สำนักงาน ส่งเสริม พระกรรมฐาน สระบุรี

สำหรับท่านที่ต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และต้องการนิมนต์ พระสนธยา ธมฺมวํโส เพื่อไปสอนกรรมฐาน หรือ กิจแห่งศาสนา แจ้งข่าวติดต่อได้ตามที่อยู่ที่แนะนำทั้งหมดนี้

สังกัดที่อยู่ วัดแก่งขนุน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐
ถ้าอยู่ สามารถติดต่อได้ โดยตรง สำหรับเบอร์ โทร มือถือ พระอาจารย์ไม่ค่อยใช้ และพกพา


Email toteamsaraburi@madchima.org
Email นี้เป็น ของทีมงาน โดยรวม


Call center ทีมงาน คุณณฐพลสันต์ เผือกผาสุข โทร 093-540-0743
หากต้องส่ง พัสดุ สิ่งของให้ติดต่อมาที่ Call center นี้จะสะดวกที่สุด เนื่องด้วย ไปรษณีย์ ที่อยู่นี้สะดวกว่า
เกี่ยวกับ คุณณฐพลสันต์ เผือกผาสุข


เหรัญญิก ทีมงาน คุณ วิภาดา สุนทรนนท์ โทร 087-676-6045
เกี่ยวกับ คุณวิภาดา สุนทรนนท์


โพสต์ข้อความส่วนตัว ใน www.madchima.org/forum ส่งถึง dhammawangso
โดยการ Login โดยชื่อ สมาชิก และ เลือกส่งข้อความส่วนตัว เพื่อส่งข้อความทิ้วไว้ใน Box


โพสต์ข้อความส่วนตัว ใน www.madchima.org/forum ส่งถึง patra ( ผู้ดูแลเว็บ )
โดยการ Login โดยชื่อ สมาชิก และ เลือกส่งข้อความส่วนตัว เพื่อส่งข้อความทิ้วไว้ใน Box


โพสต์ข้อความส่วนตัว ใน www.facebook.com/dhammawangso ในระบบ chat ( แชท )


ร่วมบริจาคส่งเสริม เว็บให้อยู่ได้
ชื่อบัญชี นางสาว วิภาดา สุนทรนนท์
ธนาคารกรุงไทย สาขาปากเพรียว
หมายเลขบัญชี 264-0-33612-6
นับตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2560 เป็นต้นไป
อ่าน ประกาศเรื่องหมายเลขบัญชี