Topic 24777 24777   เชิญมาร่วมเป็นเจ้าภาพ พิมพ์หนังสือ โยชนา กัจจายนะ กัน 12 เล่ม   อ่าน 629 ครั้ง
  Topic 24702 24702   เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นมีข่าวสาร ที่บอร์ดนี้ เลยครับ  อ่าน 1048 ครั้ง
  Topic 23825 23825   ร่วมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ถือศีล 8 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา 2560  อ่าน 1781 ครั้ง
  Topic 22819 22819   เชิญร่วมปฏิบัติธรรม ที่ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม 28-29 มกราคม 2560  อ่าน 2050 ครั้ง
  Topic 22792 22792   ร่วมสวดคาถาพญาไก่เถื่อน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560-2592 จบ 24 คาบ  อ่าน 4350 ครั้ง
  Topic 22734 22734   แนะนำ ส่งท้ายปีด้วย 15 สถานปฏิบัติธรรม  อ่าน 1238 ครั้ง
  Topic 22664 22664   เชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวัดป่าสันติธรรม  อ่าน 634 ครั้ง
  Topic 22608 22608   ปลายปีนี้ (ธันวาคม 2559) ไปปฏิบัติธรรม ที่ไหนกันดีนะ  อ่าน 1314 ครั้ง
  Topic 22383 22383   ร่วมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ถือศีล8 พ.ย.59 คณะ5 วัดราชสิทธาราม  อ่าน 2038 ครั้ง
  Topic 22362 22362   ย้ายแล้ว: พ่อแห่งแผ่นดิน ขอพระองค์ จงเสด็จสู่ สวรรคาลัย  อ่าน 742 ครั้ง
  Topic 22248 22248   ขอเชิญร่วมสร้าง ห้องสุขาและทางจงกรม  อ่าน 638 ครั้ง
  Topic 22172 22172   วัดจินดามณี ประกาศหาเจ้าภาพกฐิน ด่วน.!!  อ่าน 819 ครั้ง
  Topic 22111 22111   ปฏิทินธรรม : กันยายน ๒๕๕๙  อ่าน 933 ครั้ง
  Topic 21959 21959   ปฏิทินธรรม : สิงหาคม ๒๕๕๙  อ่าน 865 ครั้ง
  Topic 21932 21932   เชิญร่วมทำบุญ ปฏิสังขรณ์ (ซ่อมแซม) พิพิธภัณฑ์กรรมฐาน คณะ 5 วัดราชสิทธาราม  อ่าน 1867 ครั้ง
  Topic 21847 21847   ไตรปิฎกสากล ฉบับแรกในโลก (สัชฌายะ)  อ่าน 799 ครั้ง
  Topic 21829 21829    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต  อ่าน 778 ครั้ง
  Topic 21822 21822   เชิญร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดราชสิทธาราม วันสิงหาราชินีศุกร์ที่ ๑๒ ถึง ๑๔ สิงหาคม  อ่าน 2057 ครั้ง
  Topic 21771 21771   ชมรมผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน ถวายเทียนพรรษษา วัดต่างๆ ในตำบลโป่งงาม  อ่าน 668 ครั้ง
  Topic 21770 21770   ร่วมอนุโมทนา บวชอุปสมบทหมู่-เข้าพรรษา ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ๑๘ กรกฏาคม  อ่าน 660 ครั้ง