นธรรมดา

   ท่านทั้งหลาย จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

ผมไม่รู้จะกล่าวอะไร ให้สหายธรรม ผมได้รับทราบ

การไปเยี่ยมของผม จะมีความหมายอะไร ที่จะช่วยได้

ที่จริง ผมก็อยากทราบว่า ถ้าเป็นท่านสมาชิก ที่ไปเยี่ยม และ จะช่วยเหลือ จะช่วยอย่างไร

ถ้าจะปลอบ ก็ควรทำอย่างไร

ผมเดินออกมาจากห้องคนป่วย และ คิดว่าจะทำอย่างไร ที่่จะได้สื่อธรรมะกับสหายธรรมได้

อย่างน้อยได้มีธรรม เป็นเ้ครื่องอุ่นใจ ถึงแม้เรา้เองจะต้องอยู่สภาพอย่างนี้ ก็ตาม ทำอย่างไรจะให้สหายธรรม

ท่านนี้ได้รับความสุข

ผมได้ไปที่ร้านหนังสือ ที่ใกล้กับโรงพยาบาล และได้ซื้อหนังสือธรรมะ เล่มหนึ่งที่หน้าปกเขียนชื่อเรื่องว่า

     มืดมา สว่างไป
     สว่างมา และ ต้องสว่างไป

และหนังสือ ของคนป่วยท่านหนึ่ง ที่ป่วยขยับไม่ได้ มาวางทิ้งไว้ที่หัวเตียง

ความคิดผม ตอนนั้น ที่จริง ก็คิดได้เท่านี้

4  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / แจ้งปัญหาการใช้ web ครับ วันนี้เป็นบ่อยมากครับ เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2010, 08:03:01 PMเว็บอื่น ๆ ผมเข้าได้ตามปกติ มีแต่เว็บ ของ www.madchima.org นี่ละครับที่เข้าไม่ได้

เป็นเพราะ bandwidth ไม่พอหรือป่าวครับ หรือ server มีปัญหาครับ

 :c017:
5  เรื่องทั่วไป / เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม / บันทึกการภาวนา พุทโธ เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2010, 10:10:36 AM
เริ่มเรื่อง ก็ธรรมดาครับ แต่ผมจะมาทะยอยเล่าเรื่องที่ได้รับฟังจากครู อาจารย์ ทีี่ผมนับถือในเรื่องการภาวนาพุทโธ ครับ เผื่อจะได้มีประโยชน์ไม่มาก ก็น้อย ครับ


พระคุณเจ้า ที่เล่าให้ผมเรื่องนี้ ผมขอเรียกว่า หลวงพ่อไร้นาม ครับ


ผมได้ไปพบ หลวงพ่อรูปนี้ โดยบังเอิญในเขตปากช่อง

ไปพบท่านหลายครั้ง และ หลายปี และขอเรียนกรรมฐาน นับถือท่านเป็นครูอาจารย์
และก็ได้ฟังท่านถ่ายทอดเรื่องราว ๆ ต่างๆ ยังไม่ครบ

ผมถามชื่อท่าน ๆ ก็ให้เรียกว่า หลวงพ่อ หลวงตา เท่านั้น ถามประวัติท่าน ๆ ก็ไม่ตอบ
อายุของท่านดูเผิน ๆ ภายนอกก็ประมาณ 70 ปีขึ้นไป แต่เเดินเหินผมนับถือ จริง ๆ

ขึ้นไปบนเขากับท่าน ตัวผมเองเหนื่อย ๆ หอบ แฮ่ก ๆ แต่ท่านกับไม่เป็นไร เดินต่อเฉยเลยครับ

เพื่อนสมาขิก สนใจผมก็จะเิริ่ม สาธยายการภาวนาตามที่ท่านเล่า


หน้า: [1]