ผู้เขียน หัวข้อ: #เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่กับสังคม  (อ่าน 367 ครั้ง)

dhammawangso

  • Administrator
  • ผู้อุปถัมภ์
  • *****
  • กระทู้: 205
    • ดูรายละเอียด
#เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่กับสังคม
ดังนั้นในสังคม มันก็มีคนดี คนไม่ดี คนที่ช่วยผู้อื่น คนที่เอาเปรียบผู้อื่น ปนเปกันอยู่ ดังนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในฐานะมนุษย์สังคม บางครั้งก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ดังนั้นสังคมจึงต้องกำหนดระเบียบเข้ามาควบคุม เพื่อให้ทุกคนในสังคมมีความผาสุก แต่อย่างไร บางครั้งระเบียบที่กำหนดมานั้นมัก็อาจจะเอื้อให้กับกลุ่มหนึ่ง แต่ไม่เอื้ออีกกลุ่มหนึ่ง ก็ต้องว่ากันไปในตรวจสอบระเบียบเหล่านั้น
ผู้กำหนดระเบียบ ก็คือ สส.
ผู้ตรวจรับรองระเบียบ ก็คือ สส.
ระเบียบก็คือ กฏหมาย หรือ พระราชบัญญัติ เพื่อคุ้มครองบุคคลให้เกิดความผาสุก นั่นเอง
นี่คือความสำคัญของ สส.
ดังนั้นถ้า สส ขาดคุณธรรม ระเบียบก็จะเขียนไปเอื้อให้กับตนเองและพวกพ้อง จนสร้างความเดือดร้อนกันได้ การตรวจสอบ ระเบียบเหล่านั้น มันจึงเป็นหน้าที่สำคัญ
ดังนั้นประชาชน ต้องทำอย่างไร
ประชาชนต้องอดทน และพยายามทำตามระเบียบที่ผ่านกระบวนการมาแล้ว
อดทน เป็นสิ่งที่ต้องทำเบื้องต้น
การปรับตัวทำความเข้าใจ ก็เป็นสิ่งที่ต้องกระทำ
ถ้าไม่ไหว ก็ไปเรียกร้องบอกความจำเป็น
ดังนั้นในสังคมมันจึงเป็นเรื่องปกติ ที่มีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย แต่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มันก็ต้องยอมรับในความเดือดร้อนและความผาสุกร่วมกัน
ปฏิรูปปเทสวาโส ( การอยู่ในประเทศอันเหมาะสม )
เป็นหนึ่งในมงคล ถ้าหากเราอยู่ในประเทศที่ประกอบด้วย ศีลธรรม วัฒนธรรม จริยธรรม อันงาม มันก็จะมีความผาสุกได้ง่าย แต่ถ้าไปอยู่บ้านเมืองป่าเถือน ตีรันฟันแทง ฆ่ากันทุกวัน มันก็เดือดร้อน
่เจริญธรรม / เจริญพร